Aredia

Aredia

Flakon

Novartis Pharma

Pamidronatdisodyum

Ambalaj: 15 mgx4 Flakon ve 5 mLx4 çö-zücü Ampul

: 30 mgx3Flakon ve 10 mLx3 çö-zücü Ampul

: 90 mgx1 Flakon ve 10 mLx1 çö-zücüampul.

Endikasyon: Artmış osteoklast aktivitesiyle ilişkili durumlarıntedavisinde; yaygın litik kemik metastazları ve multipl miyelom,tümö-re bağlı hiperkalsemi ve kemiğin paget hastalığında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Pamidronat ve diğer bifosfonatlara bilinen aşırıduyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Pamidronat diğer bifosfonatlarlabirlikte verilmemelidir. Pamidronat ile tedaviye başlamanın ardındanserum elektrolitleri, kalsiyum ve fosfat izlenmelidir. Kalsiyumveya D vitamini eksikliği riski taşıyan, kemiğin paget hastalığıolan hastalarda, hipokalsemi riskini en aza indirmek için oral olarakkalsiyum preparatları ve D vitamini verilmelidir. Yaşamı tehditeden hiperkalsemi durumları dışında, gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Pamidronat ile tedavi edilen anneler, bebeklerini sütleriyle beslememelidir.Hastalar, ender durumlarda pamidronat uygulanmasının ardındanuyuklama ve/veya sersemlik olasılığına karşı uyarılmalıdır. Bu durumda,araç sürmemeli, tehlikeli olabilecek makineleri kullanmamalıveya uyanıklıktaki azalma nedeniyle tehlikeli olabilecek diğeraktiviteleri yapmamalıdırlar.

Yan Etkileri: En sık raslanan yan etkiler, uygulamanın ilk 48 saatindegö-rülen ateş (vücut sıcaklığında 1-2 °C artış) ve asemptomatik hipokalsemidir.Ateş genelliklekendiliğinden düşer ve tedavi gerektirmez. Semptomatik hipokalseminadirdir. Keyifsizlik, titreme, bitkinlik ve yüzde kızarıklığıneşlik ettiği influenza benzeri belirtiler, uygulama yerinde reaksiyonlar(ağrı, kırmızılık, şişme, sertlik, filebit, trombofilebit), geçicikemik ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, yaygın ağrı, bulantı, kusma,baş ağrısı, lenfositopeni, hipokalsemi, hipofosfatemi, hipomagnezemigörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Şiddetli hiperkalsemisi olan hastalarda pamidronatkalsitonin ile kombine uygulanmış, sinerjist bir etki sonucu serumkalsiyum düzeylerinde daha hızlı bir düşme meydana gelmiştir.

Doz Önerisi: Arediaasla bolus enjeksiyon şeklinde verilmemelidir.Aredia’nın kuru toz şeklinden elde edilençö-zeltisi, kalsiyum içermeyen bir enfüzyon çö-zeltisi (örneğin ‰9sodyum klorür veya %5 glikoz çö-zeltisi) ile seyreltilmeli ve yavaşçaenfüze edilmelidir.Aredia’nın enfüzyon hızı 60 mg/saat (1 mg/dak)’ı geçmemelive enfüzyon çö-zeltisindeki konsantrasyonu 90 mg/250 mL’yi aşmamalıdır.Yetişkinler ve yaşlılarda;Yaygın Litik Kemik Metastazları ve Multipl Miyelom: Yaygın litik kemik metastazlarıve mutipl miyelom tedavisinde önerilenArediadozu, her 4 haftada bir 90 mg’liktek enfüzyondur. Kemik metastazı olan, 3 haftalık aralıklarla kemoterapialan hastalardaAredia90 mg 3 haftalık periyotla da verilebilir.Tümer Bağlı Hiperkalsemi: Hastaların tedaviden önce veyatedavi sırasında normal serum fizyolojik ile rehidratasyonu önerilir.Aredia’nın bir tedavi süresinde kullanılacaktoplam dozu, hastanın tedavi öncesi serum kalsiyum düzeylerinebağlıdır. ToplamArediadozu, ya tek bir enfüzyon şeklinde veya art arda2-4 gün boyunca birden fazla enfüzyon şeklinde verilebilir. Hem başlangıçve hem de tekrar tedavilerde, bir tedavi süresi için maksimum doz 90mg’dir.Kemiğin Paget Hastalığı: Bir tedavi süresi için önerilentoplamArediadozu180-210 mg’dir. Bu doz haftada bir kez 30 mg’lik 6 doz şeklinde (toplamdoz 180 mg) veya bir hafta arayla 60 mg’lik 3 doz şeklinde uygulanabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.