Azathioprine PCH

Azathioprine PCH

Azathioprine PCH nedir ne için kullanılır, Azathioprine PCH nasıl kullanılır, Azathioprine PCH ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler?

Azathioprine PCH Tablet

Azatioprin

Ambalaj:

 50 mgx100 tablet.

Eşdeğeri: 

Azathioprine Tablet: 50 mgx100tablet(Atafarm);İmuran Film Tablet: 50 mgx100 tablet(GSK).

Endikasyon: 

Kortikosteroidlerle ve/veya diğer immünsupresifmadde ve yöntemlerle birlikte, organ nakli yapılan hastalarda endikedir.Azatioprin, tek başına ya da genellikle kortikosteroidler ve/veyadiğer yöntemlerle birlikte, aşağıda sayılan hastalıkları olan hastalarınbir kısmında, kortikosteroid tedavisinin kesilmesi veya dozununazaltılması dahil çeşitli klinik yararlar göstermiştir: Ciddi romatoidartrit, sistemik lupus eritematozus, dermatomiyosit/polimiyosit,otoimmün kronik aktif hepatit, pemfigus vulgaris, poliarteritis,otoimmün hemolitik anemi, kronik refrakter idiyopatik trombositopenikpurpura.

Kontra Endikasyon:

Azatioprine karşı aşırı duyarlı olduklarıbilinenlerde kontrendikedir. Hastada 6-merkaptopurine (6-MP) karşıaşırı duyarlık varsa, azatioprine karşı da olası aşırı duyarlık bulunabilir.Gebe olduğu bilinenlerde azatioprin tedavisine başlanmamalıdır.

Azathioprine PCH Uyarılar: 

Azatioprin, tedavi sırasında hastada gö-rülebilecektoksik etkiler gerektiği gibi izlenebilecekse kullanılmalıdır.Karaciğer işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sürekdozu önerilen dozların alt sınırındadır.Tedavi gö-ren annelerin sütündeazatioprin ve/veya metabolitleri gö-rülmemiştir. Ancak hastalar,azatioprinin gebelik ve emzirme dö-nemlerinde muhtemel risklerikonusunda uyarılmalıdır.

Azathioprine PCH Yan Etkileri:

 Genel halsizlik, baş dönmesi, kusma, ateş, titreme,kas ağrıları, artralji, karaciğer fonksiyon bozukluğu, kolestatiksarılık, pankreatit, kardiyak aritmiler ve hipotansiyongörülebilir. Alopesi, immünsupresyona devam edil-mesine rağmen olguların%80’inden fazlasında geri dö-nüşümlüdür.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol, oksipurinol ve tioprinol, 6-merkaptopurinveya azatioprinle birlikte verildiğinde 6-MP ve azatioprin dozununorijinal dozunun dörtte birine indirilmesi gerekir. Azatioprin,süksinilkolin gibi depolarizan ilaçların oluşturduğu nö-romüskülerblokajı artırabilir ve tübokürarin gibi nondepolarizan ilaçlarınoluşturduğu blokajı azaltabilir. Azatioprinin, diğer kemik iliğibaskılayıcı ilaçlar uygulanan ya da kısa süre önce uygulanmışolan hastalarda dikkatle kullanılması gerekir.

Azathioprine PCH Doz Önerisi: 

Günlük doz transplantasyon olgularında başlangıçiçin 5 mg/kg ve daha sonra oral yolla 1-4 mg veya diğer durumlarda2-2.5 mg/kg’dir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...