Azacid

Azacid

Azacid nedir ne için kullanılır, Azacid nasıl kullanılır, Azacid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Azitromisin

Ambalaj: 

500 mgx3 tablet.

Endikasyon:

 Duyarlı organizmalara bağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S. pneumonia veyaH. influenza’nın neden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnömoni olguları gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında;otitis mediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yolları enfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinsel ilişkiyle bulaşan ve Chlamydia trachomatis’e bağlı, komplike olmayan genital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca,Haemophilus Ducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae’ya bağlı komplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidum enfeksiyonu olup olmadığı saptanmalıdır.

Kontrendikasyon:

 Özgeçmişinde azitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT (SGPT) değerleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Anjiyoödem ve anafilaksi yi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Daha çok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından, bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir. Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: 

Anoreksi, bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi,karında rahatsızlık (ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliği görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Azitromisin ile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisin ile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynı zamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birlikte alan hastalarda digoksindüzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır. Hem azitromisin hemantasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmamalıdır. Azitromisinve triazolamın beraber uygulanması durumunda, triazolamın klirensiazalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabilir.

Doz Önerisi: 

Yemeklerden en az bir saat önce ya da iki saat sonra uygulanmalıdır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KoAH)hafif ve orta şiddetli alevlenmeleri, pnömoni, farenjit/tonsilit(ikinci basamak ilaç olarak), otitis media, sinüzit ve endike olduğu organizmalara bağlı, komplikasyonsuz cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 3 gün süre ile günde 500 mg. Alternatif bir tedavi şekli olarak ilk gün tek doz olarak 500 mg, ikinci üçüncü dördüncü ve beşinci günlerde tek doz 250 mg olmak üzere toplam 1.5 g azitromisin alınacak şekilde uygulanır.C. trachomatis’e bağlı üretrit/servisit tedavisinde ve duyarlıN. gonorrhoeae’ye bağlı gonore tedavisinde önerilen tedavi şekli tek bir kez 1 gramlık doz kullanımıdır. Çocuklarda müstahzarınoral Süspansiyonformu kullanılmalıdır. Çocuklarda Doz, 3 gün süre ile tek doz şeklinde 10 mg/kg/gün olmak üzere toplam 30 mg/kg’dir. Alternatif bir tedavi şekli ise, aynı toplam dozun; ilkgün tek doz 10 mg/kg, ikinci üçüncü dördüncü ve beşinci günlerde tek doz 5 mg/kg şeklinde uygulanmasıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...