Atoksilin

Atoksilin

Oral Süspansiyon

Atabay

Amoksisilin trihidrat

Ambalaj: 250mg/5 mLx80 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AmoksinaOral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 ml(Mustafa Nevzat);Demoksil Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL(Deva);Largopen Oral Süspan-siyon: 250 mg/5 mLx80 ml-(Bilim);Moksilin Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL şişe(İlsan);Remoxil Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL(İ.E.Ulagay).

Atoksilin

Tablet

Amoksisilin trihidrat

Ambalaj: 500 mgx16 Tablet

: : 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri: AlfoxilTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx15tablet(Abfar);Amoksilin Kapsül: 500 mgx16 kapsül(Nobel);Amoksina Tablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16 tablet(Mustafa Nevzat);DemoksilTablet: 500 mgx16 tablet(Deva);LargopenTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16tablet(Bilim);Moksilin Tablet: 500 mgx16 tablet(İlsan);RemoxilTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16tablet(İ.E.ulagay);Topramoxin Film Tablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16 tablet(Toprak).

Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu tonsillit,orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnö-monigibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit,adneksit, puerpeal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatitgibi ürogenital sistem enfeksiyonları; selülit, abse, impetigo,akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlaryla sepsis ve bakteriyelmenenjitin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilin alerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri: Alerjik reaksiyonlar gö-rülebilir. Bulantı kusmave diyare, eritematöz makülopapüler dö-küntüler ve ürtiker gö-rülebilir.Penisilinlerle tedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lö-kopeni ve agranülositoz bildirilmiştir.Seyrek olarak geri dö-nüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete,uykusuzluk, konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik halikaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Amoksisilin, digoksin veya allopurinolle birliktekullanıldığında bu ilaçların absorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolleberaber alındığında ciltte kızarıklıkların oluşması insidansıartar.Kumarinile kullanılması halinde amoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Doz Önerisi: 20 kg ve üzerindeki hastalara 8 saat arayla250-500 mg uygulanır. A grububhemolitikstreptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda, akut romatizmal atak veyaakut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az10 gün sürdürülmelidir. Az duyarlı mikroorganizmalar tarafındanoluşturulan ciddi enfeksiyonlarda 20 kg ve üzerindeki hastalara8 saat arayla 500-1000 mg uygulanır. Gonore, akut komplike olmayanürogenital ve üretral enfeksiyonlarda 3 g’lik tek doz uygulanır.Diğer enfeksiyonların tedavisinde hasta asemptomatik durumageldikten sonra 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir. Bakteriyelendokardite karşı profilaksinin endike olduğu hastalarda yapılandiş çekimi veya diş eti ile ilgili cerrahi girişimlerde, erişkinlerdegirişimden 1 saat önce 1 g amoksisilin oral olarak uygulanır. Gerektiğinde6 saat sonra doz tekrarlanır. 10 yaşın altındakilere erişkin dozununyarısı, 5 yaşın altındakilere dörtte biri uygulanır. Son 1 ay içindepenisilin kullanılmış hastalarda başka bir antibiyotik ile profilaksiuygulanması düşünülmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.