Azeltin

Azeltin

Azeltin nedir? Azeltin ne için kullanılır, Azeltin nasıl kullanılır, Azeltin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Azeltin Film Tablet

Azitromisin

Ambalaj: 

Azeltin 500 mgx3 tablet.

Azeltin Endikasyon:

Duyarlı organizmalara bağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S. pneumonia veya H. influenza nın neden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnömoni olguları gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitis media ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yolları enfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinsel ilişkiyle bulaşan ve Chlamydia trachomatis e bağlı, komplike olmayan genital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca, Haemophilus ducreyi ye bağlı yumuşak Şankr ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae ya bağlı komplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidum enfeksiyonu olup olmadığı saptanmalıdır.

Azeltin Kontrendikasyon: 

Özgeçmişinde azitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT (SGPT) değerleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Azeltin Uyarılar: 

 • Anjiyoödem ve anafilaksi yi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. 
 • Daha çok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. 
 • Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından, bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir. 
 • Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. 
 • Anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır.

Azeltin Yan Etkileri:

 • Anoreksi, bulantı
 • Kusma/diyare
 • Yumuşak dışkı
 • Dispepsi
 • Karında rahatsızlık (ağrı/kramp)
 • Kabızlık
 • Gaz
 • Psödomembranöz kolit
 • Nadiren dilde renk değişikliği görülebilir.

Azeltin İlaç Etkileşimleri: 

Azitromisin ile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisin ile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynı zamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birlikte alan hastalarda digoksindüzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır. Hem azitromisin hemantasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmamalıdır. Azitromisinve triazolamın beraber uygulanması durumunda, triazolamın klirensiazalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabilir.

Azeltin Doz Önerisi: 

 • Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra kullanılmalıdır.
 • Yetişkinlerde, kronik obstrüktif akciğer hastalığında akut bakteriyel enfeksiyonda, toplumdan kazanılmış pnömoni de, faranjit ve tonsillitte, komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ilk gün tek doz olarak 500 mg, 2-5. günlerde ise 250 mg olarak kullanılır.
 • Haemophilus ducreyi nin neden olduğu genital ülserde ve C.trachomatis in neden olduğu nongonokoksiküretrit ve servisitte 1 g tek doz olarak kullanılır.
 • Gonorede 2 g tek doz olarak kullanılır.
 • Çocuklarda, streptokokal farenjit tedavisi dışında, 3 gün süre ile 10 mg/kg/gün veya ilk gün 10 mg/kg/gün, 2-5. günler 5 mg/kg/gün olarak kullanılır.
 • Streptokokal farenjitte ise 5 gün süre ile 12 mg/kg olarak kullanılır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...