Ampisid

Ampisid

Enjektabl IM

Mustafa Nevzat

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 1 mL ‰5 lidokainçö-zücü

: : 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 1.8 mL ‰5 lidokainçö-zücü

: : 1 g (1 g/500 mg)x1 Flakon ve 3.5 mL ‰5 lidokain çö-zücü.

Eşdeğeri: AlfasidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);Combicid Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);DuobakFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Koçak);Duobaktam Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);DuocidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Pfizer);Nobecid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);SulbaksitFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);Sulcid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);SultasidFlakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Ampisid

Enjektabl IM/IV

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik çö-zücü

: : 0.5 g (500mg/250 mg)x1 Flakon ve 1.8 mL’lik çö-zücü

: : 1 g (1 g/500 mg)x1 Flakon ve3.5 mL’lik çö-zücü

: : 2 g (2g/1 g)x1 Flakon ve 7 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: AlfasidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);Ampisid Enjektabl: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat);CombicidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);Duobak Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Koçak);DuobaktamFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);Duocid Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Pfizer);NobecidFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);Sulbaksit Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);SulcidFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);Sultasid Flakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Ampisid

Tablet

Sultamisilin

Ambalaj: 375 mgx10 Tablet

: : 750 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: AlfasidFilm Tablet: 375 mgx10Tablet, 750 mgx10 tablet(Fako);Combicid Film Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 Tablet(Bilim);DuobakFilm Tablet: 375 mgx10 tablet(Koçak);Duobaktam Film Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 tablet(Eczacıbaşı);DuocidFilm Tablet: 375 mgx10Tablet(Pfizer);Nobecid Film Tablet: 375 mgx10 tablet(Nobel);Sulcid Film Tablet: 375 mgx10 tablet, 750 mgx10 tablet(İ.E.ulagay);SultamatTablet: 375 mgx10 Tablet, 750mgx10 tablet(Atabay);Sultasid Film Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 Tablet(Toprak);Sultibac Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 tablet(Biofarma).

Ampisid

Oral Süspansiyon

Sultamisilin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AlfasidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Fako);Combicid OralSüspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Bilim);Duobaktam Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Eczacıbaşı);DuocidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Pfizer);Nobecid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Nobel);SulcidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(İ.E.Ulagay);Sultamat Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Atabay);SultasidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Toprak);Sultibac Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Biofarma).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahilolmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnö-moni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; ürinersistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektablformlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan veperiton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik dö-neminde kullanımgüvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlardasulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilinverildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülen yan etki diyare/yumuşak gaitadır.Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık, karın ağrıları/-kramplarınadiren gözlenmiştir. Enterokolit ve psö-domembranöz kolit enderoluşabilir. Deri dö-küntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir.Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı enderolarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküler uygulamaya bağlıolan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıda hastada intravenözkullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerinde reaksiyon meydanagelebilir.

İlaç Etkileşimleri: Allopurinol ve ampisilininbirlikte kullanımı, hastalarda deri dö-küntüsü insidansını, yalnızampisilin alan hastalara gö-re, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi: Ampisid Flakon: erişkinleriçin ö-nerilen günlük doz 1.5 g (1g ampisilin/0.5 g sulbaktam) ile 12g (8 g ampisilin/4 g sulbaktam) arasında değişmektedir. Günlük maksimumsulbaktam dozu 4 g’dir.Enfeksiyonun şiddetine gö-re günlük doz 6-8 saatara ile uygulanmalıdır. Hafif enfeksiyonlarda uygulama arası12 saate çıkabilir.Çocuklarve bebekler için 6-8 saat ara ile uygulanan total 150 mg/kg/gün doz ö-nerilmektedir.Prematüreve yeni doğanlara ilk hafta için ö-nerilen doz 12 saat ara ile uygulanan150 mg/-kg/-gün’dür. Tedaviye, genelde, ateş düştükten sonra 48 saatdevam edilmelidir. Normal tedavi süresi 5-14 gün arasında değişir;ciddi enfeksiyonlarda bu süre uzatılabilir ve ek olarak ampisilinuygulanabilir. Cerrahi profilakside, yeterli doku konsantrasyonlarısağlamak için anestezi başında 1.5-3 g doz verilmeli ve gerektiğinde6-8 saat ara ile tekrarlanmalıdır.

Ampisid Süspansiyon/Tablet: Erişkinler için önerilen doz 12saat ara ile 375 mg750 mg’dir. Doz enfeksiyonun şiddetine gö-re ayarlanmalıdır.30 kg’nin üzerindeki çocuklara erişkinler için önerilen doz uygulanmalıdır.30 kg’dan daha hafif çocuklarda oluşan enfeksiyonların tedavisindeönerilen doz 50 mg/kg/gün şeklindedir ve 2 eşit doza bö-lünerek uygulanmalıdır.Tedaviye 5-14 gün devam edilmeli; ateş düştükten ve enfeksiyon belirtilerikaybolduktan sonra 2 gün daha tedavi sürdürülmelidir. Akut mafsalromatizması ve glomerülonefrit komplikasyonlarını önlemek amacıyla,hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün devamedilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.