Ambreks

Ambreks

Ambreks nedir ne için kullanılır, Ambreks nasıl kullanılır, Ambreks ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Şurup

Ambroksol HCl

Ambalaj: 

30 mg/5 mL x 150 mL’lik şişe.

Endikasyon: 

Solunum Yollarının salgı bozukluklarıyla bir arada olan akut ve kronik hastalıkları, özellikle akut ve kronik bronşitler, astmatiform bronşit, bronş astması, bronşektazi, larenjit, cerrahi girişim sonrası bronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Ambroksol Ve bir metaboliti olan bromhexine aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ambroksol, kodein ve diğer antitüssiflerle birlikte kullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenlerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Bazı durumlarda mide, bağırsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma,halsizlik, baş ağrısı görülebilir.

Doz Önerisi:

 Ambreks Şurup: Tedavi süresi 8-10 günd

Endikasyon: 

İmmün yeterli olan yetişkin ve çocuk hastalardaki visceral leishmaniasis’in tedavisinde endikedir.Lipozomal amfoterisin, immün yetmezliği olan hastalarda da (örn.HIV pozitif)visceral leishmaniasis’in primer tedavisinde endikedir.Bu ilaç sadece pozitif deri reaksiyonuna neden olan ve serolojik teste yanıt veren ve klinik olarak belirgin olmayan mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılmaz.

Kontrendikasyon: 

Amfoterisin Karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir, ancak tedavi gerektiren durum hekime göre yaşamı tehdit ediyorsa ve amfoterisin tedavisi dışında bir seçenek yoksa, hekim gözetiminde kullanılabilir.

Uyarılar: 

Lipozomal amfoterisin klasik amfoterisin den daha az toksisite göstermektedir, ancak, advers etkiler gene de görülebilir. Diyalizdeki hastalara amfoterisin uygulaması sadece diyaliz tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Gebelerde sadece ilacın yararı, olası zararından daha ağır basıyorsa kullanılmalıdır.Tedavi sırasında emzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri:

 Lipozomal Amfoterisin ile görülen toksisite, klasik amfoterisin için bildirilenden daha hafif ve azdır.Ancak, klasik ilaca bağlı toksisite görülebilir.Özellikle klasik ilaca bağlı aşağıdaki sorunlar akla gelmelidir.Ateş ve titreme gibi sistemik toksisite reaksiyonları sık görülür ve eğer mümkünse toplam günlük dozun azaltılması yararlı olabilir.Tromboflebit, kan basıncında değişiklik, aritmi, baş dönmesi, kulak çınlaması, konvülsiyonlar, trombositopeni, lökopeni, akut karaciğer yetmezliği ve nöropati gö-rülebilir. Anafilaktik reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: 

Lipozomal Amfoterisin İn diğer ilaçlarla olan etkileşmesi bugüne kadar saptanmamış olmasına karşın, birlikte birkaç ilaçla tedavisi gereken hastalar yakından izlenmelidir. Klasik amfoterisin antineoplastik ajanlar ve nefrotoksik ilaçlarla etkileşmesi bildirilmiştir. Kortikosteroidler Ve kortikotropin (ACTH), amfoterisin bağlı potasyum kaybını artırabilirler.Potasyum kaybettirici özelliği nedeniyle amfoterisin, dijitalis glikozitleri nin ya da iskelet kası gevşeticilerin etkisini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Test dozu (1 mg) 10 dakika kadar yavaşça infüze edilmeli ve füzyondan sonra hasta 30 dakika yakından izlenmelidir.Yetişkin ve çocuklarda AmBisome 30-60 dakika süreyle IV enfüzyon olarak uygulanmalıdır.IV enfüzyon için önerilen konsantrasyon 0.20 mg/ml 2 mg/mlAmBisomeolarak amfoterisin dir.AmBisome olarak amfoterisin dozu herbirhastanın spesifik gereksinimlerine göre ayarlanmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...