Armisetin

Armisetin

Kapsül

Günsa

Kloramfenikol

Ambalaj: 250mgx12 ve 24 Kapsül.

Eşdeğeri: Kemicetine Kapsül: 250 mgx24 kapsül(Carlo Erba).

Armisetin

Süspansiyon

Kloramfenikol

Ambalaj: 125mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Kemicetine Süspansiyon: 125 mg/5 mLx100 mL(Carlo Erba).

Endikasyon: Bakteriyemi, menenjit ve Gramnegatifbakterilerin ne--den olduğu diğer ağır enfeksiyonlar, diğer antibiyotikleredirenç gösteren ve kloramfenikole duyarlı olduğu saptanan mikroorganizmalarınneden olduğu enfeksiyonlarda ve kistik fibroziste endikedir.

Kontra Endikasyon: Kloramfenikole karşı aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir. Kloramfenikol hafif enfeksiyon-larda, endikasyonsahasına girmeyen hastalıklarda (örn. soğuk algınlığı, influenza,boğaz enfeksiyonları) veya bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde(profilaktik olarak) kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarıbozuk hastalarda, önerilen dozlarda bile antibiyotiğin kan düzeyindeaşırı bir yükselme gö-rülebilir. Böbreklerde toksik etki gösterebileceğindenemziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde ve emziren annelerdekullanılmamalıdır.Prematürelerde ve bebeklerde Gray sendromu oluşabileceğidüşünülerek dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Kloramfenikol kullanımından sonra ciddi ve öldürücükan diskrazileri (aplastik anemi, trombositopeni ve granülositopeni)gö-rülebilir. Daha az tehlikeli ilaçların etkili olduğu durumlardakloramfenikol kullanılmamalıdır. Büyük ölçüde ölümle sonuçlananve aplastik anemiye dö-nüşen irreversibl kemik iliği depresyonu,kemik iliği aplazisi ve hipoplazisinin tedavisinden haftalar veyaaylar sonra gö-rülebilir. Baş ağrısı, mental konfüzyon, uzun sürelitedavilerde optik ve periferal nevrit, ateş ciltte dö-küntü, ürtiker,anjiyoödem, anafilaksi gö-rülebilir. Tifo tedavisi sırasında tifobasillerinin süratle yok edilmesiyle açığa çıkan endotoksinlerHerx-heimer reaksiyonuna yol açabilir.

İlaç Etkileşimleri: Kemik iliği depresyonuna yol açabilecek diğerilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Tolbutamid, fenitoin, bishidroksikumaringibi ilaçların toksisitesini artırabilir. Fenitoin ve barbitüratlarkloramfenikolün inaktivasyonunu hızlandırır, parasetamol iseinaktivasyonu yavaşlatır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde 50 mg/kg/gün’lük dozları 6-8 saatlikintervallerle uygulanır. ilımlı bir rezistans oluşmuş enfeksiyonlardakan konsantrasyonunu artırmak için 100 mg/kg/-gün olarak uygulanabilir.Fakat buyüksek doz, olabilen en kısa zamanda azaltılmalıdır.Çocuklarda 6 saatlik aralıklarla4 doza bö-lünerek 50 mg/kg/gün olarak uygulanır. Bakteremi ve menenjitgibi durumlarda doz 100 mg/kg/-gün olarak uygulanır ve en kısa süredeö-nerilen doza inilir. Yenidoğanlarda total 25 mg/kg/-gün’-lük doz 6saatlik intervallerle 4 eşit doza bö-lünerek uygulanır. Normal doğanlarda,ilk 2 haftadan sonra 50 mg/kg/gün olarak gerektiğinde uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.