Aredia

Aredia

Aredia nedir ne için kullanılır, Aredia nasıl kullanılır, Aredia ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

Pamidronat Disodyum

Ambalaj: 

15 mgx4 Flakon ve 5 mLx4 çözücü Ampul

: 30 mg3 Flakon ve 10 mLx3 çözücü Ampul

: 90 mgx1 Flakon ve 10 mLx1 çözücü ampul.

Endikasyon: 

Artmış osteoklast aktivitesi ile ilişkili durumların tedavisinde; yaygın litik kemik metastazları ve multipl miyelom,tümöre bağlı hiperkalsemi ve kemiğin paget hastalığında kullanılır.

Kontrendikasyon: 

Pamidronat ve diğer bifosfonatlara bilinen aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Pamidronat diğer bifosfonatlar birlikte verilmemelidir. Pamidronat ile tedaviye başlamanın ardından serum elektrolitleri, kalsiyum ve fosfat izlenmelidir. Kalsiyum Ve D vitamini eksikliği riski taşıyan, kemiğin paget hastalığı olan hastalarda, hipoglisemi riskini en aza indirmek için oral olarak kalsiyum preparatları ve D vitamini verilmelidir. Yaşamı tehdit eden hiperkalsemi durumları dışında, gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Pamidronat ile tedavi edilen anneler, bebeklerini sütleriyle beslenmelidir.Hastalar, ender durumlarda pamidronat uygulanmasının ardından uyuklama ve/veya sersemlik olasılığına karşı uyarılmalıdır. Bu durumda,araç sürmemeli, tehlikeli olabilecek makineleri kullanmamalıveya uyanıklıktaki azalma nedeniyle tehlikeli olabilecek diğer aktiviteleri yapmalıdırlar.

Yan Etkileri: 

En sık rastlanan yan etkiler, uygulamanın ilk 48 saatinde görülen ateş (vücut sıcaklığında 1-2 °C artış) ve asemptomatik hipokalsemi dir.Ateş genellikle kendiliğinden düşer ve tedavi gerektirmez. Semptomatik hipokalsemi nadirdir. Keyifsizlik, titreme, bitkinlik ve yüzde kızarıklığın eşlik ettiği influenza benzeri belirtiler, uygulama yerinde reaksiyonlar(ağrı, kırmızılık, şişme, sertlik, flebit, tromboflebit), geçici kemik ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, yaygın ağrı, bulantı, kusma,baş ağrısı, lenfositopeni, hipokalsemi, hipofosfatemi, hipomagnezemi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Şiddetli hiperkalsemisi olan hastalarda pamidronat kalsitonin ile kombine uygulanmış, sinerjist bir etki sonucu serum kalsiyum düzeylerinde daha hızlı bir düşüş meydana gelmiştir.

Doz Önerisi:

 Arediaasla bolus enjeksiyon şeklinde verilmemelidir.Aredia’nın kuru toz şeklinden elde edilençö-zeltisi, kalsiyum içermeyen bir infüzyon çözeltisi (örneğin ‰9 sodyum klorür veya %5 glikoz çözeltisi) ile seyreltilmeli ve yavaşça füze edilmelidir.Aredia’nın infüzyon hızı 60 mg/saat (1 mg/dak)’ı geçmemeli ve efüzyon çözeltisindeki konsantrasyonu 90 mg/250 mL’yi aşmamalıdır.Yetişkinler ve yaşlılarda;Yaygın Litik Kemik Metastazları ve Multipl Miyelom: Yaygın litik kemik metastazları ve multipl miyelom tedavisinde önerilen Aredia dozu, her 4 haftada bir 90 mg’liktek enfüzyondur. Kemik metastazı olan, 3 haftalık aralıklarla kemoterapi alan hastalarda Aredia 90 mg 3 haftalık periyotla da verilebilir.Tümer Bağlı Hiperkalsemi: Hastaların tedaviden önce ve tedavi sırasında normal serum fizyolojik ile rehidratasyonu önerilir.Aredia’nın bir tedavi sürecinde kullanılacak toplam dozu, hastanın tedavi öncesi serum kalsiyum düzeyleri bağlıdır. Toplam Aredia dozu, ya tek bir infüzyon şeklinde veya art arda 2-4 gün boyunca birden fazla infüzyon şeklinde verilebilir. Hem başlangıç ve hem de tekrar tedavilerde, bir tedavi süresi için maksimum doz 90 mg’dir.Kemiğin Paget Hastalığı: Bir tedavi süresi için önerilen toplam Aredia dozu 180-210 mg’dir. Bu doz haftada bir kez 30 mg’lik 6 doz şeklinde (toplam doz 180 mg) veya bir hafta arayla 60 mg’lik 3 doz şeklinde uygulanabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...