Anafranil

Anafranil

Anafranil nedir ne için kullanılır, Anafranil nasıl kullanılır, Anafranil ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Draje

Klomipramin HCL

Ambalaj:

 10mgx30 draje

: 25 mg 30 draje.

Anafranil SR

Divitab

Klomipramin HCL

Ambalaj:

75mgx20 draje.

Endikasyon: 

Etiyolojisi Ve semptomları değişik depresif durumların tedavisi, obsesif kompulsif sendromlar, fobiler ve panik ataklar, narkolepsiye eşlik eden katapleksi,kronik ağrılı durumlar ve enürezis nokturna (sadece 5 yaşından büyük hastalarda ve organik bir nedene bağlı olmayan durumlarda) endikedir.

Kontrendikasyon:

Klomipramin Ve dibenzazepin grubu trisiklik antidepresanlara karşı çapraz duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Klomipramin bir MAO inhibitörleriyle kombinasyon şeklinde veya MAO inhibitörü ile tedaviden önceki ve sonraki 14 gün içinde verilmemelidir. Ayrıca moklobemid gibi selektif,irreversibl MAo inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir.Kısa bir süre önce miyokard enfarktüsü geçirmiş kişilere verilmemelidir.

Uyarılar:

 Trisiklik antidepresanların konvülsiyon eşiğini düşürdüğü bilinmektedir ve klomipramin bu nedenle,epilepsili hastalarda ve örneğin etiyolojisi değişik beyin hasarında,nöroleptiklerle birlikte kullanımda, alkol veya antikonvülsif özellikteki ilaçların yoksunluğu gibi hazırlayıcı faktörler olan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Klomipramin kardiyovasküler bozuklukları, özellikle kardiyovasküler yetmezliği, kondüksiyon bozuklukları veya aritmileri olan hastalara özel bir dikkatle verilmelidir.Şiddetli karaciğer hastalığı ve adrenal medulla tümörleri olan hastalarda trisiklik antidepresanlar verildiğinde, hipertansif krizler provoke edebileceğinden, dikkat edilmelidir. Genel veya lokal anesteziden önce, anestezi de hastanın klomipramin aldığı söylenmelidir. Beklenen yarar fetüs üzerine potansiyel riskinden daha fazla olmadığı sürece, gebelikte klomipramin kullanımından kaçınılmalıdır. Klomipramin anne sütüne geçtiğinden, ilaç yavaşyavaş bırakılmalı veya hasta emziriyorsa bebek sütten kesilmelidir.Klomipramin kullanan hastalar bulanık görme, sersemlik ve diğer merkezi sinir sistemi belirtilerinin olma olasılığına karşı uyarılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Yan etkileri,yorgunluk, uyku bozuklukları, ajitasyon, anksiyete, kabızlık,ağız kuruluğu gibi depresyon belirtilerinden ayırt etmek sıklıkla zor olmaktadır. Eğer şiddetli nörolojik veya psikiyatrik reaksiyonlar görülürse, klomipramin kesilmelidir.

İlaç Etkileşimleri:

 Klomipramin,guanetidin, betanidin, rezerpin, klonidin ve alfametildopa nın antihipertansif etkilerini azaltır veya ortadan kaldırır. Klomipramin,adrenalin, noradrenalin, izoprenalin, efedrin ve fenilefrin kardiyovasküler etkilerini arttırabilir. Trisiklik antidepresanlar alkol ve diğermerkezi sinir sistemi depresanlarının (örneğin barbitüratlar,benzodiyazepinler veya genel anestetikler) etkilerini arttırabilir.Trisiklik antidepresanlar, fenotiyazin, antiparkinson ajanlar,antihistaminikler, atropin, biperiden gibi ilaçların göz, merkezi sinir sistemi, bağırsak ve mesane üzerine olan etkilerini artırabilirler.Trisiklik antidepresanlar kinidin tipi antiaritmik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır. Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, nikotin ve oral kontraseptifler klomipraminin metabolizmasını hızlandırabilir ve plazma konsantrasyonlarını düşürebilir, dolayısıyla klomipraminin etkisinde azalmaya neden olabilirler. Fenitoin ve karbamazepin plazma düzeyleri artabilir, yan etkiler görülebilir. Tiyoridazin İle kombinasyon ciddi kardiyak aritmiye neden olabilir. Trisiklikantidepresanlar, kumarin türevi ilaçların antikoagülan etkileriniartırabilirler.

Doz Önerisi:

 İlacın dozu ve uygulama şekli bireysel olarak saptanması ve hastanın koşullarına adapte edilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...