Ampisid

Ampisid

Ampisid nedir ne için kullanılır, Ampisid nasıl kullanılır, Ampisid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enjektabl IM

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj: 

0.25 g (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 1 mL ‰5 lidokain çözücü

: : 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 1.8 mL ‰5 lidokain çözücü

: : 1 g (1 g/500 mg)x1 Flakon ve 3.5 mL ‰5 lidokain çözücü.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonları dır. Enjektabl Formlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatif yara enfeksiyonu insidansını azaltmak üzere perioperatif olarak da kullanılabilir. Postoperatif sepsis azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyon: 

Özgeçmişlerin Herhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazen fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere duyarlılık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik döneminde kullanım güvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: 

En sık gö-rülen yan etki diyare/yumuşak gaitadır.Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık, karın ağrıları/-krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit ve psödomembranöz kolit ender oluşabilir. Deri döküntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir.Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramüsküler uygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıda hastada intravenöz kullanımdan sonra flebit veya enjeksiyon yerinde reaksiyon meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol ve ampisilin birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını, yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi: 

Ampisid Flakon: erişkinler için önerilen günlük doz 1.5 g (1g ampisilin/0.5 g sulbaktam) ile 12g (8 g ampisilin/4 g sulbaktam) arasında değişmektedir. Günlük maksimum sulbaktam dozu 4 g’dir.Enfeksiyonun şiddetine göre günlük doz 6-8 saat ara ile uygulanmalıdır. Hafif enfeksiyonlarda uygulama arası 12 saate çıkabilir.Çocuklar Ve bebekler için 6-8 saat ara ile uygulanan total 150 mg/kg/gün doz önerilmektedir.Prematüre Ve yeni doğanlara ilk hafta için önerilen doz 12 saat ara ile uygulanan 150 mg/-kg/-gün’dür. Tedaviye, genelde, ateş düştükten sonra 48 saat devam edilmelidir. Normal tedavi süresi 5-14 gün arasında değişir;ciddi enfeksiyonlarda bu süre uzatılabilir ve ek olarak ampisilin uygulanabilir. Cerrahi profilakside, yeterli doku konsantrasyonları sağlamak için anestezi başında 1.5-3g doz verilmeli ve gerektiğinde 6-8 saat arayla tekrarlanmalıdır.

Ampisid Süspansiyon/Tablet:

 Erişkinler için önerilen doz 12 saat ara ile 375 mg 750 mg’dir. Doz enfeksiyonun şiddetine göre ayarlanmalıdır.30 kg’nin üzerindeki çocuklara erişkinler için önerilen doz uygulanmalıdır.30 kg’dan daha hafif çocuklarda oluşan enfeksiyonların tedavisinde önerilen doz 50 mg/kg/gün şeklindedir ve 2 eşit doza bölünerek uygulanmalıdır.Tedaviye 5-14 gün devam edilmeli; ateş düştükten ve enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra 2 gün daha tedavi sürdürülmelidir. Akut mafsal romatizması ve glomerülonefrit komplikasyonlarını önlemek amacıyla,hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün devamedilmelidir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...