Ampisina

Ampisina

Flakon IM/IV

Mustafa Nevzat

Ampisilin sodyum

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü

: : 500 mgx1Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü

: : 1 gx1 Flakon ve 4 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: AlfasilinFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon(Fako);Penbisin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon(İ.E.Ulagay);SilinaFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon(Bilim).

Ampisina

Kapsül

Ampisilin trihidrat

Ambalaj: 250 mgx16 Kapsül

: : 500 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri: Alfasilin Kapsül: 500 mgx16 Kapsül(Fako);SilinaKapsül: 250 mgx16 kapsül(Bilim).

Ampisina

Oral Süspansiyon

Ampisilin trihidrat

Ambalaj: 125 mg/5 mLx 80 mL

: : 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe-.

Eşdeğeri: Alfasilin Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL(Fako);MakrosilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL(Atabay);Silina Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx80 mL, 250 mg/5 mLx80 mL şişe(Bilim).

Ampisina

Tablet

Ampisilin anhidrus

Ambalaj: 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri: Alfasilin Tablet: 1 gx16 tablet(Fako);SilinaTablet: 1 gx16 Tablet(Bilim).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnö-moni,sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları;sistit, üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus vepuerperal enfeksiyonlar gibi ürogenital enfeksiyonlar; enterit,kolanjit, enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; filebit,apse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarıyla septisemi ve bakteriyel menenjit tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilinekarşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlıkreaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerde kullanımgüvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer, bu nedenleemziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Glosit,stomatit, bulantı, kus-ma, diyare, psö-domembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lö-kopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.

İlaç Etkileşimleri: Ampisilin, allopurinol ile kombineedildiğinde cilt reaksiyonları gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Ampisina Enjektabl: Solunum yolları ile derive yumuşak doku enfeksiyonları: 20 kg ve daha üstündekilerde 6 saat ara ile250-500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat ara ile 1 g. 20 kg’nin altındakilerdeenfeksiyonun şiddetine gö-re 35-50 mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat aralarile uygulanabilir.Gastrointestinal ve ürogenital enfeksiyonlar: 20 kg ve dahaüstündekilerde 6 saat ara ile 500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6saat ara ile 1 g. erişkin erkeklerdeN. gonorrhoeaeile oluşan üretrit tedavisindeAmpisinaEnjektabl8 yada 12 saat ara ile 500 mg olarak uygulanmalıdır. akut gonore tedavisinde3.5 g tek doz ö-nerilmektedir. Uygulama 1 g oral probenesid ile yapılmalıdır.20 kg’nin altındakiler için: 50 mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat ara ileuygulanabilir.Bakteriyel menenjit ve septisemi: erişkinlere ve çocuklaraAmpisina Enjektabltedavisi eşit dozlara bö-lünmüşolarak 3 ya da 4 saat ara ile 150-200 mg/kg günlük dozlar IV enfüzyonşeklinde uygulanabilir: Sürek tedavi IM olarak sürdürülebilir.20 kg’den ağır çocuklara erişkin dozu uygulanmalıdır.AmpisinaKapsül/Süspansiyon/Tablet: Solunum yolları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: 20 kg ve daha üstündekilere 6saat ara ile 250-500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat ara ile 1g; 20 kg’nin altındakilere enfeksiyonun şiddetine gö-re 25-50 mg/kggünlük doz 6 ya da 8 saat aralar ile uygulanabilir.Gastrointestinal ve ürogenitalenfeksiyonlar: 20 kg ve daha üstündekiler için: 6 saat ara ile500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat ara ile 1 g. erişkin erkeklerdeN. gonorrhoeaeile oluşan üretrit tedavisindeAmpisina8 ya da 12 saat ara ile 500 mg olarakuygulanmalıdır. akut gonore tedavisinde 3.5 g tek doz ö-nerilmektedir.Uygulama 1 g oral probenesid ile yapılmalıdır. 20 kg’nin altındakileriçin: 50 mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat ara ile uygulanabilir.Bakteriyel Menenjit veSeptisemi: erişkinlereve çocuklaraAmpisinatedavisi eşit dozlara bö-lünmüş olarak 3 ya da4 saat ara ile 150-200 mg/kg günlük dozlar uygulanabilir. 20 kg’den ağırçocuklara erişkin dozu uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.