Ambreks

Ambreks

Şurup

Nobel

Ambroksol HCl

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AmbrolŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Deva);FluibronŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Santa Farma);MukoralŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Biofarma);PulmorŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Drogsan);SekrolŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Bilim);Tusilin Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Mecom).

Ambreks

Pediyatrik Şurup

Ambroksol HCI 15mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AmbrolPediyatrik Şurup: 15 mg/5mLx100 mL(Deva);Mukoral Pediyatrik Şurup: 15 mg/5 mLx100 mL(Biofarma).

Endikasyon: Solunumyollarının salgı bozukluklarıyla bir arada olan akut ve kronikhastalıkları, ö-zellikle akut ve kronik bronşitler, astmatiformbronşit, bronş astması, bronşiektazi, larenjit, cerrahi girişimsonrası bronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Ambroksolave bir metaboliti olan bromheksine aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ambroksol, kodein ve diğer antitüssiflerlebirlikte kullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek hastalarındadikkatle kullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenlerde dikkatlekullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Bazı durumlardamide, bağırsak bozuklukları, ishal, deri dö-küntüsü, kaşıntı, kusma,halsizlik, baş ağrısı gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Ambreks Şurup: Tedavi süresi 8-10 günd

Endikasyon: İmmün yeterliğiolan yetişkin ve çocuk hastalardakivisceral leishmaniasis’in tedavisinde endikedir.Lipozomal amfoterisin, immün yetmezliğiolan hastalarda da (örn.HIV pozitif)visceral leishmaniasis’in primer tedavisinde endikedir.Bu ilaç sadece pozitif deri reaksiyonuna neden olan ve serolojikteste yanıt veren ve klinik olarak belirgin olmayan mantar hastalıklarınıntedavisinde kullanılmaz.

Kontra Endikasyon: Amfoterisinekarşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir, ancak tedavigerektiren durum hekime gö-re yaşamı tehdit ediyorsa ve amfoterisintedavisi dışında bir seçenek yoksa, hekim gö-zetiminde kullanılabilir.

Uyarılar: Lipozomal amfoterisin klasik amfoterisindendaha az toksisite göstermektedir, ancak, advers etkiler gene degö-rülebilir. Diyalizdeki hastalara amfoterisin uygulaması sadecediyaliz tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Gebelerde sadece ilacınyararı, olası zararından daha ağır basıyorsa kullanılmalıdır.Tedavi sırasında emzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri: Lipozomalamfoterisin ile gö-rülen toksisite, klasik amfoterisin için bildirilendendaha hafif ve azdır.Ancak, klasik ilaca bağlı toksisite gö-rülebilir.Özellikle klasik ilaca bağlı aşağıdaki sorunlar akla gelmelidir.Ateş ve titreme gibi sistemik toksisite reaksiyonları sık gö-rülürve eğer mümkünse toplam günlük dozun azaltılması yararlı olabilir.Trombofilebit, kan basıncında değişiklik, aritmi, baş dönmesi, kulakçınlaması, konvülsiyonlar, trombositopeni, lö-kopeni, akut karaciğeryetmezliği ve nö-ropati gö-rülebilir. Anafilaktik reaksiyonlarnadiren bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Lipozomalamfoterisinin diğer ilaçlarla olan etkileşmesi bugüne kadar saptanmamışolmasına karşın, birlikte birkaç ilaçla tedavisi gereken hastalaryakından izlenmelidir. Klasik amfoterisinin antineoplastikajanlar ve nefrotoksik ilaçlarla etkileşmesi bildirilmiştir. Kortikosteroidlerve kortikotropin (ACTH), amfo-terisine bağlı potasyum kaybını artırabilirler.Potasyum kaybettirici özelliği nedeniyle amfoterisin, dijitalisglikozitlerinin ya da iskelet kası gevşeticilerin etkisini artırabilir.

Doz Önerisi: Test dozu (1 mg) 10 dakika kadar yavaşça enfüzeedilmeli ve enfüzyondan sonra hasta 30 dakika yakından izlenmelidir.Yetişkin ve çocuklardaAmBisome30-60 dakika süreyle IV enfüzyon olarak uygulanmalıdır.IV enfüzyoniçin önerilen konsantrasyon 0.20 mg/ml2 mg/mlAmBisomeolarak amfoterisindir.AmBisomeolarak amfoterisin dozu herbirhastanın spesifik gereksinimlerine gö-re ayarlanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.