ApoGo

ApoGo

Ampul

Gen İlaç

ApomorfinHCl

Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul

: 50 mg/5 mLx5 ampul

Endikasyon: Parkinsonlu hastalarda, levodopa ve/veya diğer dopaminagonistleri ile tedavi sonrası ortaya çıkan ve düzensiz değişim gösteren motorfonksiyon bozukluklarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Solunum depresyonu, bunama, hepatik yetersizlikte kontrendikedir.Apomorfine karşı aşırı duyarlığı bilinenlerde kullanılmamalıdır. İntermitanapomorfin HCl tedavisi, ciddi diskinezi ya da distoni gösteren ve levodopayayanıtı on olan hastalarda uygun değildir. 18 yaşından küçüklerdeve gebelerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Apomorfine, uzman bir kliniğin kontrollü ortamındabaşlanmalıdır. Hasta, Parkinson hastalığının tedavisinde deneyimli bir doktortarafından değerlendirilmiş olmalıdır. Apomorfinin sedatif etkisi olduğundan,bundan etkilenen hastalar araç ya da makine kullanmamalıdır. Apomorfiningebe kadınlarda kullanımı önerilmez. Emziren anne eğer apomorfin HCl tedavisigörüyorsa, emzirme önerilmez.

Yan Etkileri: Genellikle, domperidon kullanımının kesilmesinin birsonucu olarak özellikle apomorfin tedavisine ilk başlandığında bulantı ve kusmaoluşabilir. Postural hipotansiyon sıkça görülmez ve görüldüğünde genelliklegeçicidir. Subkütan enjeksiyon bölgesinde genellikle lokal sertleşme ve nodüller(genellikle asemptomatik) gelişebilir. Apomorfin bazı ciddi olgulardaon periyodu sırasında diskineziyi indükleyebilir ve hastaların çokazında tedavinin kesilmesiyle sonuçlanabilir. Nöropsikiyatrikrahatsızlıkların bazı hastalarda Apomorfin ile alevlendiğine ve aynı zamanda,bu semptomların apomorfin HCl ile ilerlediğine ilişkin bazı kanıtlarmevcuttur. Tedavi başlangıcında, apomorfin HCl'in her bir dozu ile geçicisedasyon oluşabilir; bu genellikle, ilk birkaç hafta içinde çözülür. Coombspozitif hemolitik anemi, levodopa ve apomorfin ile tedavi gören hastalardanadiren bildirilmiştir. Apomorfin HCl ile tedavi sırasına, eozinofili nadirengö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Nöroleptik ilaçlar, apomorfin ile kullanılırsa,antagonistik etki gösterebilirler. Antihipertansif ve kardiyak aktif ilaçlar,domperidon ile birlikte verildiklerinde, apomorfin bu ilacın antihipertansifetkisini potansiyalize edebilir.

Doz Önerisi: ApoGoAmpul, intermitan bolus enjeksiyonla subkütan kullanımiçindir. Aynı zamanda, mini pompa ile sürekli subkütan enfüzyonla dakullanılabilir.Önerilen Uygulama: Yaklaşık olarak 15-30 µg/kg’ye karşılık gelen 1-1.5 mgapomorfin HCl (0.1- 0.15 mL), hipokinetik ya da off periyodusırasında subkütan olarak enjekte edilmelidir. Hasta, motor yanıt için 30dakika boyunca gözlenir. Eğer yanıt yoksa ya da yetersizse, ikinci doz olan 2mg apomorfin HCl (0.2 mL) subkütan olarak enjekte edilir ve hasta yeterli yanıtiçin 30 dakika gözlenir. Takip eden enjeksiyonlar arasında en az kırk dakikaolmak üzere, tatmin edici bir motor yanıt elde edinceye kadar doz azar azarartırılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.