Azathioprine

Azathioprine

Azathioprine nedir ne için kullanılır, Azathioprine nasıl kullanılır, Azathioprine ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Azatioprin

Ambalaj: 

50 mgx100 tablet.

Endikasyon: 

Kortikosteroidlerle ve/veya diğer immünsupresif madde ve yöntemlerle birlikte, organ nakli yapılan hastalarda endikedir.Azatioprin, tek başına ya da genellikle kortikosteroidler ve/veya diğer yöntemlerle birlikte, aşağıda sayılan hastalıkları olan hastaların bir kısmında, kortikosteroid tedavisinin kesilmesi veya dozunun azaltılması dahil çeşitli klinik yararlar göstermiştir: Ciddi romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, dermatomiyosit/polimiyozit,otoimmün kronik aktif hepatit, pemfigus vulgaris, poliarteritis,otoimmün hemolitik anemi, kronik refrakter idiyopatik trombositopenik purpura.

Kontrendikasyon: 

Azathioprine karşı aşırı duyarlı oldukları bilinenler de kontrendikedir. Hastada 6-mercaptopurine (6-MP) karşı aşırı duyarlılık varsa, azathioprine karşı da olası aşırı duyarlılık bulunabilir.Gebe olduğu bilinenlerde azatioprin tedavisine başlanmamalıdır.

Uyarılar: 

Azatioprin, tedavi sırasında hastada görülebilecek toksik etkiler gerektiği gibi izlenebilecek kullanılmalıdır.Karaciğer işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sürekdozu önerilen dozların alt sınırındadır.Tedavi gören annelerin sütünde azatioprin ve/veya metabolitleri gö-rülmemiştir. Ancak hastalar,azatioprin gebelik ve emzirme dönemlerinde muhtemel riskler konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: 

Genel halsizlik, baş dönmesi, kusma, ateş, titreme,kas ağrıları, artralji, karaciğer fonksiyon bozukluğu, kolestatik sarılık, pankreatit, kardiyak aritmiler ve hipotansiyon görülebilir. Alopesi, immünsupresyona devam edil-mesine rağmen olguların%80’inden fazlasında geri dönüşümlüdür.

İlaç Etkileşimleri: 

Allopurinol, oksipurinol ve tioprinol, 6-merkaptopurinveya azatioprinle birlikte verildiğinde 6-MP ve azatioprin dozu orijinal dozunun dörtte birine indirilmesi gerekir. Azatioprin,süksinilkolin gibi depolarizan ilaçların oluşturduğu nöromüsküler blokajı artırabilir ve tübokürarin gibi nondepolarizan ilaçların oluşturduğu blokajı azaltabilir. Azatioprin, diğer kemik iliği baskılayıcı ilaçlar uygulanan ya da kısa süre önce uygulanmışolan hastalarda dikkatle kullanılması gerekir.

Doz Önerisi: 

Renal hormon transplantasyonlarda başlangıç dozu 3-5 mg/kg/gün’-dür.Azathioprine Genellikle tek bir günlük doz halinde transplantasyon gününde veya 1-3 gün önce verilebilir. Başlangıçta sodyum tuzu şeklinde IV yolla uygulanır, sonradan Tablet şekliyle aynı dozda devam edilir.Sürek dozu olarak 1-3 mg/kg/gün genellikle yeterlidir. Hematopoetik Ve toksik etkilerin ortaya çıkmasıyla doku reddi söz konusu olsa bile Azathioprine’in kesilmesi gerekir. Romatoid Artritte başlangıç dozu 1 mg/kg/gün olup, toplam 50-100 mg arasındadır ve tek bir bolus dozu veya iki doz halinde verilebilir. Olumlu yanıt varsa, bu doz 6-8 hafta sonra yavaş yavaş artırılabilir. Tedavi genellikle 12 haftalık olarak düzenlenmelidir. Bu sürenin sonunda iyileşme olmamışsa, romatoid artritin bu tedaviye refrakter kaldığı kabul edilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...