Ativan Expidet

Ativan Expidet

Tablet

Wyeth

Lorazepam

Ambalaj: 1 mgx20 tablet

: 2.5 mgx20 tablet.

Endikasyon: Anksiyete yakınmalarının giderilmesi veya anksiyetesemptomları veya depresif semptomlara bağlı anksiyetenin kısa sürelirahatlatılmasında; birkaç ilaç ile tedavinin gerekli olduğu psikotikdurumlara ve ağır depresyona bağlı anksiyetede; cerrahi premedikasyondaendikedir. Kanser kemoterapisine bağlı mide bulantısı ve kusmanın profilaktikve semptomatik tedavisi için standart antiemetik ilaçlarla tedaviye ilaveolarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Uykuda geçici solunum kesilmesi, ciddi solunumyetmezliği, benzodiyazepinlere karşı aşırı duyarlık, Miyasteniagravis, ciddi karaciğer yetmezliği, akut dar açılı glokom.

Uyarılar: Hastalar, lorazepam kullanımından dolayı uyuşuklukveya baş dönmesi meydana gelmediği anlaşılana kadar, tehlikelimakine veya motorlu taşıt kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.Lorazepam kullanımı sırasında alkol ve santral sinir sistemi depresanlarınakarşı tolerans azalacağından, bu maddeleri kullanmaktan kaçınmalarıveya düşük dozda kullanmaları, hastalara önerilmelidir. Böbrekve karaciğer bozukluğu olan hastalar sık sık kontrol edilmeli ve doz,hastanın verdiği yanıta gö-re dikkatlice ayarlanmalıdır. Gebeliğinözellikle ilk ve son üç ayında kullanılmamalıdır. Gebeliğin son üçayında, yenidoğanda solunum distresi ve neonatal hipotoni gö-rülebileceğiiçin yüksek dozlar reçete edilmemelidir. Hastaya olan yararının bebeğeolan riskinden fazla olduğu hekim tarafından belirtilmedikçe, emzirenannelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Benzodiyazepinlere bağlı olarak en sık bildirilenadvers reaksiyonlar gündüz uykusu, baş dönmesi, kas zayıflığı veataksidir. Daha az sıklıkla bildirilen advers reaksiyonlar konfüzyon,depresyon, halsizlik, baş ağrısı, dikkat azalması, duygularda kö-relme,mide bulantısı, iştah değişikliği, uyku bozukluğu, dermatolojik reaksiyonlar,görme bozuklukları, libido değişiklikleri ve gastrointestinalsemptomlardır.

İlaç Etkileşimleri: Benzodiyazepinlerin, alkol, barbitürat, antipsikotik,sedatif/hipnotik, anksiyolitik, antidepresan, narkotik analjezik,sedatif antihistaminik, antikonvülsan ve anes-tezik gibi diğersantral sinir sistemi depresanları ile birlikte alınması, benzodiyazepinlerinSSS üzerindeki depresif etkilerini artırır. Lorazepam loksapinile beraber verildiğinde aşırı dalgınlık, solunum hızında belirginölçüde azalma ve bir hastada hipotansiyon bildirilmiştir. Lorazepam,klozapin ile beraber verildiğinde belirgin sedasyon, aşırı tükürüksalgılanması ve ataksi bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Dozaj ve tedavi süresi hastaya gö-re ayarlanmalıdır.Tedavi süresi olabildiğince kısa olmalı ve mümkün olabilen en düşükdoz yazılmalıdır. Genellikle, doz azaltılması dahil tedavi süresi2 veya 3 ayı aşmamalıdır. Tedavi kademe kademe kesilmelidir.Ativan Expidettabletleri tükürükle temas ettiğinde hızla erir ve susuz yutulabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.