aNox Fort

aNox Fort

Tablet

Aroma

Naproksen sodyum

Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri: ApranaxFort Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Abdi İbrahim);Apraljin Fort Film Tablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(Deva);AprolFort Tablet: 550mgx10 ve 20 tablet(Bilim);Aprowell Fort Tablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(aris);KapnaxFort Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(İlsan);Karoksen Fort Tablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(Münir Şahin);NapradolFort Film Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Abfar);NaprenS Fort Tablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(İlsan);OpraksFort Film Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Toprak);Relokap Film Tablet: Fort tablet 550 mgx10 ve 20 tablet(Yeni İlaç);SynaxFort Film Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Biofarma);SyndolFilm Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi,nevralji, siyatalji, miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında,uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla; ağrı-lı dentalproblemler, diş çekimi sonrası gö-rülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvarolarak; burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Naproksen sodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mideveya duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya eğilimiolanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardanherhangi birine karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyongösterenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Midebağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dö-nemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,bblokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.

Doz Önerisi: Başlangıç dozu genel olarak 2x1 Tablettir. Dahasonra her 6-8 saatte bir 1 Tabletle devam edilir. Günlük maksimal doz3 Tablettir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.