Ator

Ator

Film Tablet

Sanovel

Atorvastatin

Ambalaj: 10 mgx30 Tablet

: : 20 mgx30 Tablet

: : 40 mgx30tablet.

Eşdeğeri: Kolestor Film Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Eczacıbaşı);LipitaksinFilm Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Fako);Lipitor Film Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Pfizer);SaphireFilm Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30tablet, 40 mgx30 tablet(Aset);Tarden Film Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet (Mecom).

Endikasyon: Primer hiperkolesterolemi, heterozigot familyal venonfamilyal hiperkolesterolemi ve kombine (miks) hiperlipidemili (FredriksonTip IIa ve IIb) hastalarda yükselen total kolesterol, LDlkolesterol, apolipoproteinB ve trigliseridlerin düşürülmesinde ve HDlkolesterolün yükseltilmesindediyete yardımcı olmak üzere endikedir.

Kontra Endikasyon: Atorvastatine aşırı duyarlığı olan, aktif karaciğerhastalığı olan veya devamlı olarak normal üst sınırı 3 kat aşan açıklanamayanserum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik dö-neminde,emzirirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan gebe kalmapotansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesterolemininuygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi vealtta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gerekir.

Yan Etkileri: Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğukalgınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni, konstipasyon,diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji, miyalji, göğüsağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yolenfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında;siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veyaniasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.

Doz Önerisi: Başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dir. Dozlar başlangıçLDlC düzeylerine, tedavinin amacına ve hastanın yanıtına gö-rekişisel olarak düzenlenmelidir.Doz ayarlaması, 4 hafta ya da daha fazla süreliaralıklarla yapılmalıdır. Maksimum doz günde 1 kez 80 mg’dir. Dozlargünün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.