Aurorix

Aurorix

Lak

Tablet

Roche

Moklobemid

Ambalaj: 150 mgx30 Tablet

: : 300 mgx30tablet.

Eşdeğeri: LobemLak Tablet: 150 mgx30Tablet,300 mgx30tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Depresif sendromlar ve sosyal fobi tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Moklobemide karşı bilinenhipersensitivitesi olanlarda, akut konfüzyonel durumlarda ve selegilin ilebirlikte kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar: Şizofrenik ya da şizoafektif psikozlu depresif hastalardakullanıldığında, şizofrenik semptomlarda artma görülebilir. Bu türhastalarda, mümkünse, uzun etkili nöroleptiklerle tedavi sürdürülmelidir.İntihar eğilimi olan hastalar dikkatle izlenmelidir. Duyarlı kişilerde aşırıduyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Aynı zamanda serotonini artıran başkailaçların, özellikle tekrarlanan ilaç kombinasyonları şeklinde kullanılmasıdurumunda dikkatli olmak gerekmektedir. Bu durum özellikle klomipramin içingeçerlidir. Moklobemid ile dekstrometorfanın birlikte kullanımı önerilmez. Tammental uyanıklık gerektiren aktivitelerde (örn. motorlu araç kullanımı)tedavinin erken döneminde dikkatli olunmalıdır. Gebelik süresince olabilecekyararı ile fetus için oluşabilecek riskler tartılmalıdır. Moklobemid, annesütüne çok az miktarda geçmesine rağmen, ilaç tedavisinin devamının emzirenanneye olabilecek yararı ile bebek için oluşabilecek riskler tartılmalıdır.

Yan Etkileri: Uyku bozukluğu, ajitasyon, sıkıntı,iritabilite, baş dönmesi, baş ağrısı, parestezi, ağız kuruluğu, vizüelrahatsızlıklar, gastrointestinal şikayetler ve kızarıklık, kaşıntı, ürtiker veateş basması gibi deri reaksiyonları görülebilir. Konfüzyon görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Moklobemidin selegilin ile kullanımıkontr-endikedir. Moklobemid opiyatların etkilerini artırdığın-dan, builaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir. Petidin ile birlikte kullanımıönerilmemektedir. Simetidin, moklobemidin metabolizmasını uzatır. Sempatomimetikajanların sistemik uygulamalarının farmakolojik etkisi artırılabilir vemoklobemid ile birlikte uygulanarak uzatılabilir.

Doz Önerisi: Önerilen doz aralığı, genellikle iki ya da üç dozabölünerek uygulanan 300-600 mg/gündür. Başlangıç dozu günde 300 mg'dır ve ağırolgularda 600 mg/gün'e kadar yükseltilebilir. Doz yemeklerden sonraalınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.