Armisetin

Armisetin

Armisetin nedir ne için kullanılır, Armisetin nasıl kullanılır, Armisetin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

Kloramfenikol

Ambalaj: 

250mgx12 ve 24 Kapsül.

Endikasyon: 

Bakteriyemi, menenjit ve Gram Negatif Bakterilerin neden olduğu diğer ağır enfeksiyonlar, diğer antibiyotiklere direnç gösteren ve kloramfenikole duyarlı olduğu saptanan mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda ve kistik fibroziste endikedir.

Kontrendikasyon: 

Kloramfenikole karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Kloramfenikol hafif enfeksiyonlarda, endikasyon sahasına girmeyen hastalıklarda (örn. soğuk algınlığı, influenza,boğaz enfeksiyonları) veya bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde(profilaktik olarak) kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda, önerilen dozlarda bile antibiyotiğin kan düzeyinde aşırı bir yükselme görülebilir. Böbreklerde toksik etki gösterebileceği nden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.Prematürelerde ve bebeklerde Gray sendromu olabileceği düşünülerek dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: 

Kloramfenikol kullanımından sonra ciddi ve öldürücü kan diskrazileri (aplastik anemi, trombositopeni ve granülositopeni)gö-rülebilir. Daha az tehlikeli ilaçların etkili olduğu durumlarda kloramfenikol kullanılmamalıdır. Büyük ölçüde ölümle sonuçlanan ve aplastik anemiye dönüşen irreversibl kemik iliği depresyonu,kemik iliği aplazisi ve hipoplazisinin tedavisinden haftalar ve aylar sonra görülebilir. Baş ağrısı, mental konfüzyon, uzun süreli tedavilerde optik ve periferal nevrit, ateş ciltte döküntü, ürtiker,anjioödem, anafilaksi görülebilir. Tifo tedavisi sırasında tifo basillerinin süratle yok edilmesiyle açığa çıkan endotoksinlerHerx-heimer reaksiyonuna yol açabilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Kemik iliği depresyonuna yol açabilecek diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Tolbutamid, fenitoin, bishidroksikumaringibi ilaçların toksisitesini artırabilir. Fenitoin ve barbitüratlarkloramfenikolün inaktivasyonunu hızlandırır, parasetamol iseinaktivasyonu yavaşlatır.

Doz Önerisi: 

Yetişkinlerde 50 mg/kg/gün’lük dozları 6-8 saatlik interval ile uygulanır. ılımlı bir rezistans oluşmuş enfeksiyonlarda kan konsantrasyonunu artırmak için 100 mg/kg/-gün olarak uygulanabilir.Fakat bu yüksek doz, olabilen en kısa zamanda azaltılmalıdır.Çocuklarda 6 saatlik aralıklarla 4 doza bölünerek 50 mg/kg/gün olarak uygulanır. Bakteriyemi ve menenjit gibi durumlarda doz 100 mg/kg/-gün olarak uygulanır ve en kısa sürede önerilen doza inilir. Yenidoğanlarda total 25 mg/kg/-gün’-lük doz 6 saatlik interval ile 4 eşit doza bölünerek uygulanır. Normal doğanlarda,ilk 2 haftadan sonra 50 mg/kg/gün olarak gerektiğinde uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...