Arava

Arava

Arava nedir ne için kullanılır, Arava nasıl kullanılır, Arava ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Leflunomid

Ambalaj: 

10 mgx30 tablet

: 20 mgx30 tablet

: 100 mgx3tablet.

Endikasyon:

 Aktif romatoid artriti olan erişkin hastaların tedavisinde hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaç (DMARD)olarak endikedir.

Kontrendikasyon:

 Leflunomide karşı aşırı duyarlılık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, ağır immün yetmezlik durumları, kemik iliği fonksiyonunda belirgin biçimde bozulma, ciddi enfeksiyonlar, orta dereceli ağır böbrek yetmezliği,ağır hipoproteinemi, gebe kadınlar ya da leflunomid ile tedavi sırasında ve çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar. Laktasyon dönemindeki kadınlar,leflunomid kullanımı sırasında çocuklarını emzirmemelidir. Erkek hastalar,erkeğe bağlı fetal toksisite olasılığı ndan haberdar olmalıdır, kontrasepsiyon sağlanmalıdır. 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

Uyarılar: 

Önceden belirgin hematolojik anomali mevcut hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve klinik ve hematolojik açıdan izleme yapılmalıdır. Kemik iliği supresyonu tespit edildiğinde, tedavi kesilmeli ve aktif metabolitinin plazma konsantrasyonunu düşürmek üzere kolestiramin ve aktif kömür kullanılmalıdır. Hepatit B veya C virüs enfeksiyonu veya belirgin karaciğer yetmezliği olan hastalarda, hepatotoksisite riski olasılığı arttığından kullanılması önerilmez. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Ağrı, ateş, albuminüri, hematüri, vajinal moniliyazis, kan basıncında artış, palpitasyon, taşikardi, diyare, bulantı, kusma,iştahsızlık, oral mukozadaki rahatsızlıklar, abdominal ağrı, karaciğer parametrelerinin yükselmesi, kilo kaybı, periferik ödem, baş ağrısı, sersemlik, asteni,parestezi, tenosinovit, miyalji, saç dökülmesinde artma, egzama, fungal dermatit, herpes simpleks, herpes zoster, ciltte kuruluk, hafif alerjik reaksiyonlar, lökopeni görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Kolestiramin ve aktif kömür, hepatotoksik ilaçlar,NSAİİ lar, tolbutamide, rifampin ile etkileşir.

Doz Önerisi: 

Araba Tedavisine 3 gün süreyle günde bir kez 100 mg lık bir yükleme dozu ile başlanır. Önerilen sürek dozu günde bir kez 10 mg ile 20 mg leflunomid dir.Arava Tabletler Yeterli sıvı ile ve bütün olarak yutulmalıdır. Yemekle birlikte kullanım Arava emilimini etkilemez.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...