Bactrim

Bactrim

Ampul IV

Roche

Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg

Ambalaj: 5 mLx1 ampul.

Bactrim

Oral Süspansiyon

Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Bakton Oral Süspansiyon: 100 mL(İlsan);Kemoprim Oral Süspansiyon: 100 mL(İ.E.Ulagay);Metoprim PediyatrikSüspansiyon: 100 mL(Münir Şahin);MikrosidOral Süspansiyon: 100 mL(Günsa);TrifenOral Süspansiyon: 100 mL(Aroma);TrimoksPediyatrik Süspansiyon: 100 mL(Atabay).

Bactrim

Tablet

Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg

Ambalaj: 30 Tablet.

Eşdeğeri: Bakton Tablet: 30 Tablet(İlsan);Kemoprim Tablet: 30 Tablet(İ.E.Ulagay);Metoprim Tablet: 30 Tablet(MünirŞahin);TrimoksTablet: 30 Tablet(Atabay).

Bactrim

Forte Tablet

Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri: Bakton Forte Tablet: 20 Tablet(İlsan);Kemoprim Fort Tablet: 20 Tablet(İ.E.Ulagay);Metoprim Forte Tablet: 20 Tablet(MünirŞahin);MikrosidForte Tablet: 20 Tablet(Günsa);TrifenFort -Tablet: 20 Tablet(Aroma);TrimoksForte Tablet: 20 Tablet(Atabay).

Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi, pnö-moni (Pneumocystis cariniipnö-monisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.

Kontra Endikasyon: Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TmSMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (StevensJohnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapö-tik yarara karşı tartılarakverilmelidir.

Yan Etkileri: Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psö-domembranöz enterokolit olgusu gö-rülmüştür.Karın ağrısı ve anoreksi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TmSMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TmSMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TmSMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Bactrim Ampul: Bactrimile parenteral uygulama, oral yolla verilemediğindeözellikle pre ve postoperatif enfeksiyonlarda, tifo ya da paratifodaduyarlı mikroorganizmalar olduğunda endikedir. IV enfüzyon içinAmpul, ancak uygun enfüzyon Solüsyonları ile seyreltildikten sonrauygulanabilir.Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar içinstandart doz: Sabahve akşam uygun seyreltimler yapıldıktan sonra günde 2 kez 1 (5 mL) Ampul(10 mL); günlük maksimum doz (özellikle ağır olgular için), günde 2 kezsabah ve akşam 3x1 (5 mL) Ampul (15 mL).12 yaşına kadar çocuklariçin standart doz: Günlük ortalama doz yaklaşık 2 mL/5 kg vücut ağırlığı;sabah ve akşam olmak üzere iki eşit doza bö-lünür. Böylece çocuklaraönerilen doz kg başına günlük 6 mg trimetoprim ve 30 mg sülfametoksazoldur.Tedavi süresi: Genel bir kural olarakBactrim’in parenteral formülasyonlarıoral tedavinin mümkün olmadığı hallerde verilmelidir. Standartdoz arka arkaya 5 günden fazla, maksimum doz da 3 günden fazla kullanılmamalıdır.Bactrim Oral Süspansiyon: Çocuklar için standart doz 6 hafta5 ay süreyle sabahyarım ölçek, akşam yarım ölçektir. 6 ay5 yaş arası çocuklarda sabah1, akşam 1 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklarda sabah 2, akşam 2 ölçektir.Daha ağır enfeksiyonlarda bu dozlar %50 artırılabilir.BactrimTablet: Günlükdoz yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda standart doz sabah 2Tablet veya 1 forte Tablet; minimum doz ve 14 günden uzun süren tedavilerdesabah 1, akşam 1 Tablet veya yarımşar forte Tablet; özellikle ağır olgulariçin yükleme dozu sabah 3, akşam 3 Tablet veya 1’er buçuk forte Tablet,yemeklerden sonra verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.