Avonex

Avonex

Avonex nedir ne için kullanılır, Avonex nasıl kullanılır, Avonex ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

İnterferon B1a 6 milyon IU (30 mg)

Ambalaj: 

Tek dozluk 4 Flakon, çözme için önceden doldurulmuş şırınga ve 2 iğne.

Endikasyon: 

interferon b1a, geçen iki yılda tekrarlayan en az 2 nörolojik disfonksiyon atağı (relaps) geçirmeyle karakterize ambulatuvar relapsing remitting multipl skleroz olgularının tedavisinde endikedir. İnterferon B1a, 2 yılın üzerindeki relapslar şiddetini ve ve sıklığını azaltır.

Kontrendikasyon:

 İnterferon B1a doğal veya rekombine interferon betaya ve insan serum albumini duyarlılığı olduğu bilinenler kontrendikedir. Gebe hastalarda, ciddi depresif bozukluğu olan ve/veya intihar eğilimi olan hastalarda ve tedaviyle yeterince kontrol edilemeyen atak öyküleri olan epileptik hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Hastalar, interferon beta uygulamasında en sık karşılaşılan grip benzeri sendrom semptomları dahil olmak üzere,advers etkiler konusunda bilgilendirilmelidir. Bu semptomlar genellikle tedavinin başlangıcında daha sık görülür ler ve tedavi sürdükçe sıklık ve ciddiyeti azalır.İnterferonlar depresyonlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Depresyon ve intihar eğiliminin multipl sklerozlu hastalarda ve interferon kullanımına bağlı olarak daha sıklıkla ortaya çıktığı bilinmektedir. Ciddi renal ve hepatik yetmezliğiolan ve ileri derecede myelosupresyonu olan hastalarda interferonb1a uygulaması sırasında dikkatliolunmalı ve yakından izlenmelidirler. Gebe olan ve gebeliği planlayanhastalara interferonların fetusa potansiyel zararları bildirilmeli ve interferon b1a kesilmelidir. İnterferon B1a’nın anne sütüne geçtiği bilinmemektedir.Emzirmenin ya da interferon b1a tedavisinin kesilmesi kararı verilmelidir. Tedavinin başlangıcında ve hastanınilaca toleransı saptanıncaya kadar interferonb1a ile tedavi edilen hastaların,özel dikkat gerektiren araçları sürmeleri veya makineleri çalıştırmaları önlenmelidir.

Yan Etkileri: 

İnterferon tedavisiyle ilgili en sık rastlanan istenmeyen etki grip sendromudur. Grip sendromunun en sık bildirilen semptomları kas ağrısı, ateş, titreme, asteni,baş ağrısı ve bulantıdır. Enjeksiyon yeri reaksiyonları ile sıklıkla karşılaşılabilir ve genellikle hafif ve geçicidir. Diyare, anoreksi,kusma, uykusuzluk, baş dönmesi, anksiyete, döküntü, vazodilatasyon ve çarpıntı nadiren görülebilir.

Doz Önerisi:

 Doz, hekim tarafından belirlenir. Genel kullanım dozu, haftada bir kez enjekte edilmek üzere 30 mg’dir (6 milyon IU) ve Flakondakiçö-zülmüş solüsyonun 1 mL’sine karşılık gelir. Mümkünse haftanın aynı günü ve aynı zamanda kullanılmalıdır. Her Flakon yalnızca bir doz içindir. Enjeksiyon sonrası artan ürün atılmalıdır. IM olarak uygulanmalıdır ve enjeksiyon bölgesi her hafta değiştirilmelidir.Doktor denetimi altında kullanılmalıdır.Günümüzde, ne kadar süreyle tedaviye devam edileceği bilinmemektedir. Hastalar İki yıllık tedavi sonrası klinik olarak değerlendirilmesi ve daha uzun tedaviler bireysel bazda doktor tarafından karşılaştırılmalıdır. Eğer,hastada kronik progresif Multiple skleroz gelişirse tedavi kesilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...