Babyprin

Babyprin

Babyprin nedir ne için kullanılır, Babyprin nasıl kullanılır, Babyprin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Asetilsalisilikasit

Ambalaj:

 80mgx20 tablet.

Endikasyon: 

Asetilsalisilikasit antitrombotik olarak, nonstabil anjina pektoriste ve risk altındaki(hipertansif, hiperlipidemik, diyabetik veya sigara tiryakileri)hastalarda koroner trombozun önlenmesinde; miyokard reenfarktüsprofilaksisinde; kardiyovasküler cerrahide özellikle aortokoronerbypass ve arteryovenöz şantlarda postoperatif tromboz ve embolizminönlenmesinde; geçici iskemik ataklarda ve stroke profilaksisindeendikedir. Antienflamatuvar/analjezik olarak, iltihabi durumlarda,örneğin akut ve kronik romatizmal hastalıklarda; ağrılarda, örneğinbaş ve diş ağrısı, bel ağrısı (lumbago), nevralji, siyatik, migrenve adet sancılarında; soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlardagö-rülen ağrı ve ateş durumlarında endikedir.

Kontra Endikasyon:

 Kanama eğiliminin arttığı patolojikdurumlarda, antikoagülan (heparin, kumarin türevleri vb.) tedavisisırasında, glukoz6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gebeliğinson 3 ayında, salisilatlara ve analjeziklere karşı aşırı duyarlıkgösterenlerde, kronik veya aktif ülseri olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Tıbbi zorunluk olmadıkça gebelerve emziren annelere verilmemelidir. Asetilsalisilik asit, kortikosteroidlerveya alkolle birlikte alındığında gastrointestinal kanama riskiniartırabilir.

Yan Etkileri: 

Mide rahatsızlığı, gastrointestinalgizli kan kaybında artış, nadiren aşırı duyarlığa bağlı reaksiyonlar(deri reaksiyonları, nefes darlığı) ve trombositopeni gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Nonsteroidal antiromatizmalilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksatın istenmeyenetkilerini, antikoagülanların (örneğin heparin ve kumarin türevleri)etkilerini ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinalkanama olasılığını artırır.

Doz Önerisi: 

Nonstabil anjina pektoris ve risk altındaki (hipertansifhiperlipidemik,diyabetik veya sigara tiryakileri) hastalarda koroner trombozunönlenmesinde; miyokard reenfarktüs profilaksisinde; kardiyovaskülercerrahide özellikle aortokoroner bypass ve arteriyovenöz şantlardapostoperatif tromboz ve embolizmin önlenmesinde; geçici iskemikataklarda ve stroke (inme) profilaksisi için, günde 1-4 Tablet önerilir.Analjezik ve antienflamatuvar olarak, günde 4-6 kez; 1-2 yaşındakilere½-1 Tablet, 3-4 yaşındakilere 1-2 Tablet, 5-9 yaşındakilere 2-4 Tablet,10-14 yaşındakilere 4-6 Tablet önerilir.BabyprinTabletleri su, süt veya meyvesuları ile yutulabilir. Ananas tadında olduğu için çiğnenebilirveya bebek maması, bebek yiyecekleri veya normal gıdalara karıştırılarakverilebilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...