Axid

Axid

IV İnfüzyon Ampulü

Lilly

Nizatidin

Ambalaj: 100mg/4 mLx5 ampul.

Axid

Kapsül

Nizatidin

Ambalaj: 150 mgx28 Kapsül

: 300 mgx14 kapsül.

Endikasyon: Aktif duodenal ülser tedavisi ve aktif duodenalülserin iyileşmesinden sonra duodenal ülser hastalarının sürektedavisinde endikedir.Ayrıca aktif benign gastrik ülser tedavisindeendikedir. Erosif ve ülseratif özofajit ve gastroözofajiyal reflüdenkaynaklanan gö-ğüs yanması da dahil olmak üzere endoskopik olaraktanı konulan özofajitlerde de endikedir.

Kontra Endikasyon: Duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Anamnezindediğer H2reseptör antagonistlerine karşı aşırı duyarlıköyküsü bulunan hastalara verilmemelidir.

Uyarılar: Nizatidin vücuttan öncelikleböbrekler yoluyla atıldığından doz, ortaileri derecede şiddetlirenal yetmezlik olgularında azaltılmalıdır. Gebelerde yalnızca,sağlanması beklenen yararların fetusta ortaya çıkabilecek zararlardanfazla olduğuna inanıldığında kullanılmalıdır. Bebeğini emzirenannelerde nizatidin kullanımına mı, yoksa bebeğin emzirilmesinemi son verilmesi gerektiği, ilacın anne açısından taşıdığı önemgöz önünde tutularak kararlaştırılmalıdır.

Yan Etkileri: SGOT, SGPT veya alkali fosfatazyükselmeleri, kolestatik veya mikst hepatoselüler hasar, kısa sürenasemptomatik ventriküler taşikardi atakları, mental konfüzyon, jinekomasti,anemi, trombositopenik purpura, terleme, ürtiker, dö-küntü, eksfoliyatifdermatit, ender anafilaksi, ender aşırı duyarlık reaksiyonları(bronkospazm, larenks ödemi, deri dö-küntüsü ve eozinofili) bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Axid IV İnfüzyon Ampulü: Erişkinlerde sürekli intravenöz infüzyon: 300 mg (12 mL, 3 ampul) nizatidin 150mL uygun IV çözeltisinde seyreltilerek, saatte 10 mg dozuna erişebilecekoranda enjekte edilir.Aralıklı intravenöz infüzyon: Günde 3 kez olmak üzere, 100 mg(4mL, ampul) 50 mL uygun IV çözeltisinde seyreltilip, 15 dakikalık aralarlaenjekte edilir. Günlük toplam nizatidin dozu 480 mg'yi geçmemelidir. GastrikpH'ı 4'ü korumak için 10 mg/saatlik sürekli intravenöz infüzyon tavsiye edilir.Nizatidin hızlı IV infüzyon olarak uygulanmamalıdır. %0.9 sodyum klorür, %0.5dekstroz enjeksiyon, laktik asitli ringer solüsyonu ya da %5 bikarbonatenjeksiyon solüsyonlarına eklenir veya bu solüsyonlarla seyreltilirse, karışımoda sıcaklığında 48 saat saklanabilir.

Axid Kapsül: Aktif Duodenum Ülseri: Erişkinlerde önerilen doz, akşamları1 kez 300 mg’dir. Bunun yerine günde 2 kez 150 mg da kullanılabilir.Korunma (profilaktik sürek): Erişkinlerde önerilen doz akşamları1 kez 150 mg’dir.Aktif Benign Gastrik Ülser: Önerilen oral doz, günde 2 kez150 mg ya da akşamları bir kez 300 mg’dir. Malign gastrik ülserasyonolasılığı, tedaviye başlanmadan önce mutlaka uzaklaştırılmalıdır.GastroözofajiyalReflü Hastalığı: Erozyonların, ülserasyonların ve bunlara eşlikeden yanma hissinin tedavisinde erişkinlerde önerilen doz, günde 2kez 150 mg’dir ve bu doz, günde 2 kez 300 mg’ye kadar yükseltilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.