Apromed

Apromed

Film Tablet

Koçak

Naproksen sodyum

Ambalaj: 275 mgx20 Tablet.

Eşdeğeri: ApraljinFilm Tablet: 275mgx20 Tablet(Deva);Apranax Tablet: 275 mgx20 Tablet(Abdiİbrahim);AprowellTablet: 275 mgx 20 Tablet(aris);KapnaxTablet: 275 mgx20 Tablet(İlsan);KaroksenTablet: 275 mgx20 Tablet(Münir Şahin);NaprenSTablet: 275 mgx20 Tablet(İlsan);OpraksFilm Tablet: 275 mgx20Tablet(Toprak);Relokap Film Tablet: 275 mgx20 tablet(Yeni İlaç);SynaxFilm Tablet: 275 mgx20Tablet(Biofarma);SyndolFilm Tablet: 275 mgx20tablet(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Antienflamatuvaranaljezik etkili bir ilaç olarak, aşağıdabelirtilen rahatsızlıklar ile hafif ve orta şiddetteki ağrılarda endikedir: Romatoid artrit, ankilozan spondolit, osteoartrit, juvenil artrit; ayrıcabursit, tendinit; akut gut krizleri, primer dismenore.

Kontra Endikasyon: Naproksen sodyuma duyarlı kişilerde ve aktif mideveya duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya eğilimiolanlarda, asetilsalisilik asit ve/veya diğer nonsteroid antienflamatuvarlardanherhangi birine karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi reaksiyongösterenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Midebağırsak kanamasına veülserasyonuna neden olabilir. Böbrek fonksiyonları ileri derecedebozuk olanlarda naproksen sodyum çok dikkatle kullanılmalıdır. Kalpyetmezliği bulunan hastalar yakından izlenmeli, gerekirse dozayarlaması yapılmalıdır. 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.Ancak juvenil artritte, 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda12 saat arayla kullanılabilir. Gebelikte kullanılmamalı, gebeliğinson dö-nemlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid,bblokerler, lityum tuzlarının etkilerinigüçlendirebilir. Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığındadoz ayarlaması gerekebilir. Probenesid ile birlikte kullanıldığında,plazma konsantrasyonu ve yarılanma ömrü artar. Metotreksat ile birliktekullanılması gerektiğinde çok dikkatli davranılmalıdır; metotreksatıntübüler sekresyonunu azalttığından toksisitesi artabilir.

Doz Önerisi: Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilizan spondolitegünde 2 kez sabah ve akşam olmak üzere 275-550 mg’dir.Hafif ve orta şiddettekiağrılar, primer dismenore ile akut tendinit ve bursitte başlangıç dozu 550mg’dir.Arkasından her 6-8 saatte bir275 mg verilir. Total günlük doz; ilk gün için 1375 mg’yi, (5 tablet), sonrakigünler için 1100 mg’yi (4 tablet) geçmemelidir. Akut gutta başlangıç dozu 825mg’dir. Ardından 8 saat ara ile 275 mg uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.