aPer

aPer

aPer nedir ne için kullanılır, aPer nasıl kullanılır, aPer ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Pediatrik Şurup

Parasetamol

Ambalaj: 

120 mg/5 mL x 150 mL’lik şişe.

Endikasyon: 

Çocuklarda hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzunsüren ağrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Nadiren alerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: 

Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol,parasetamolün hepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi:

 3 aylık ile 1 yaş arasındaki çocuklara yarım veya bir ölçek, 1 ile 6 yaş arasındaki çocuklara 1.5 ile 2 ölçek olmak üzere günde 3-4 kez verilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...