Androcur

Androcur

Tablet

Schering

Siproteron asetat

Ambalaj: 50 mgx50 Tablet

: 100 mgx30 tablet.

Endikasyon: İnoperabl prostat karsinomu, erkekte seksüel deviyasyonlardacinsel impulsların azaltılması ve kadınlarda hastalık derecesindeyüz ve vücutta kıllanma (ağır hirsutismus), androgenetik alopesi,ağır akne ve seboreyle birlikte sadece amenoreli kadınlarda veyaileri derecede siklus düzensizliklerinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Gebelerde kullanılmamalıdır. Tedaviden öncebir gebeliğin olmadığı kesin olarak saptanmalıdır. Karaciğer hastalıkları;DubinJohnson ve Rotor sendromları; geçirilmiş veya mevcut karaciğertümörleri (prostat karsinomu tedavisinde, metastazlara bağlıdeğilse); eritici hastalıklar (prostat karsinomu dışında); geçirilmişveya mevcut tromboembolik prosesler; damar değişiklikleriyle birlikteağır diyabet, orak hücreli anemi, ağır kronik depresyon durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: İşleri zihinsel yüksek konsantrasyon gerektirenhastalara, siproteronun konsantrasyon ve işgücünü etkileyeceğive yorgunluğa neden olacağı bildirilmelidir. Puberte dö-neminin tamamlanmasındanönce uygulanmamalıdır. Antidiyabetik ilaçlara ve insüline gereksinmetedavi altında değişebilir.

Yan Etkileri: Siproteron tedavisi altında erkeğin dölleme gücügiderek azalır. Tedavinin kesilmesinden sonra birkaç ay içerisindebu güç yeniden oluşur. Bazan jinekomasti ve kısmen de meme başlarındaağrılı duyarlığa neden olmaktadır. Tedavi altında, yorgunluk, işgücündeazalma, bazan geçici bir huzursuzluk ve depresif durumlar gö-rülebilir.Vücut ağırlığında değişiklikler mümkündür.

Doz Önerisi: Erkeklerde: İnoperablprostat karsinomunda orşiektomiden sonra, sürrenal korteksi kaynaklıandrojen etkilere karşı günde 1-2 kez 100 mg; Orşiektomi yapılmamışolgularda günde 2-3 kez 100 mg, yemeklerden sonra bir miktar sıvıylaverilmelidir.İyileşme veya remisyondan sonra tedaviye son verilmemeliveya doz azaltılmamalıdır. LhRH agonistleriyle tedavide başlangıçtayükselen androjen düzeylerine karşı başlangıçta 5-7 gün süreylegünde 2 kez 100 mgAndrocurtek başına, daha sonra 3-4 hafta süreyle günde 2kez 100 mg LhRH agonistleriyle birlikte verilir. LhRH agonisti tedavisindesürrenal korteksi androjenlerinin etkisine karşı günde 1-2 kez100 mg verilir. Erkekte seksüel deviyasyonlarda cinsel impulslarıazaltmak amacıyla genellikle başlangıç dozu günde 2x50 mg’dir. Dozungünde 2x100 mg ve hatta 3x100 mg’ye yükseltilmesi gerekli olabilir.Terapö-tik etki sağlanınca, bunun mümkün olduğu kadar düşük dozlarlasürdürülmesi denenmelidir. Sıklıkla günde 2 kez 25 mg yeterli olabilir.Sürek dozuna geçilmede veya tedavinin kesilmesinde birdenbiredeğil, doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. Her birkaç haftada bir günlükdozun 50 mg, daha iyisi 25 mg azaltılması yerinde olur.Kadınlarda: Yüz ve vücutta kıllanma, alopesi,ağır akne ve seboreyle birlikte tedaviye siklusun 1. günü başlanır.Siklusun 1.-10. günlerinde (10 gün), günde 100 mgAndrocur, yemeklerden sonra bir miktarsıvıyla yutulur. Buna ek olarak siklusu stabilize etmek ve konsepsiyondankorunmak amacıyla siklusun 1.-21. günlerinde (21 gün) günde 1 drajeDiane35verilir. Tabletler, günün hepaynı saatinde alınmalıdır. Alınması gereken zamandan 12 saattenfazla bir süre geçmişse, kontraseptif güvenlik tam olmayabilir. Bunarağmen unutulan Tablet atlanarak, düzenli uygulamaya devam edilmelidir.Böylece zamansız bir kanama önlenmiş olur. 21 günlük tedaviden sonra,tam 7 günlük bir ara verilir. Hastalık tablosunun düzelmesinden sonra,dozlar günde 50 veya 25 mg’ye düşürülebilir. Bazan sadeceDiane35uygulaması da yeterli olabilir.Menopoz sonrasında ya da uterusları çıkarılmış kadınlar sadeceAndrocuruygulayabilirler. Hastalığınderecesine gö-re dozaj, bu kadınlarda 21 gün süreyle günde 50 veya25 mg’dir. 7 günlük aradan sonra tedaviye devam edilir.Her iki cins çocuklarda: Organik nedenli olmayan erkenseksüel olgunlaşmada çocuğun boyu ve ağırlığından hesap edilen vücutyüzeyine ve hastalığın derecesine gö-re düzenlenir. Genelliklegünde 2x25-50 mg ile 3x50 mg arasındadır (50-150 mg/m2/gün). Tedavi dozunyavaş yavaş azaltılmasıyla sonlandırılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.