Axid

Axid

Axid nedir ne için kullanılır, Axid nasıl kullanılır, Axid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

IV İnfüzyon Ampulü

Lilly Nizatidin

Ambalaj:

100mg/4 mLx5 ampul.

Axid

Kapsül

Nizatidin

Ambalaj: 

150 mg 28 Kapsül

: 300 mgx14 kapsül.

Endikasyon: 

Aktif duodenal ülser tedavisi ve aktif duodenal ülserin iyileşmesinden sonra duodenal ülser hastalarının sürek tedavisinde endikedir.Ayrıca aktif benign gastrik ülser tedavisinde endikedir. Erosif ve ülseratif özofajit ve gastroözofajiyal reflüdenkaynaklanan gö-ğüs yanması da dahil olmak üzere endoskopik olarak tanı konulan özofajit lerde de endikedir.

Kontrendikasyon: 

Duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Anamnezindediğer H2reseptör antagonistlerine karşı aşırı duyarlı öyküsü bulunan hastalara verilmemelidir.

Uyarılar: 

Nizatidin vücuttan öncelikle böbrekler yoluyla atıldığından doz, orta ileri derecede şiddetli renal yetmezlik olgularında azaltılmalıdır. Gebelerde yalnızca,sağlanması beklenen yararların fetusta ortaya çıkabilecek zararlardanfazla olduğuna inanıldığında kullanılmalıdır. Bebeğini emziren annelerde nizatidin kullanımına mı, yoksa bebeğin emzirilmesine mi son verilmesi gerektiği, ilacın anne açısından taşıdığı önem göz önünde tutularak karşılaştırılmalıdır.

Yan Etkileri:

 SGOT, SGPT veya alkali fosfataz yükselmeleri, kolestatik veya mikst hepatoselüler hasar, kısa süren asemptomatik ventriküler taşikardi atakları, mental konfüzyon, jinekomasti,anemi, trombositopenik purpura, terleme, ürtiker, döküntü, eksfoliyatif dermatit, ender anafilaksi, ender aşırı duyarlılık reaksiyonları(bronkospazm, larenks ödemi, deri döküntüsü ve eozinofili) bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Axid IV İnfüzyon Ampulü: Erişkinlerde sürekli intravenöz infüzyon: 300 mg (12 mL, 3 ampul) nizatidin 150 mL uygun IV çözeltisinde seyreltilerek, saatte 10 mg dozuna erişebilecek oranda enjekte edilir.Aralıklı intravenöz infüzyon: Günde 3 kez olmak üzere, 100 mg(4mL, ampul) 50 mL uygun IV çözeltisinde seyreltilip, 15 dakikalık aralarla enjekte edilir. Günlük toplam nizatidin dozu 480 mg yi geçmemelidir. Gastrik pH ı 4'ü korumak için 10 mg/saatlik sürekli intravenöz infüzyon tavsiye edilir.Nizatidin hızlı IV infüzyon olarak uygulanmamalıdır. %0.9 sodyum klorür, %0.5dekstroz enjeksiyon, laktik asitli ringer solüsyonu ya da %5 bikarbonat enjeksiyon solüsyonlarına eklenir veya bu solüsyonlarla seyreltilirse, karışım oda sıcaklığında 48 saat saklanabilir.

Axid Kapsül: 

Aktif Duodenum Ülseri: Erişkinlerde önerilen doz, akşamları 1 kez 300 mg’dir. Bunun yerine günde 2 kez 150 mg da kullanılabilir.Korunma (profilaktik sürek): Erişkinlerde önerilen doz akşamları 1 kez 150 mg’dir.Aktif Benign Gastrik Ülser: Önerilen oral doz, günde 2 kez 150 mg ya da akşamları bir kez 300 mg’dir. Malign gastrik ülserasyon olasılığı, tedaviye başlanmadan önce mutlaka uzaklaştırılmalıdır.GastroözofajiyalReflü Hastalığı: Erozyonların, ülserasyonların ve bunlara eşlikeden yanma hissinin tedavisinde erişkinlerde önerilen doz, günde 2 kez 150 mg’dir ve bu doz, günde 2 kez 300 mg’ye kadar yükseltilebilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...