Azeltin

Azeltin

Film Tablet

Biofarma

Azitromisin

Ambalaj: 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: AzacidFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Fako);Azitro Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Deva);AzomaxFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Koçak);Azro Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Eczacıbaşı);TremacFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Sanovel);Zitromax Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Pfizer).

Azeltin

Oral Süspansiyon

Azitromisin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AzacidOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Fako);Azitro Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Deva);AzomaxOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Koçak);Azro Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Eczacıbaşı);TremacOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx15 mL ve 30 mL(Sanovel);Zitromax Oral Süspansiyon: 200 mg/5 mLx15 mL ve 30 mL(Pfizer).

Endikasyon: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S. pneumoniaveyaH. influenza’nın nedenolduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi alt solunumyolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitis mediadave farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yolları enfeksiyonlarındaendikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinsel ilişkiyle bulaşan veChlamydia trachomatis’e bağ-lı,komplike olmayan genital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca,Haemophilus ducreyi’ye bağlıyumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayanNeisseria gonorrhoeae’ya bağlıkomplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakatberaberinde birTreponemapallidumenfeksiyonu olup olmadığısaptanmalıdır.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişinde azitromisine ya da makrolidantibiyotiklerin herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyon bulunanhastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT (SGPT) düzeyleri vehiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Anjiyoödem ve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjikreaksiyonlar bildirilmiştir. Daha çok karaciğer yolu ile elimineedildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalaraazitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olanhastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından, buhastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir. Gebe kadınlardasadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütü ile atılıpatılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirken dikkatliolunmalıdır.

Yan Etkileri: Anoreksi, bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi,karında rahatsızlık (ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit venadiren dilde renk değişikliği görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Azitromisin ile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımıkontrendikedir. Azitromisin ile siklosporin arasındaki etkileşimbilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynı zamanda kullanımında ihtiyatlıolunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birlikte alan hastalarda digoksindüzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır. Hem azitromisin hemantasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmamalıdır. Azitromisinve triazolamın beraber uygulanması durumunda, triazolamın klirensiazalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabilir.

Doz Önerisi: Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonrakullanılmalıdır. Yetişkinlerde, kronik obstrüktif akciğer hastalığında akutbakteriyel enfeksiyonda, toplumdan kazanılmış pnömonide, farenjit vetonsillitte, komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ilk güntek doz olarak 500 mg, 2-5. günlerde ise 250 mg olarak kullanılır.Haemophilus ducreyi’ninneden olduğu genital ülserde veC.trachomatis’in neden olduğu nongonokoksiküretrit ve servisitte 1 g tek doz olarak kullanılır. Gonorede 2 g tek doz olarakkullanılır. Çocuklarda, streptokokal farenjit tedavisi dışında, 3 gün süre ile10 mg/kg/gün veya ilk gün 10 mg/kg/gün, 2-5. günler 5 mg/kg/gün olarakkullanılır. Streptokokal farenjitte ise 5 gün süre ile 12 mg/kg olarakkullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.