aPer

aPer

Pediyatrik Şurup

Aroma

Parasetamol

Ambalaj: 120 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: CalpolSüspansiyon: 120 mg/5 mLx150 mL(GSK);GeralgineP Eliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Münir Şahin);Minafen Şurup: 120 mg/5 mLx150 mL(Drogsan);Paracetamol Pediyatrik Eliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Saba);Parasedol Eliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Koçak);Sedalon Eliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Günsa);Setamol Pediyatrik Eliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Yeni İlaç);Tamol Şurup: 120 mg/5 mLx150 mL(İlsan);Tempo Eliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Akdeniz).

Endikasyon: Çocuklarda hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşinsemptomatik tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığıolduğu bilinen hastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezliği olanhastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzunsüren ağrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol,parasetamolün hepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: 3 aylık ile 1 yaş arasındaki çocuklarayarım veya bir ölçek, 1 ile 6 yaş arasındaki çocuklara 1.5 ile 2 ölçekolmak üzere günde 3-4 kez verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.