Aprazol

Aprazol

MikropelletKapsül

Hüsnü Arsan

Lansoprazol

Ambalaj: 30 mgx14 Kapsül.

Eşdeğeri: Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Eczacıbaşı);Lansazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(İlsan);Lansor Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Sanovel);Lanzedin Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Biofarma);Ogastro Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Abbott);OpagisMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Mustafa Nevzat);Vogast Enterik MikropelletKapsül: 30 mgx14 kapsül(Fako);Zoprol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Toprak).

Endikasyon: Duodenal ülser, gastrik ülser, reflü özofajitinkısa süreli tedavisinde, ZollingerEllison sendromu dahil patolojikhipersekresyonun uzun süreli tedavisinde veHelicobacter pylorienfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Lansoprazole karşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri: En çok raslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı,baş dönmesi, bulantı ve konstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı,flu sendromu, ağrı, sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare,gastrointestinal anomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı,gastroenteritis, rektal bozukluk, artralji gö-rülmüştür. Anafilaksidahil kızarıklık, prürit ve aşırı duyarlık reaksiyonları raporedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinle birlikte kullanımı teofilin dozundaayarlama gerektirebilir. Sukralfattan en az yarım saat önce kullanılmalıdır.Ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibiilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi: Duodenum ülserinde günde tek doz 1 Kapsül, yemeklerdenönce uygulanmalıdır, tedavi süresi 4 haftadır. Gastrik ülserdegünde 1 kez 30 mg kullanılır, tedavi süresi 4 haftadır, gerekirsetedaviye 2-4 hafta daha devam edilir. Reflü özofajitte (erozyon veülserasyon varlığının endoskopik tespiti halinde) günde 1 kez 30mg dozunda kullanılır, tedavi süresi 4-8 haftadır, gerektiğinde8 haftalık ek bir tedavi uygulanabilir. Nüks ile gelen erozif özofajitlihastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha düşünülmelidir. ZollingerEllisonsendromu gibi hipersekresyon durumlarında başlangıç dozu tek seferde60 mg’dir, gerektiğinde günlük doz 120-180 mg’ye artırılabilir, 90mg’nin üzeri günlük dozlar ikiye bö-lünerek uygulanmalıdır. Duodenalülserle ilgiliH. pylorieradikasyonunda, üçlü tedavi rejimi: Yemeklerdenönce alınmak üzere 30 mg lansoprazol günde 2 kez, aç veya tok 500 mgklaritromisin günde 2 kez, aç veya tok 1 g amoksisilin günde 2 kez,14 gün süreyle uygulanır; ikili tedavi rejimi: Yemeklerden öncealınmak üzere 30 mg lansoprazol günde 2 kez, aç veya tok 500 mg klaritromisin8 saat arayla günde 3 kez, 14 gün süreyle uygulanır. Ülserin iyileşmesinitamamlamak için lansoprazol tedavisi 4 haftaya uzatılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.