Angeliq

Angeliq

Angeliq nedir ne için kullanılır, Angeliq nasıl kullanılır, Angeliq ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Kaplı Tablet

Estradiol 1 mg, drospirenon 2 mg

Ambalaj:

 28 tablet.

Endikasyon:

 1 yıldan fazla süredir menopozda olan kadınlarda östrojen yetersizliğine bağlı semptomların tedavisi için hormon replasmanı ve menopoz sonrası osteoporozun önlenmesi için endike olan ilaçlara karşı tolerans eksikliği veya kontrendikasyon olduğu durumlarda kırık riski yüksek olan postmenopozal kadınlarda osteoporozun önlenmesinde endikedir. 65 yaşın üzerinde tedavi edilen kadınlarda deneyim sınırlıdır.

Kontrendikasyon: 

Tanı konmamış vajinal kanama, bilinen meme kanseri(hikayesi ya da şüphesi), bilinen veya şüphe edilen östrojen bağımlı malign tümörler(örn. endometrium kanseri), tedavi edilmemiş endometrial hiperplazi, aktif venöz tromboz veya öyküsü (derin ven trombozu, pulmoner embolizm), aktif veya geçirilmiş arteriyel tromboemboli (örn. angina, miyokard enfarktüsü), akut karaciğer hastalığı ve karaciğer fonksiyon testlerinin henüz normale dönmediği karaciğer hastalığı öyküsü, porfiri, ağır böbrek yetmezliği ve akut böbrek yetmezliği, bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık.

Uyarılar: 

Postmenopozal semptomların tedavisi için, hormon replasmanına sadece yaşam kalitesini negatif etkileyen semptomlar için başlanmalıdır. Tedavi bir kontrendikasyon farkedildiğinde ve aşağıdaki durumlarda kesilmelidir: Sarılık veya karaciğer fonksiyonlarında kötüleşme, kan basıncında belirgin yükselme, migren tipi baş ağrısının ortaya çıkması,gebelik. HRT venöz tromboembolizm gelişmesine ilişkin daha yüksek rölatif risk oluşturabilir. Sağlıklı kadınlarda sürekli kombine konjuge östrojenler ve MPA tedavisinin, sekonder sonuç olarak, iskemik inme riskini artırdığı gösterilmiştir. Östrojenler sıvı retansiyonuna neden olurlar, bu nedenle kardiyak ve renal rahatsızlıkları olan hastaların dikkatle takip edilmeleri gerekir. Trigliserid düzeyleri yüksek kadınlarda östrojen ve hormon replasman tedavileri sırasında yakın takip gerekir. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Tedavi sırasında gebelik oluşursa tedavi hemen kesilmelidir.Emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: 

Abdominal ağrı veya şişkinlik, asteni, ekstremite ağrısı,bulantı, baş ağrısı, mizaç dalgalanmaları, sıcak basmaları, sinirlilik, uterus fibroidleri de büyüme, servikste neoplazm, lökore, kırılma kanaması, iyi huylu meme neoplazisi, memede büyüme görülebilir

İlaç Etkileşimleri:

 Estrojenlerin (ve progestajenlerin) metabolizmaları fenobarbital,fenitoin, karbamazepin gibi antikonvülsifler ve rifampisin, rifabutin,nevirapin, efavirenz gibi antibiyotiklerle birlikte kullanıldığında hızlanabilir. Ritonavir ve nelfinavir güçlü inhibitör olarak bilinmelerine karşın, steroid hormonlarla kullanıldıklarında indükleyici özellik gösterirler.Hypericum perforatum içeren bitkisel preparatlar östrojenlerin (ve progestajenlerin) metabolizmasını indükleyebilirler.

Doz Önerisi:

 Doz, her gün 1 tablettir. Her bir paket 28 günlük tedavi içindir. Tabletler gıda alımından bağımsız, bir miktar su ile tam olarak yutulur.Tedavi Süreklidir, bir sonraki pakete ara vermeden geçilmelidir. Tabletler tercihen her gün aynı saatte alınmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...