acerilin

acerilin

Tablet

İlsan

Lisinopril

Ambalaj: 5 mgx20 Tablet

: : 10 mgx20 Tablet

: : 20 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:

SinoprylTablet: 5 mgx20 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: aCE inhibitörü olarak esansiyel ve renovasküler hipertansiyondaendikedir. Tek başına veya diğer antihipertansiflerle beraberkullanılabilir. Ay-rıca dijital ve/veya diüretiklerle kontrolaltına alınamamış konjestif kalp yetmezliği tedavisinde de endikedir.

Kontra Endikasyon: Lisinoprile aşırı duyarlığı bulunan hastalardave geçmişinde aCE inhibitö-rü kullanımından dolayı anjiyonö-rotikö-dem öyküsü olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Renal yetmezliği olsun veya olmasın konjestifkalp yetmezliği hastalarında, semptomatik hipotansiyon gözlenmiştir.Lisinopril de dahil ACE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalardanadiren yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil, glottis ve/veya larenksteanjiyonö-rotik ö-dem bildirilmiştir. Bu durumda lisinopril hemenkesilmelidir. Larengeal ö-dem ile seyreden anjiyonö-rotik ödem fatalolabilir. Zorunlu olmadıkça lisinoprilin gebelikte kullanıl-masıö-nerilmez.İnsansütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren anneye ancak gerekligö-rüldüğünde dikkatle verilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülen yan etkiler uykuhali, baş ağrısı ve diyare, yorgunluk, öksürük, mide bulantısı. Dahaaz sıklıkla ortostatik etkiler, lekeler ve asteni gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diüretiklerle tedavi edilmekteolanlarda ve ö-zellikle diüretik tedavisine yeni başlamış hastalardalisinopril verilmesi durumunda kan basıncında aşırı düşüş gö-rülebilir.İndometasin, beraber kullanıldığında lisinoprilin antihipertansifetkisini azaltabilir. Lisinopril lityum tuzlarının eliminasyonunuazaltabilir.

Doz Önerisi: Hipertansiyonda başlangıç dozu günde 1 kez 10 mg, sürekdozu ise günde 1 kez 20-40 mg’dir. Konjestif kalp yetmezliğinde başlangıçdozu günde 2.5-5 mg, sürek dozu günde 10-40 mg’dir. Akut miyokard enfarktüsüiçin beta bloker tedavisi veya standart trombolitik, Aspirin’e ilave olarakkullanılır. Hemodinamik olarak stabil hastalarda, ilk 5 mg’lik doz semptomunbaşlamasından 24 saat içinde verilmelidir. Eğer tolere edilebilirse, tekrar 5mg 24 saat sonra verilir, daha sonra günde bir kez 10 mg’ye artırılır.Tedavisüresi minimum 6 hafta olmalıdır. Tabletler yemeklerle birlikte, yemeklerdenönce ya da sonra alınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.