Amlokard

Amlokard

Tablet

Sanovel

Amlodipin

Ambalaj: 5 mgx30 Tablet

: 10 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: Amlodis Tablet: 5 mgx30 Tablet(Eczacıbaşı);Norvadin Tablet: 5 mgx30 Tablet, 10 mgx30 tablet(Abdi İbrahim);NorvascTablet: 5 mgx30 Tablet(Pfizer);VasocardTablet: 5 mgx30 Tablet, 10 mgx30tablet(Abfar).

Endikasyon: Kalsiyum iyon akışı inhibitö-rüolarak, hipertansiyon tedavisi ile stabil ve prinzmetal anjina tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Amlodipin,dihidropridinlere duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Amlodipinin vazodilatör etkisininbaşlaması tedricidir. Bu nedenle amlodipinin oral kullanımındansonra nadir akut hipotansiyon olguları bildirilmiştir. Amlodipin,özellikle ciddi aort stenozu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.Amlodipinin yarıömrü karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalardauzamaktadır ve dozaj önerileri saptanmamıştır. İlaç bu hastalardaihtiyatla kullanılmalıdır. Gebelik veya laktasyon dö-nemindekigüvenirliği saptanmamıştır. Gebelerde kullanımı ancak daha güvenlibir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın kendisinin anneve fetüs için daha büyük risk taşıdığı durumlarda önerilebilir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,ödem, yorgunluk, uyku basması, bulantı, karın ağrısı, yüzde kızarma,çarpıntı ve baş dönmesi görülebilir. Bağırsak hareketlerinde değişiklik,artralji, asteni, dispepsi, dispne, diş eti hiperplazisi, jinekomasti,impotens, üriner frekansta artma, duygusal değişiklikler, kas krampları,miyalji, kaşıntı, dö-küntü, görmede bulanıklık ve nadiren eritemamultiforme de bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Hipertansiyon ve anjina için başlangıç dozu günde1 kez 5 mg’dir. Bu doz hastadan alınan yanıta gö-re günde 1 kez 10 mg’yekadar yükseltilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.