Azitro

Azitro

Azitro nedir ne için kullanılır, Azitro nasıl kullanılır, Azitro ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Azitromisin

Ambalaj: 250 mgx6 tablet

: : 500 mgx3 tablet.

Endikasyon: 

Duyarlı organizmalara bağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S.pneumoniae yaH. influenza’nın neden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnömoni olguları gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; otitis mediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yolları enfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinsel temasla bulaşan ve Chlamydia trachomatis’e bağlı, komplike olmayan genital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca,Haemophilus ducreyi’ye bağlı yumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae’ya bağlı komplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir, fakat beraberinde bir Treponema pallidum enfeksiyonu olup olmadığı saptanmalıdır.

Kontrendikasyon:

 Özgeçmişinde Azitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı bir alerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Anjiyoödem Ve anafilaksi yi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Daha Çok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından, bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: 

Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık(ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliği görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Azitromisin İle ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisin İle siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynı zamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antiasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamanda alınmalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda,triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.

Doz Önerisi:

 Azitro: 

Yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınması gerekir.erişkinlerde(yaşlılar dahil)Chlamydia trachomatis veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae suşlarının neden olduğu cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisinde 1 azitro tek doz halinde verilir. Diğer Tüm enfeksiyonların tedavisinde erişkinlere 3 gün süreyle günde 1 kez 500 mg (3 günde toplam 1.5 g) olarak uygulanır. Alternatif olarak aynı toplam doz 5 gün süreyle ilk gün 500 mg, sonraki günlerde (2. günden 5. güne kadar) günde 250 mg olarak da verilebilir. 45 kg’nin altındaki çocuklar için azitro’nun süspansiyon formu tercih edilmelidir.Çocuklara 3 gün süreyle günde 10 mg/kg (3 günde toplam 30 mg/kg) olarak verilir. Alternatif olarak aynı toplam doz 5 gün süreyle ilk gün 10 mg/kg, sonraki günlerde (2. günden 5. güne kadar) 5 mg/kg olarak verilebilir. Vücut ağırlığı 15 kg’ye kadar olan çocuklarda doz olabildiğince duyarlı olarak ölçülmelidir.

blokerlere ek tedavi olarak,blokerlere yanıt vermeyen hastalarda veya blokerlerin kontrendike olduğu hastalarda monoterapi olarak endikedir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...