Apraljin

Apraljin

Film Tablet

Deva

Naproksen sodyum

Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 tablet

: : 550mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri: aNox Fort Tablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(Aroma);ApranaxTablet: 275 mgx10 ve 20 Tablet,Fort Tablet 550 mgx10 ve 20 tablet(Abdiİbrahim);AprolTablet: 275 mgx10 ve 20 Tablet,Fort Tablet 550 mgx10 ve 20 tablet(Bilim);Apromed Film Tablet: 275 mgx20 tablet(Koçak);Aprowell Tablet: 275 mgx10 ve 20 Tablet, Fort Tablet 550 mgx10 ve20 tablet(aris);Kapnax Tablet: 275 mgx10 ve 20 Tablet, Fort Tablet 550 mgx10 ve 20tablet(İlsan);Karoksen Tablet: 275 mgx10 ve 20 Tablet, Fort Tablet 550 mgx10 ve20 tablet(Münir Şahin);Napradol Fort Film Tablet: 550 mgx10 ve 20 tablet(Abfar);NaprenSTablet: 275 mgx10 ve 20 Tablet,Fort Tablet 550 mgx10 ve 20 tablet(İlsan);Opraks Film Tablet: 275 mgx10 ve 20 Tablet, Fort Tablet 550 mgx10 ve20 tablet(Toprak);Relokap Film Tablet: 275 mgx20 tablet, Fort tablet 550 mgx10 ve 20tablet(Yeni İlaç);Synax Film Tablet: 275 mgx10 ve 20 Tablet, Fort Tablet 550 mgx10 ve20 tablet(Biofarma);SyndolFilm Tablet: 275 mgx10ve 20 tablet, Fort tablet 550 mgx10 ve 20 tablet(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi,nevralji, siyatalji, miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında,uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla; ağrı-lı dentalproblemler, diş çekimi sonrası gö-rülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvarolarak; burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyözhastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuvarve antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozanspondilit ve gut tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Naproksen sodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mideveya duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya eğilimiolanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardanherhangi birine karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyongösterenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Midebağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dö-nemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,bblokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.

Doz Önerisi: Migren profilaksisinde: Günde 2 kez 550 mg alınır. 4-6 haftaiçinde düzelme görülmezse tedavi kesilir. Akut migren krizi tedavisinde: Krizinilk belirtisinde 825 mg verilir. Gereğinde ilk dozdan en az yarım saat sonraaynı gün içinde 275-550 mg daha verilebilir.Uterusda relaksasyon veanaljezi sağlamak amacı ile: Başlangıçta 550 mg daha sonra 6-8 saat ara ile 275 mgverilebilir.Postoperatif ağrılarda, ağrılı diş problemlerinde vediğer ağrılarda analjezik, antienflamatuar ve antipiretik amaçla: Başlangıçta 550 mg verilmeli, dahasonra tedavi 6-8 saat ara ile 275 mg verilerek sürdürülmelidir.Akut Gutta: Tedaviye 825 mg verilerek başlanır. 8saat sonra 550 mg daha verilir. Daha sonraki günlerde kriz geçene kadar 8saatte bir 275 mg ile tedavi sürdürülür.Yetişkin romatoid artrit,osteoartrit ve ankilozan spondilitte: Başlangıç Tedavisi: Tedaviye 12 saat ara ile 550-1100 mgverilerek başlanır. Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah sertliği olanlarda;hastanın yüksek dozda kullandığı diğer bir antiromatizmal kesilerek yerineApraljinverilecek şahıslarda ve ağrının enönde gelen belirti olduğu osteoartritte tedaviye günde 825-1100 mg ilebaşlanmalı ve bu uygulama birkaç hafta sürdürülmelidir. Sürek Tedavisi: Hastanın sabah ve akşam alacağı dozlar, şikayetlerine göre düzenlenir (Örneğingece ağrısı, sabah sertliği). Sabah veya akşam 550-1100 mg tek doz şeklinde deverilebilir. Günlük doz 1375 mg'yi aşmamalıdır. Düşük dozları çok iyi tolereeden ve gastrointestinal rahatsızlığı olmayan kişilerde günlük doz çok kısasüreli olarak 1650 mg'ye kadar arttırılabilir, ancak bu gibi yüksek dozlardagastrointestinal kanama riskinin arttırdığı göz önünde tutulmalıdır.Juvenil Artritte Kullanım: 5 yaşın üzerindeki çocuklarda günlükdoz 10 mg/kg'dir. Bu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.