Asidopan Plus

Asidopan Plus

Çiğneme Tableti

Wyeth

Magaldrat 480 mg, simetikon20 mg

Ambalaj: 30 ve 60 tablet.

Eşdeğeri: SimelgatPlus Çiğneme Tableti: 30 ve 60 tablet(Münir Şahin).

Asidopan Plus

Süspansiyon

Magaldrat 540 mg, simetikon20 mg/5 mL

Ambalaj: 200 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: SimelgatPlus Süspansiyon: 200 mL(Münir Şahin).

Endikasyon: Gastrit, peptik özofajit, gastrik hiperasidite,hiatal herni ve peptik ülser teşhisleri ile ilgili hiperasiditeve gaz rahatsızlıklarının semptomatik olarak giderilmesinde kullanılır.Ayrıca,ameliyat sonrası oluşan gaz sancılarını giderici olarak ve endoskopikmuayenelerde de kullanılır.

Kontra Endikasyon: Magnezyum içeren antasitlerin ileri safhada böbrekyetmezliği olan hastalarda kullanılması kontrendikedir.Alüminyum ya da magnezyum içerenantasitler apandisit yakınması olan hastalarda kontrendikedir.Alüminyum içeren (alüminyum fosfat içerenler dışında) antasitlerinhipofosfatemi hastaları tarafından kullanımı, alüminyum tuzlarınınfosfatı bağlayıcı etkileri nedeniyle kontrendikedir.

Uyarılar: Uzun süre ya da yüksek dozda alüminyumiçeren antasitlerin kullanımı (alüminyum fosfat içerenler dışında)hipofosfatemi oluşumuna neden olabilir. Alüminyum ve magnezyumiçeren antasitler yüksek dozlardan kaçınıldığı sürece gebeliğinson altı ayında kullanılabilir; fakat gerçekten gerekiyorsa kullanılmalıdır.Laktasyonda verilmemesini gerektiren bir kanıt yoktur. Fakat emzirmekteolan annelere verilirken, gerekli uyarılar yapılmalıdır.

Yan Etkileri: Magnezyum içeren antasitler diyareye; alüminyumiçerenler ise konstipasyona neden olabilirler.

İlaç Etkileşimleri: Genel bir kural olarak antasit alımının ilkbiriki saati içinde ağız yolundan hiç bir ilaç alınmamalıdır. Antimuskarinikler,fenotiyazinler, digoksin, florür, diflunisal, indometasin (aspirinve tolmetin hariç), naproksen, izoniazid, fosfat, prednizon, H2antagonistleri, sülfadiazin, tetrasiklinler, demir tuzları, diazepam,klordiazepoksit, dikumarol, fenobarbital, amfetamin, efedrin,psö-doefedrin, mekamilamin, kinidin, levodopa, nitrofurantoinve yağda çö-zünen vitaminler antasitlerle etkileşebilirler.

Doz Önerisi: Hiperasidite durumlarındasemptomatik rahatlama için günde 3-4 kez, yemekler arasında ve yatmadanönce 1-2 ölçek süspansiyon veya 1-2 Tablet alınır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.