Anexate

Anexate

Enfüzyon IV

Roche

Flumazenil

Ambalaj: 0.5 mg/5 mLx5 Ampul

: 1 mg/10 mLx5 ampul.

Endikasyon: Benzodiyazepinlerin mer---ke-zi sedatif etkilerinintamamen veya kısmen tersine çevrilmesinde endikedir. Bu nedenle, aşağıdakiendikas-yonlarda anestezi ve yoğun bakımda kullanılır.Anestezide: Endüksiyonve sürdürülmesinde benzodiyazepinlerin kullanıldığı genel anestezininsonlandırılması. Hem hastanede yatan, hem de ayakta tedavi gören hastalarda,kısa tanısal ve terapötik işlemlerde kullanılan benzodiyazepinlerin sedatifetkilerinin tersine çevrilmesi.Yoğunbakımda ve nedeni bilinmeyen bilinç kaybına yaklaşımda: Flumazenil, benzodiyazepin entoksikasyonlarının tanısınınkonmasında ya da böyle bir durumun olmadığının belirlenmesinde kullanılır.Benzodiyazepinlerle olan doz aşımı durumlarında, benzodiyazepinlerinmerkezi etkilerinin spesifik olarak geri döndürülmesinde (gereksiz birentübasyonu önlemek ya da entübasyona olanak vermek için spontan solunum vebilincin geri döndürülmesi) de kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Flumazenile karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir. Kafa içi basıncı kontrolü veya status epileptikus gibiyaşamı tehdit edici potansiyel durumların kontrolü için benzodiyazepin verilenhastalarda flumazenil kontrendikedir.

Uyarılar: Birçok ilacın bir arada yüksek doz alınmasında flumazenilkullanılırken, özellikle siklik antidepresanlar gibi yüksek dozda alınan diğerilaçların konvülsiyon, kardiyak disritmi gibi toksik etkileribenzodiyazepinlerin etkilerinin geri dönüşümü sırasında ortaya çıkabileceğindendolayı özel dikkat gerektirir. IV flumazenil uygulamasının ardındanhastaların uyanık ve bilinçli olmalarına karşın, önceden alınmış olanbenzodiyazepinin etkisi geri dönebileceğinden, hastalar uygulamadan sonraki24 saat süresince tam bir zihinsel uyanıklık gerektiren tehlikeli işlere(tehlikeli bir makineyi işletmek ya da motorlu araç kullanmak gibi) girişmemelerikonusunda uyarılmalıdır. Gebelik sırasında ilaç tedavisinin faydalarıfetusta meydana gelebilecek olası riske karşı incelenmelidir. Emzirenannelerde, acil durumlarda parenteral flumazenil uygulaması kontrendikedeğildir.

Yan Etkileri: Hızla uygulanan flumazenil enjeksiyonundan sonra nadirenanksiyete hissi, çarpıntı ve korku gibi yakınmalar gözlenmiştir. Özellikleepileptik hastalarda olmak üzere, çok nadir olarak nöbet geliştiği bildirilmiştir.Anamnezinde panik bozuklukları olan hastalarda flumazenilin panik ataklarıuyardığı bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Flumazenil, benzodiyazepinlerin merkezi etkilerini blokeeder. Zopiklon, triazolopiridazinler ve diğer benzodiyazepin olmayanagonistlerin benzodiyazepin reseptörleri üzerindeki etkileri de flumazenil ilebloke edilir.

Doz Önerisi: Bir anestezist ya da deneyimli bir hekim tarafındansadece IV olarak uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.