Amlovas

Amlovas

Amlovas nedir ne için kullanılır, Amlovas nasıl kullanılır, Amlovas ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Amlodipin

Ambalaj: 

5 mg x 20 Tablet

: : 10 mgx20 Tablet.

Endikasyon:

 Kalsiyum iyon akışı inhibitörü olarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil ve prinzmetal anjina tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

Amlodipinin vazodilatör etkisinin başlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımından sonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarıömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda uzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik ve laktasyon dönemindeki güvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenli bir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anne ve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.

Yan Etkileri: 

Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotans, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, döküntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritema multiforme de bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Hipertansiyon ve angina pektoris tedavisinde günde bir kez 5 mg tabletle başlanır. Hastanın yanıtına göre günde bir kez 10 mg tablet çıkılabilir. Tiyazit diüretikleri, beta blokerler ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile kombine kullanıldığında doz ayarlaması gerekmez.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...