Aprol

Aprol

Aprol nedir ne için kullanılır, Aprol nasıl kullanılır, Aprol ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Naproksen sodyum

Ambalaj:

 275 mg x 10 ve 20 Tablet

: : Fort Tablet 550 mg x 10 ve 20 tablet.

Endikasyon: 

Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi,nevralji, siyatalji, miyalji; dismenore ve rahim içi araç uygulamasında,uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla; ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuar olarak; burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda;bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago; enfeksiyöz hastalıklarda spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuar antipiretik amaçla; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gut tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon: 

Naproksen sodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mideveya duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlar dan herhangi birine karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenler de kontrendikedir.

Uyarılar: 

Mide Bağırsak kanamasına ve ülserasyona neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalp Yetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğin son dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: 

Bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,b blokerler, lityum tuzlarının etkileri güçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birlikte kullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranmalıdır; metotreksatın tübüler sekresyonunu azaldığından toksisitesi artabilir.

Doz Önerisi: 

Günlük doz başlangıçta 550 mg ve daha sonra her6-8 saatte bir 275 mg’dir. Maksimum günlük doz 1375 mg’dir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...