Azacid

Azacid

Film Tablet

Fako

Azitromisin

Ambalaj: 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: Azeltin Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Biofarma);AzitroFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Deva);Azomax Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Koçak);AzroFilm Tablet: 500 mgx3 tablet(Eczacıbaşı);TremacFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Sanovel);Zitromax Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Pfizer).

Azacid

Oral Süspansiyon

Azitromisin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL.

Eşdeğeri: Azeltin Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Biofarma);AzitroOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Deva);Azomax Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Koçak);AzroOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Eczacıbaşı);Tremac Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Sanovel);ZitromaxOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Pfizer).

Endikasyon: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S. pneumoniaveyaH. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında;otitis mediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinsel ilişkiylebulaşan veChlamydia trachomatis’e bağ-lı, komplike olmayan genital enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Ayrıca,Haemophilusducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve çoğuldirençli olmayanNeisseriagonorrhoeae’ya bağlı komplikasyonsuzgenital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakat beraberinde birTreponema pallidumenfeksiyonu olup olmadığı saptanmalıdır.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişinde azitromisineya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyonbulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT (SGPT) düzeyleri vehiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Anjiyoödem ve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjikreaksiyonlar bildirilmiştir. Daha çok karaciğer yolu ile elimineedildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalaraazitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olanhastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından, buhastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir. Gebe kadınlardasadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütü ile atılıpatılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirken dikkatliolunmalıdır.

Yan Etkileri: Anoreksi, bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi,karında rahatsızlık (ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit venadiren dilde renk değişikliği görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Azitromisin ile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımıkontrendikedir. Azitromisin ile siklosporin arasındaki etkileşimbilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynı zamanda kullanımında ihtiyatlıolunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birlikte alan hastalarda digoksindüzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır. Hem azitromisin hemantasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmamalıdır. Azitromisinve triazolamın beraber uygulanması durumunda, triazolamın klirensiazalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabilir.

Doz Önerisi: Yemeklerden en az bir saat önce ya da iki saatsonra uygulanmalıdır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KoAH)hafif ve orta şiddetli alevlenmeleri, pnö-moni, farenjit/tonsilit(ikinci basamak ilaç olarak), otitis media, sinüzit ve endike olduğuorganizmalara bağlı, komplikasyonsuz cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında3 gün süre ile günde 500 mg. Alternatif bir tedavi şekli olarak ilkgün tek doz olarak 500 mg, ikinciüçüncüdördüncü ve beşinci günlerdetek doz 250 mg olmak üzere toplam 1.5 g azitromisin alınacak şekildeuygulanır.C. trachomatis’e bağlı üretrit/servisit tedavisinde ve duyarlıN. gonorrhoeae’ye bağlı gonore tedavisinde ö-nerilentedavi şekli tek bir kez 1 gramlık doz kullanımıdır. Çocuklarda müstahzarınoral Süspansiyonformu kullanılmalıdır. Çocuklardadoz, 3 gün süre ile tek doz şeklinde 10 mg/kg/gün olmak üzere toplam 30mg/kg’dir. Alternatif bir tedavi şekli ise, aynı toplam dozun; ilkgün tek doz 10 mg/kg, ikinciüçüncüdördüncü ve beşinci günlerde tekdoz 5 mg/kg şeklinde uygulanmasıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.