Apromed

Apromed

Apromed nedir ne için kullanılır, Apromed nasıl kullanılır, Apromed ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Naproksen sodyum

Ambalaj:

 275 mg x 20 Tablet.

Endikasyon:

 Antienflamatuvaranaljezik etkili bir ilaç olarak, aşağıdabelirtilen rahatsızlıklar ile hafif ve orta şiddetteki ağrılarda endikedir: Romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit, juvenil artrit; ayrıca bursit, tendinit; akut gut krizleri, primer dismenore.

Kontrendikasyon:

 Naproksen sodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mideveya duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya eğilimi olanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlar dan herhangi birine karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyon gösterenler de kontrendikedir.

Uyarılar: 

Mide Bağırsak kanamasına ve ülserasyona neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalp Yetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğin son dönemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: 

Bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,b blokerler, lityum tuzlarının etkileri güçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birlikte kullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatın tübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.

Doz Önerisi:

 Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit günde 2 kez sabah ve akşam olmak üzere 275-550 mg’dir.Hafif ve orta şiddettekiağrılar, primer dismenore ile akut tendinit ve bursitte başlangıç dozu 550mg’dir.Arkasından her 6-8 saatte bir 275 mg verilir. Total günlük doz; ilk gün için 1375 mg’yi, (5 tablet), sonraki günler için 1100 mg’yi (4 tablet) geçmemelidir. Akut gutta başlangıç dozu 825 mg’dir. Ardından 8 saat ara ile 275 mg uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...