Anzatax

Anzatax

Anzatax nedir ne için kullanılır, Anzatax nasıl kullanılır, Anzatax ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enjektabl Solüsyon

Paklitaksel

Ambalaj:

 30 mg/5 mL x 1 Flakon

: : 150 mg/25 mL x 1 Flakon.

Endikasyon: 

Over kanserinin birinci basamak tedavisinde platin içeren bir preparat ile kombine olarak; metastatik over kanserinde ikinci seçenek tedavisinde; metastatik meme kanserinin standart tedavisi başarısız olduğunda ikinci seçenek tedavisinde; küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin (NSCLC)ilk seçenek tedavisinde platin içeren bir preparat ile kombine olarak;nod pozitif meme kanserli hastalarda standart kombinasyon tedavisini takiben adjuvan olarak; meme kanserinin adjuvan tedavisinden sonra 6 ay içinde nüks eden hastalarda ilk seçenek tedavisinde (uygulanan ilk seçenek tedavisinde klinik açıdan kontrendikasyon olmadıkça bir antrasiklin yer almalıdır) ve AIDS'e bağlı Kaposi Sarkoma’nın ikinci seçenek tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon: 

Başlangıç nötrofil sayısı 1.500 hücre/mm3’-dendüşük solid tümörü olan hastalarda ve başlangıç ya da takip eden nötrofil sayımları 1.000 hücre/mm3’den düşük olan AIDS'e bağlı Kaposi Sarkomu Olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Kanser kemoterapi ilaçlarının kullanımında deneyimli bir doktorun gözetimi altında uygulanmalıdır. Önemli aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebileceği en, uygun destekleyici ekipmanların bulundurulması gerekir. Orta Dereceli ile ciddi karaciğer yetersizliği olan hastalara uygulandığında dikkatli olunmalı ve doz ayarlamasına dikkat edilmelidir.Fetüse zarar verebileceğinden gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir. Emzirme sırasında kontrendikedir.

Yan Etkileri: 

Hematolojik toksisite,enfeksiyonlar, febril nötropeni, dispne, terleme, göğüs ağrısı, taşikardi,döküntü, hipotansiyon, hipertansiyon, interstisyel pnömoni, akciğer fibrozu,pulmoner emboli, periferal nöropati, artralji/miyalji, bağırsak tıkanıklığı/perforasyon, pankreatit, iskemik kolit, dehidratasyon, tırnak yatağında pigmentasyon ya da renk değişimi, ödem, asteni, halsizlik görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Sis Platinden sonra verildiğinde,daha belirgin mìyelosupresyon ve paklitaksel klirensinde azalma görülür.Ketokonazol, verapamil, diazepam, kinidin, deksametazon, siklosporin,teniposid, etoposid ve vinkristin, testosteron, 17 etinil estradiol, retinoik asit ve körsetin ile etkileşir. Doksorubisinin plazma düzeyleri paklitaksel ve doksorubisinin kombine uygulanması ile artabilir.

Doz Önerisi: 

Paklitaksel uygulanmadan önce, ciddi hipersensitivite reaksiyonlarını önlemek için tüm hastalara kortikosteroidler,antihistaminikler (H1-H2 Antagonistleri) ile premedikasyon uygulanmalıdır. Over kanserinin primer tedavisi için; paklitaksel 3 haftada bir 3 saatlik intravenöz infüzyon ile 175-225 mg/m2 veya alternatif uygulama olarak 24 saatlik intravenöz infüzyon ile 135 mg/m2 verilmelidir. Metastatik over kanseri veya metastatik meme kanserinin tedavisi için; önerilen paklitaksel dozu 175 mg/m2’dir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinin (NSCLC) primer ve sekonder tedavisi için; önerilen paklitaksel dozu her üç haftada bir 3 saat boyunca uygulanan 135 mg/m2 intravenöz infüzyon dozudur. Nod Pozitif meme kanseri için önerilen paklitaksel dozu standart tedaviyi takiben her üç haftada bir 3 saat boyunca intravenöz olarak uygulanan 175 mg/m2 infüzyon dozudur. AIDS'e bağlı Kaposi Sarkoma’nın ikinci seçenek tedavisinde; her üç haftada bir 3 saatte intravenöz infüzyon ile 135 mg/m2 paklitaksel veya her iki haftada bir 3 saatte intravenöz infüzyon ile 100 mg/m2 paklitaksel uygulanır. İlerlemiş HIV hastalığında, hastaların nötrofil sayımları 1.000 hücre/mm3 altında olursa paklitaksel tedavisi başlatılmamalı veya tekrarlanmamalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...