Ator

Ator

Ator nedir ne için kullanılır, Ator nasıl kullanılır, Ator ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Atorvastatin

Ambalaj: 

10 mgx30 Tablet

: : 20 mgx30 Tablet

: : 40 mg 30 tablet.

Endikasyon: 

Primer hiperkolesterolemi, heterozigot familyal non familyal hiperkolesterolemi ve kombine (miks) hiperlipidemili (Fredrikson Tip IIa and IIb) hastalarda yükselen total kolesterol, LDl kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseridlerin düşürülmesinde ve HDl kolesterolün yükseltilmesindediyete yardımcı olmak üzere endikedir.

Kontrendikasyon: 

Atorvastatine aşırı duyarlılığı olan, aktif karaciğer hastalığı olan veya devamlı olarak normal üst sınırı 3 kat aşan açıklanamayan serum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik döneminde,emzirirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan gebe kalma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesterolemininuygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi ve altta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gerekir.

Yan Etkileri: 

Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğuk algınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni, konstipasyon,diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji, miyalji, göğüsağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yol enfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında;siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veyaniasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.

Doz Önerisi: 

Başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dir. Dozlar başlangıç DlC düzeylerine, tedavinin amacına ve hastanın yanıtına göre kişisel olarak düzenlenmelidir.Doz ayarlaması, 4 hafta ya da daha fazla süreli aralıklarla yapılmalıdır. Maksimum doz günde 1 kez 80 mg’dir. Dozlar Günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...