Angeliq

Angeliq

Film Kaplı Tablet

Schering

Estradiol1 mg, drospirenon 2 mg

Ambalaj: 28 tablet.

Endikasyon: 1 yıldan fazla süredir menopozda olan kadınlarda estrojenyetersizliğine bağlı semptomların tedavisi için hormon replasmanı ve menopozsonrası osteoporozun önlenmesi için endike olan ilaçlara karşı toleranseksikliği veya kontrendikasyon olduğu durumlarda kırık riski yüksek olan postmenopozalkadınlarda osteoporozun önlenmesinde endikedir. 65 yaşın üzerinde tedavi edilenkadınlarda deneyim sınırlıdır.

Kontra Endikasyon: Tanı konmamış genital kanama, bilinen meme kanseri(hikayesi ya da şüphesi), bilinen veya şüphe edilen estrojen bağımlı malign tümörler(örn. endometriyum kanseri), tedavi edilmemiş endometriyal hiperplazi, aktifvenöz tromboz veya öyküsü (derin ven trombozu, pulmoner embolizm), aktif veyageçirilmiş arteriyel tromboemboli (örn. anjina, miyokard enfarktüsü), akutkaraciğer hastalığı veya karaciğer fonksiyon testlerinin henüz normaledönmediği karaciğer hastalığı öyküsü, porfiri, ağır böbrek yetmezliği veya akutböbrek yetmezliği, bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırıduyarlık.

Uyarılar: Postmenopozal semptomların tedavisi için, hormonreplasmanına sadece yaşam kalitesini negatif etkileyen semptomlar içinbaşlanmalıdır. Tedavi bir kontrendikasyon farkedildiğinde ve aşağıdakidurumlarda kesilmelidir: Sarılık veya karaciğer fonksiyonlarında kötüleşme, kanbasıncında belirgin yükselme, migren tipi baş ağrısının ortaya çıkması,gebelik. HRT venöz tromboembolizm gelişmesine ilişkin daha yüksek relatif riskoluşturabilir. Sağlıklı kadınlarda sürekli kombine konjuge estrojenler ve MPAtedavisinin, sekonder sonuç olarak, iskemik inme riskini artırdığıgösterilmiştir. Estrojenler sıvı retansiyonuna neden olurlar, bu nedenlekardiyak veya renal rahatsızlıkları olan hastaların dikkatle takip edilmelerigerekir. Trigliserid düzeyleri yüksek kadınlarda estrojen veya hormon replasmantedavileri sırasında yakın takip gerekir. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Tedavi sırasında gebelik oluşursa tedavi hemen kesilmelidir.Emzirme sırasındakullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Abdominal ağrı veya şişkinlik, asteni, ekstremite ağrısı,bulantı, baş ağrısı, mizaç dalgalanmaları, sıcak basmaları, sinirlilik, uterusfibroidlerinde büyüme, servikste neoplazm, lökore, kırılma kanaması, iyi huylumeme neoplazisi, memede büyüme görülebilir

İlaç Etkileşimleri: Estrojenlerin (ve progestajenlerin) metabolizmaları fenobarbital,fenitoin, karbamazepin gibi antikonvülsifler ve rifampisin, rifabutin,nevirapin, efavirenz gibi antibiyotiklerle birlikte kullanıldığındahızlanabilir. Ritonavir ve nelfinafir güçlü inhibitör olarak bilinmelerinekarşın, steroid hormonlarla kullanıldıklarında indükleyici özellik gösterirler.Hypericum perforatumiçeren bitkisel preparatlar estrojenlerin (veprogestajenlerin) metabolizmasını indükleyebilirler.

Doz Önerisi: Doz, her gün 1 tablettir. Her bir paket 28 günlük tedaviiçindir. Tabletler gıda alımından bağımsız, bir miktar su ile tam olarakyutulur.Tedavisüreklidir, bir sonraki pakete ara vermeden geçilmelidir. Tabletler tercihenher gün aynı saatte alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.