Azosilin

Azosilin

Tablet

Fako

Ampisilintrihidrat 500 mg, fenazopiridin HCI 50 mg

Ambalaj: 30tablet.Ampisiline duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu solunum sistemi, ürogenital sistem, deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilin grubu antibiyotiklereve/veya sefalosporinlere karşı bilinen aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerdekullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer.Emziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Glossit,stomatit, bulantı, kusma, diyare, psö-domembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lö-kopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.

İlaç Etkileşimleri: Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları gö-rülebilir.

Doz Önerisi: erişkinlerde hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlardagünde 2x400 mg, ağır enfeksiyonlarda günde 2x800 mg kullanılır.akut komplike olmayan gonorede 1600 mg tek doz halinde,1 g probenesid ile birlikte verilmelidir.Çocuklarda 12 saatte bir iki eşitdoz halinde 25-50 mg/kg/gün olarak verilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.