Bactrim

Bactrim

Bactrim nedir ne için kullanılır, Bactrim nasıl kullanılır, Bactrim ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul IV

Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg

Ambalaj: 

5 mLx1 ampul.

Endikasyon: 

Duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşektazi, pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokal üretrit de dahil, her iki cinste rastlanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, fronkülozis,apse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerika Blastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endocarditis) olgularında endikedir.

Kontrendikasyon:

 Belirgin Karaciğer parankim hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğer Plazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağır böbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. Tm SMZ kombinasyonu yaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlara verilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatif erythema multiforme (Stevens Johnson sendromu), toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminan karaciğer nekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarı durumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri ve folik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancak fetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasında verilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırı duyarlılık) anneye sağlayacağı terapötik zarara karşı tartılarak verilmelidir.

Yan Etkileri:

 Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatit ve birkaç psödomembranöz enterokolit olgusu görülmüştür.Karın ağrısı ve anoreksi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Aynı zamanda başta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalarda purpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TmS’nin protrombin zamanını uzatabildiğin bildirilmiştir. TmSMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksat plazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böylece serbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. Tm SMZ hipoglisemik ilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometazin alan hastaların SMZ kan düzeylerinde artma görülebilir.

Doz Önerisi: 

Bactrim Ampul: Bactrim İle parenteral uygulama, oral yolla verildiğinde özellikle pre ve postoperatif enfeksiyonlarda, tifo ya da paratifoda duyarlı mikroorganizmalar olduğunda endikedir. IV enfüzyon için Ampul, ancak uygun infüzyon Solüsyonları ile seyreltildikten sonra uygulanabilir.Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için standart doz: Sabah akşam uygun seyrelticiler yapıldıktan sonra günde 2 kez 1 (5 mL) Ampul(10 mL); günlük maksimum doz (özellikle ağır olgular için), günde 2 kez sabah ve akşam 3x1 (5 mL) Ampul (15 mL).12 yaşına kadar çocuklar için standart doz: Günlük ortalama doz yaklaşık 2 mL/5 kg vücut ağırlığı;sabah ve akşam olmak üzere iki eşit doza bölünür. Böylece çocuklara önerilen doz kg başına günlük 6 mg trimetoprim ve 30 mg sülfametoksazol dur.Tedavi süresi: Genel bir kural olarakBactrim’in parenteral formülasyonlarıoral tedavinin mümkün olmadığı hallerde verilmelidir. Standart Doz arka arkaya 5 günden fazla, maksimum doz da 3 günden fazla kullanılmamalıdır.Bactrim Oral Süspansiyon: Çocuklar için standart doz 6 hafta 5 ay süreyle sabah yarım ölçek, akşam yarım ölçektir. 6 ay 5 yaş arası çocuklarda sabah 1, akşam 1 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklarda sabah 2, akşam 2 ölçektir.Daha ağır enfeksiyonlarda bu dozlar %50 artırılabilir.Bactrim Tablet: Günlük Doz yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda standart doz sabah 2 Tablet veya 1 forte Tablet; minimum doz ve 14 günden uzun süren tedavilerde sabah 1, akşam 1 Tablet veya yarımşar forte Tablet; özellikle ağır olgulariçin yükleme dozu sabah 3, akşam 3 Tablet veya 1’er buçuk forte Tablet,yemeklerden sonra verilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...