Amaryl

Amaryl

Çentikli Tablet

SanofiAventis

glimepirid

Ambalaj: 1 mgx30 Tablet

: : 2 mgx30 Tablet

: : 3 mgx30tablet

: : 4 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: DiamepridTablet: 1 mgx30 Tablet, 2 mgx30Tablet, 3 mgx30 tablet, 4 mgx30 tablet(Abdiİbrahim);Glimax Çentikli Tablet: 1 mgx30 Tablet, 2 mgx30 Tablet, 3 mgx30 tablet(aris);GliridÇentikli Tablet: 1 mgx30 Tablet, 2 mgx30 Tablet, 3 mgx30 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Kan şekeridüzeylerinin tek başına diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ileyeterince kontrol edilemediği insüline bağımlı olmayan (tip II)diyabet olgularında kullanılır.

Kontra Endikasyon: İnsüline bağımlı diyabet, diyabetik koma, ketoasidoz,şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu, glimepirid, diğersülfonilüreler veya sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakullanılmamalıdır. Şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunda,insüline geçiş gereklidir.Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyarılar: Oral hipoglisemik ilaçlarınuygulanmasının, tek başına diyet ya da diyet artı insülinle tedaviye kıyaslakardiyovasküler mortalitede artışla bağıntılı olduğu bildirilmiştir. Optimalkan şekeri kontrolünü sağlamak için; doğru beslenme, düzenli ve yeterlifiziksel egzersiz ve eğer gerekli ise kilo kaybı, en az düzenli glimepiridalımı kadar önemlidir.Hipo veya hiperglisemiye bağlı olarak dikkatve reaksiyon bozulabilir; taşıt veya makine kullanım yeteneğietkilenebilir.

Yan Etkileri: Bağışıklık sistemi bozuklukları, kanve lenfatik sistem bozuklukları, metabolizma ve beslenme bozuklukları, gözbozuklukları, gastrointestinal bozukluklar, hepatobiliyer bozukluklar, cilt vesubkutan doku bozuklukları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Fenilbutazon, azapropazon,oksifenbutazon, insülin ve diğer oral antidiyabetikler, metformin, salisilatlarve paraaminosalisilik asit, anabolik steroitler ve erkek seks hormonları,kloramfenikol, kumarin antikoagülanlar, fenfluramin, fibratlar, ACEinhibitörleri, fluoksetin, sülfinpirazon, belirli uzun etkili sülfonamidler,tetrasiklinler, MAO inhibitörleri, kuinolon antibiyotikler, probenesid,mikonazol, yüksek doz parenteral pentoksifilin, tritokualin, allopurinol,sempatolitik, siklo, tro ve ifosfamidler glimepridin hipoglisemik etkisiniartırabilir. Estrojenler ve progestojenler, salüretikler, tiyazit diüretikler,tiroid sitümile eden ajanlar, glukokortikoitler, fenotiyazin türevleri,klorpromazin, adrenalin ve sempatomimetikler, yüksek dozlarda nikotinik asit venikotinik asit deriveleri, (uzun süreli kullanılan) laksatifler, fenitoin,diazoksit, glukagon, barbitüratlar ve rifampisin, asetazolamid. H2antagonistleri, betablokerler, klonidin ve rezerpin kan şekerini düşürücüetkinin artmasına ya da zayıflamasına yol açabilir. Alkol alımı, glimepridinkan şekerini düşürücü etkisini önceden tahmin edilemeyen bir biçimde artırabilirya da zayıflatabilir. Glimepirid, kumarin türevlerinin etkisi artabilir ya daazalabilir.

Doz Önerisi: 16 yaşın üstündekilerde ve yetişkinlerde başlangıç dozu,günde bir kez 1 mgAmaryl'dir. Eğer iyi kontrol sağlanabilirse, bu doz devamtedavisi için kullanılabilir. Yeterli kontrol sağlanamıyorsa, glisemidüzeylerine dayalı olarak, kademeli ve her kademe (aşama) arasında 1-2haftalık aralar olacak şekilde günlük 2, 3, 4 mg'ye kadar doz artırılabilir.Sadece istisnai durumlarda günde 4 mg'den fazla doz iyi sonuç verebilir.Tavsiye edilen maksimum doz günde bir kez 6 mg glimepiriddir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.