Aurorix

Aurorix

Aurorix nedir? Aurorix ne için kullanılır, Aurorix nasıl kullanılır, Aurorix ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Aurorix Lak

Moklobemid

Aurorix Ambalaj: 

 • 150 mg x 30 Tablet
 • 300 mg 30 tablet.

Aurorix Endikasyon: 

Depresif sendromlar ve sosyal fobi tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon: 

Moclobemide karşı bilinen hipersensitivitesi olanlarda, akut konfüzyonel durumlarda ve selejilin ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

Aurorix Uyarılar: 

 • Şizofrenik ya da şizoafektif psikozlu depresif hastalardakullanıldığında, şizofrenik semptomlarda artma görülebilir. Bu tür hastalarda, mümkünse, uzun etkili nöroleptiklerle tedavi sürdürülmelidir. 
 • İntihar eğilimi olan hastalar dikkatle izlenmelidir. 
 • Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Aynı zamanda serotonini artıran başka ilaçların, özellikle tekrarlanan ilaç kombinasyonları şeklinde kullanılması durumunda dikkatli olmak gerekmektedir. Bu durum özellikle klomipramin için geçerlidir. 
 • Moklobemid ile dekstrometorfanın birlikte kullanımı önerilmez. 
 • Tam Mental uyanıklık gerektiren aktivitelerde (örn. motorlu araç kullanımı)tedavinin erken döneminde dikkatli olunmalıdır. 
 • Gebelik süresince oluşabilecek yararı ile fetus için oluşabilecek riskler tartılmalıdır. 
 • Moklobemid, anne sütüne çok az miktarda geçmesine rağmen, ilaç tedavisinin devamının emziren anneye olabilecek yararı ile bebek için oluşabilecek riskler tartılmalıdır.

Aurorix Yan Etkileri: 

Uyku bozukluğu, ajitasyon, sıkıntı,irritabilite, baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi, ağız kuruluğu, vizüel rahatsızlıklar, gastrointestinal şikayetler ve kızarıklık, kaşıntı, ürtiker ve ateş basması gibi deri reaksiyonları görülebilir. Konfüzyon görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Moklobemid selejilin ile kullanımı kontrendikedir. Moklobemid opiyatların etkilerini artırdığın-dan, builaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir. Petidin ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Simetidin, moklobemidin metabolizmasını uzatır. Sempatomimetik Ajanlar sistemik uygulamalarının farmakolojik etkisi artırılabilir ve moklobemid ile birlikte uygulanarak uzatılabilir.

Aurorix Doz Önerisi: 

 • Önerilen doz aralığı, genellikle iki ya da üç doza bölünerek uygulanan 300-600 mg/gündür. 
 • Başlangıç dozu günde 300 mg dır ve ağır olgularda 600 mg/güne kadar yükseltilebilir. 
 • Doz yemeklerden sonra alınmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...