Azro

Azro

Azro nedir ne için kullanılır, Azro nasıl kullanılır, Azro ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Azitromisin

Ambalaj: 

500 mgx3 tablet.

Endikasyon:

Duyarlı organizmalara bağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S.pneumoniae yaH. influenza’nın neden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnömoni olguları gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında;otitis mediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yolları enfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinsel ilişkiyle bulaşan ve Chlamydia trachomatis’e bağlı, komplike olmayan genital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca,Haemophilus Ducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae’ya bağlı komplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidum enfeksiyonu olup olmadığı saptanmalıdır.

Kontrendikasyon: 

Özgeçmişinde Azitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Anjiyoödem Ve anafilaksi yi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Daha Çok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından, bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık(ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliği görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Azitromisin İle ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisin İle siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynı zamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antiasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda,triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi:

 Günlük toplam miktar, tek doz olarak verilir.erişkinler: Cinselilişkiyle geçenChlamydiatrachomatis enfeksiyonlarında 1 g (2 Tablet) azitromisin tek doz olarak verilmesi yeterli tedaviyi sağlar. Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı diğer enfeksiyonlarda,3 gün süreyle 500 mg/gün dozunda kullanılır (toplam 1.5 g). Alternatif Olarak, tedavinin birinci günü tek doz olarak 500 mg (1 Tablet); bunun ardından 4 gün süreyle günde 250 mg’lik tek dozla devam edilir (5 günde alınan toplam doz 1.5 gramdır).Çocuklar: 45 kg’nin altındaki çocuklarda Azro Süspansiyon’un kullanılması önerilir (genel olarak çocuklarda doz, 3 gün süreyle kg başına 10 mg’dir.) 45 kg’nin üzerindeki çocuklarda, erişkin dozları kullanılır.Doz, aç karnına(yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra) alınmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...