Anexate

Anexate

Anexate nedir ne için kullanılır, Anexate nasıl kullanılır, Anexate ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enfüzyon IV

Flumazenil

Ambalaj: 

0.5 mg/5 mLx5 Ampul

: 1 mg/10 mLx5 ampul.

Endikasyon:

 Benzodiazepinlerin mer---ke-zi sedatif etkileri tamamen veya kısmen tersine çevrilmesinde endikedir. Bu nedenle, aşağıdaki endikasyonlarda anestezi ve yoğun bakımda kullanılır.Anestezide: İndüksiyon Ve sürdürülmesinde benzodiazepinlerin kullanıldığı genel anestezinin sonlandırılması. Hem hastanede yatan, hem de ayakta tedavi gören hastalarda,kısa tanısal ve terapötik işlemlerde kullanılan benzodiazepinlerin sedatif etkilerinin tersine çevrilmesi.Yoğun Bakımda ve nedeni bilinmeyen bilinç kaybına yaklaşımda: Flumazenil, benzodiazepin intoksikasyonu nın tanısının konulmasında ya da böyle bir durumun olmadığının belirlenmesinde kullanılır.Benzodiazepinlerle olan doz aşımı durumlarında, benzodiazepinlerin merkezi etkilerinin spesifik olarak geri döndürülmesinde (gereksiz bir entübasyonu önlemek ya da entübasyona olanak vermek için spontan solunum ve bilincin geri döndürülmesi) de kullanılabilir.

Kontrendikasyon: 

Flumazenile karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler kontrendikedir. Kafa içi basıncı kontrolü veya status epileptikus gibi yaşamı tehdit edici potansiyel durumların kontrolü için benzodiazepin verilen hastalarda flumazenil kontrendikedir.

Uyarılar: 

Birçok ilacın bir arada yüksek doz alınmasında flumazenil kullanılırken, özellikle siklik antidepresanlar gibi yüksek dozda alınan diğer ilaçların konvülsiyon, kardiyak disritmi gibi toksik etkileri benzodiazepinlerin etkilerinin geri dönüşümü sırasında ortaya çıkabileceği nden dolayı özel dikkat gerektirir. IV flumazenil uygulamasının ardından hastaların uyanık ve bilinçli olmalarına karşın, önceden alınmış olan benzodiazepinin etkisi geri dönebileceğin den, hastalar uygulamadan sonraki 24 saat süresince tam bir zihinsel uyanıklık gerektiren tehlikeli işlere(tehlikeli bir makineyi işletmek ya da motorlu araç kullanmak gibi) girmemeleri konusunda uyarılmalıdır. Gebelik sırasında ilaç tedavisinin faydaları fetusta meydana gelebilecek olası riske karşı incelenmelidir. Emziren Annelerde, acil durumlarda parenteral flumazenil uygulaması kontrendike değildir.

Yan Etkileri: 

Hızla uygulanan flumazenil enjeksiyonundan sonra nadiren anksiyete hissi, çarpıntı ve korku gibi yakınmalar gözlenmiştir. Özellikle Epileptik hastalarda olmak üzere, çok nadir olarak nöbet geliştiği bildirilmiştir.Anamnezinde panik bozuklukları olan hastalarda flumazenilin panik ataklarıuyardığı bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: 

Flumazenil, benzodiazepinlerin merkezi etkilerini bloke eder. Zopiklon, triazolopiridazinler ve diğer benzodiazepin olmayan agonistlerin benzodiazepin reseptörleri üzerindeki etkileri de flumazenil ile bloke edilir.

Doz Önerisi: 

Bir anestezist ya da deneyimli bir hekim tarafından sadece IV olarak uygulanmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...