Atoksilin

Atoksilin

Atoksilin nedir? Atoksilin ne için kullanılır, Atoksilin nasıl kullanılır, Atoksilin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Atoksilin Oral Süspansiyon

Amoksisilin trihidrat

Atoksilin Ambalaj: 

250 mg/5 mL x 80 mL lik şişe.

Endikasyon: 

Duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit,adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları; selülit, apse, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile sepsis ve bakteriyel menenjitin tedavisinde endikedir.

Atoksilin Kontrendikasyon: 

Penisilin alerjisi olanlarda kontrendikedir.

Atoksilin Uyarılar: 

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığından bu özelliği unutulmamalıdır.

Atoksilin Yan Etkileri:

Alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker görülebilir. Penisilinlerle tedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrek olarak geri dönüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

Amoksisilin, digoksin veya allopurinol birlikte kullanıldığında bu ilaçların absorpsiyon larını artırabilir. Allopurinol Beraber alındığında ciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar. Kumarinile kullanılması halinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Atoksilin Doz Önerisi:

  • 20 kg ve üzerindeki hastalara 8 saat arayla 250-500 mg uygulanır.
  • A grubu hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda, akut romatizmal atak veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.
  • Az duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi enfeksiyonlarda 20 kg ve üzerindeki hastalara 8 saat arayla 500-1000 mg uygulanır.
  • Gonore, akut komplike olmayan ürogenital ve üretral enfeksiyonlarda 3g lik tek doz uygulanır.
  • Diğer enfeksiyonların tedavisinde hasta asemptomatik duruma geldikten sonra 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir.
  • Bakteriyel endokardite karşı profilaksinin endike olduğu hastalarda yapılandiş çekimi veya diş eti ile ilgili cerrahi girişimlerde, erişkinlerde girişimden 1 saat önce 1 g amoksisilin oral olarak uygulanır.
  • Gerektiğinde 6 saat sonra doz tekrarlanır.
  • 10 yaşın altındakilere erişkin dozu yarısı, 5 yaşın altındakilere dörtte biri uygulanır.
  • Son 1 ay içinde penisilin kullanılmış hastalarda başka bir antibiyotik ile profilaksi uygulanması düşünülmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...