Anksen

Anksen

Anksen nedir ne için kullanılır, Anksen nasıl kullanılır, Anksen ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

Klorazepat dipotasyum

Ambalaj: 

5 mg x 30 Kapsül

: : 10 mg 30 Kapsül.

Endikasyon: 

Reaktif anksiyete, özellikle anksiyete ile beraber olan adaptasyon bozuklukları ve posttravmatik anksiyete; nevrozlarda(özellikle histeri, hipokondri, fobi) görülen anksiyetenin ek tedavisi;ciddi veya ağrılı somatik hastalıklar ile beraber olan anksiyete;genel anksiyete ve anksiyeteye bağlı uykusuzluk; anksiyete atakları;delirium tremensin önlenmesi ve tedavisi ve alkol kesilme sendromunda endikedir.Panik Hastalıkları bir endikasyon oluşturmaz.

Kontrendikasyon:

 Bilinen benzodiazepin alerjisi, dekompanse solunum yetmezliği, akut dar açılı glokom, Myastenia gravis, ciddi karaciğer yetmezliği ve uyku apnesi.

Uyarılar: 

Benzodiazepinler fiziksel ve psişik ilaç bağımlılığına yol açabilir. Tedavi süresi olarak 4-12 hafta aşılmamalıdır ve tedavinin günlük doz azaltılarak sonlandırılacağı (birkaç günden bir iki haftaya değişen süre içinde) konusunda hastayı uyarmak yararlı olabilir.Uzun süreli kullanım sonucunda tolerans gelişebilir. Özellikle Benzodiazepin yatmadan önce alınırsa ve uyku süresi kısa ise(bir dış faktör etkisi ile erken uyanma), anterograd amnezi gö-rülebilir.Gebeliğin ilk üç ayında bu grup ilaçların reçete edilmesinden sakınılması uygundur. Gebeliğin son üç ayında, yenidoğanda solunum distresi ve neonatal hipotoni görülebileceği için yüksek dozlar reçete edilmemelidir.Eğer verilmişse, bebek birkaç günlük veya birkaç haftalık iken kesilme sendromu görülebilir. Benzodiazepin tedavisi boyunca emzirme önerilmez. Klorazepat kullanımına bağlı olan uyuklama riski, özellikle taşıt sürücüleri ve makine operatörleri için dikkat gerektirir.

Yan Etkileri:

 Anterograd amnezi, sersemlik, asteni, uyuklama(özellikle yaşlılarda), bradipsişi, kas tonusunda azalma, bazı hastalarda(özellikle çocuklar ve yaşlılar) paradoksal reaksiyonlar görülebilir: İrritabilite, agresyon, eksitasyon, konfüzyon, halüsinasyonlar,makülopapüler ve kaşıntılı deri döküntüleri, tedavi uygulanması öncesindeki anksiyetenin alevlenmesiyle kendini gösteren “rebound sendromu” oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Nöromusküler kavşak blokerleri ile (kürar benzeri ilaçlar, kas gevşeticiler) sinerjik etki görülür. Alkol içeren içecekler ve ilaçların alımından kaçınılmalıdır. Dikkat ve uyanıklıktan azalma taşıt sürücüleri ve makine operatörleri için tehlikeli olabilir. Morfin türevleri (analjezik, antitüssif), barbitüratlar,bazı antidepresanlar, H1 Reseptör blokerleri, benzodiyazepin dışındaki trankilizanlar, nöroleptikler, klonidin ve benzeri maddelerle etkileşir. Sisaprid ile etkileşir. Benzodiazepinlerle klozapinin kombine kullanımı, solunum ve/veya kalp durmasıyla seyreden kollaps riskini artırır.

Doz Önerisi:

 Günlük doz 10-40 mg arasındadır.Bu doz 3 eşit kısımda uygulanır. Aşırı anksiyete durumunda gece yatarken tek doz halinde 15 mg uygulanır. Yaşlı ve bitkin hastalarda yarım doz kullanılır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...