Arava

Arava

Film Tablet

SanofiAventis

Leflunomid

Ambalaj: 10 mgx30 tablet

: 20 mgx30 tablet

: 100 mgx3tablet.

Endikasyon: Aktif romatoid artriti olan erişkin hastalarıntedavisinde hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaç (DMARD)olarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Leflunomide karşı aşırı duyarlılık, karaciğer fonksiyonbozukluğu, ağır immün yetmezlik durumları, kemik iliği fonksiyonunda belirginbiçimde bozulma, ciddi enfeksiyonlar, orta dereceliağır böbrek yetmezliği,ağır hipoproteinemi, gebe kadınlar ya da leflunomid ile tedavi sırasında veçocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar. Laktasyon dönemindeki kadınlar,leflunomid kullanımı sırasında çocuklarını emzirmemelidir. Erkek hastalar,erkeğe bağlı fetal toksisite olasılığından haberdar olmalıdır, kontrasepsiyonsağlanmalıdır. 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

Uyarılar: Önceden belirgin hematolojik anomali mevcut hastalardadikkatli bir şekilde kullanılmalı ve klinik ve hematolojik açıdan izlemeyapılmalıdır. Kemik iliği supresyonu tespit edildiğinde, tedavi kesilmeli veaktif metabolitinin plazma konsantrasyonunu düşürmek üzere kolestiramin veyaaktif kömür kullanılmalıdır. Hepatit B veya C virüs enfeksiyonu veya belirginkaraciğer yetmezliği olan hastalarda, hepatotoksisite riski olasılığıarttığından kullanılması önerilmez. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacınkullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Ağrı, ateş, albuminüri, hematüri, vajinal monoliazis, kanbasıncında artış, palpitasyon, taşikardi, diyare, bulantı, kusma,iştahsızlık, oral mukozadaki rahatsızlıklar, abdominal ağrı, karaciğer parametrelerininyükselmesi, kilo kaybı, periferik ödem, baş ağrısı, sersemlik, asteni,parestezi, tenosinovit, miyalji, saç dökülmesinde artma, ekzema, fungaldermatit, herpes simpleks, herpes zoster, ciltte kuruluk, hafif alerjikreaksiyonlar, lökopeni görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kolestiramin ve aktif kömür, hepatotoksik ilaçlar,NSAİİ'lar, tolbutamide, rifampin ile etkileşir.

Doz Önerisi: Aravatedavisine 3 gün süreyle günde bir kez 100 mg'lik biryükleme dozu ile başlanır. Önerilen sürek dozu günde bir kez 10 mg ile 20 mgleflunomiddir.Aravatabletleryeterli sıvı ile ve bütün olarak yutulmalıdır. Yemekle birlikte kullanımAravaemilimini etkilemez.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.