Ayra

Ayra

Tablet

Sanovel

Kandesartan sileksetil

Ambalaj: 8mgx28 tablet

: : 16 mgx28tablet.

Eşdeğeri: AtacandTablet: 8 mgx28 tablet,16 mgx28 tablet(AstraZeneca).

Endikasyon: Hipertansiyonun her derecesinde etkilidir.

Kontra Endikasyon: Kandesartana karşı aşırı duyarlılık, gebelik ve emzirmedönemlerinde ve ciddi hepatik bozukluk ve/veya kolestaziste kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ağır intravasküler sıvı kaybıolan hastalarda (yüksek doz diüretik alan hastalar gibi), semptomatikhipotansiyon oluşabilir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalardakullanıldığında, serum potasyum ve kreatinin düzeyleri, periyodik olarakölçülmelidir. Hemodinamik aort ya da mitral kapak stenozu olan ya daobstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda, kandesartan çok dikkatlikullanılmalıdır. İskemik kardiyopatisi ya da iskemik serebrovaskülerhastalığı olanlarda, aşırı kan basıncının düşmesi, miyokardiyal enfarktüs yada inmeye (strok) neden olabilir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, sırt ağrısı,baş dönmesi, bulantı, öksürük, influenza benzeri semptomlar, yorgunluk, karınağrısı, diyare, faranjit, periferal ödem, kusma, bronşit, rinit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kandesartanın antihipertansif etkisi diğerantihipertansiflerle arttırılabilir. Reninanjiyotensinaldosteron sisteminietkileyen diğer ilaçlarla kullanıma dayanarak potasyumtutucu diüretikler,potasyum preparatları, potasyum içeren yapay tuzlar ya da potasyum düzeyiniarttıran ilaçlar (heparin gibi) serum potasyumunu arttırabilir. ACEinhibitörleri ile lityumun birlikte kullanımında serum lityum konsantrasyonlarındave toksisitede dönüşümlü artış bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu günde bir kez 4 mg’dir.Sürek dozu günde bir kez 8 mg’dir.Maksimum doz günde bir defa 16 mg’dir. Tedavi istenen kan basıncı yanıtına göreayarlanmalıdır. En yüksek antihipertansif etki tedavinin başlamasından sonraki4 hafta içinde elde edilir. Kandesartan sileksetil günde bir kez aç veya tokkarna alınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.