Avonex

Avonex

Flakon

Gen İlaç

İnterferonb1a 6 milyonIU (30mg)

Ambalaj: Tek dozluk 4 Flakon, çözme için önceden doldurulmuşşırınga ve 2 iğne.

Endikasyon: İnterferonb1a, geçen iki yılda tekrarlayanen az 2 nö-rolojik disfonksiyon atağı (relaps) geçirmeyle karakterizeambulatuvar relapsingremitting multipl skleroz olgularının tedavisindeendikedir. İnterferonb1a, 2 yılın üzerindeki relapslarınşiddetini ve ve sıklığını azaltır.

Kontra Endikasyon: İnterferonb1a doğal veya rekombine interferonbetaya ve insan serum albüminine duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir. Gebe hastalarda, ciddi depresif bozukluğu olanve/veya intihar eğilimi olan hastalarda ve tedaviyle yeterincekontrol edilemeyen atak öyküleri olan epileptik hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hastalar, interferon beta uygulamasında en sıkkarşılaşılan grip benzeri sendrom semptomları dahil olmak üzere,advers etkiler konusunda bilgilendirilmelidir. Bu semptomlar genellikletedavinin başlangıcında daha sık gö-rülürler ve tedavi sürdükçesıklık ve ciddiyeti azalır.İnterferonlar dep-resyonlu hastalarda dikkatlekullanılmalıdır. Depresyon ve intihar eğiliminin multipl sklerozluhastalarda ve interferon kullanımına bağlı olarak daha sıklıklaortaya çıktığı bilinmektedir. Ciddi renal ve hepatik yetmezliğiolan ve ileri derecede myelosupresyonu olan hastalarda interferonb1a uygulaması sırasında dikkatliolunmalı ve yakından izlenmelidirler. Gebe olan ve gebeliği planlayanhastalara interferonların fetusa potansiyel zararları bildirilmelive interferonb1a kesilmelidir. İnterferonb1a’nın anne sütüne geçtiği bilinmemektedir.Emzirmenin ya da interferonb1a tedavisininkesilmesi kararı verilmelidir. Tedavinin başlangıcında ve hastanınilaca toleransı saptanıncaya kadar interferonb1a ile tedavi edilen hastaların,özel dikkat gerektiren araçları sürmeleri veya makineleri çalıştırmalarıönlenmelidir.

Yan Etkileri: İnterferon tedavisiyle ilgilien sık raslanılan istenmeyen etki grip sendromudur. Grip sendromununen sık bildirilen semptomları kas ağrısı, ateş, titreme, asteni,baş ağrısı ve bulantıdır. Enjeksiyon yeri reaksiyonlarıyla sıklıklakarşılaşılabilir ve genellikle hafif ve geçicidir. Diyare, anoreksi,kusma, uykusuzluk, baş dönmesi, anksiyete, dö-küntü, vazodilatasyonve çarpıntı nadiren görülebilir.

Doz Önerisi: Doz, hekim tarafından belirlenir. Genel kullanımdozu, haftada bir kez enjekte edilmek üzere 30mg’dir (6 milyon IU) ve Flakondakiçö-zülmüş solüsyonun 1 mL’sine karşılık gelir. Mümkünse haftanın aynıgünü ve aynı zamanda kullanılmalıdır. Her Flakon yalnızca bir doziçindir. Enjeksiyon sonrası artan ürün atılmalıdır. IM olarak uygulanmalıdırve enjeksiyon bölgesi her hafta değiştirilmelidir.Doktor denetimi altında kullanılmalıdır.Günümüzde, ne kadar süreyle tedaviye devam edileceği bilinmemektedir. Hastalariki yıllık tedavi sonrası klinik olarak değerlendirilmeli ve daha uzuntedaviler bireysel bazda doktor tarafından kararlaştırılmalıdır. Eğer,hastada kronik progresif Multiple skleroz gelişirse tedavi kesilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.