Amlovas

Amlovas

Tablet

Drogsan

Amlodipin

Ambalaj: 5 mgx20 Tablet

: : 10 mgx20 Tablet.

Eşdeğeri: AmlodisTablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20tablet(Eczacıbaşı);Amlovas Tablet: 5 mgx20 tablet, 10 mgx20 tablet(Drogsan);DilopinTablet: 5 mgx20 tablet, 10 mgx20tablet(Münir Şahin);Monovas Tablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20 tablet(Mustafa Nevzat);NipidolTablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20tablet(Biofarma);Norlopin Tablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20 tablet(Saba);NorvadinTablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20tablet(Abdi İbrahim);Norvasc Tablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20 tablet(Pfizer);VasocardTablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20tablet(Abfar);Vazkor Tablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20 tablet(Deva).

Endikasyon: Kalsiyum iyon akışı inhibitö-rüolarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil ve prinzmetal anjina tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarıömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dö-nemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, dö-küntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Hipertansiyon ve angina pektoris tedavisinde günde birkez 5 mg tabletle başlanır. Hastanın yanıtına göre günde bir kez 10 mg tableteçıkılabilir. Tiyazit diüretikleri, beta blokerler ve anjiyotensin dönüştürücüenzim inhibitörleri ile kombine kullanıldığında doz ayarlaması gerekmez.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.