Benzapen LA

Benzapen LA

Benzapen LA nedir ne için kullanılır, Benzapen LA nasıl kullanılır, Benzapen LA ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM

Penisilin G benzatin

Ambalaj: 

1.200.000 IU x 1 Flakon ve 4 mL’lik çözücü Ampul

: : 2.400.000 IU x 1 Flakon ve 6 mL’lik çözücü ampul.

Endikasyon:

 Farenjit gibi üst solunum yolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonları ve streptokok sal piyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibi zührevi enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmal ateş ya da chorea nüksünü önlemek Benzatin Penisilin G’nin etkinliği kanıtlanmıştır. Romatizmal Kalp hastalığı ve akut glomerülonefritte izleyici profilaktik tedavi olarak da kullanılır.

Kontrendikasyon: 

Penisilinlerdenherhangi birine aşırı duyarlık göstermiş olanlar için kontrendikedir.

Uyarılar: 

Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çok ciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonlar oluştuğu kaydedilmiştir. Penisilin müstahzarlarının önyankalçadadevamlı aynı bölgeye IM enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femoris fibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyonu kalıcı nörolojik hasar meydana getirir.Penisilin plasentaya hemen geçer;gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G anne sütüne geçer; emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: 

Makülopapüler Opsiyondan eksfolyatif dermatite kadar varan deri kızarıkları;ürtiker; laringeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlık dahil serum hastalığı reaksiyonları görülebilir. Bazan gözlemlenen tek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lökopeni,trombositopeni, nöropati ve nefropati seyrek görülen reaksiyonlardır ve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır.Sifilisin diğer reaksiyonlarında görülen Jarisch Herx-heimer reaksiyonu rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: 

Bakteriyostatik bir antibiyotikolan tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini antagonizeettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerinitrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid,penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve azaltır.

Doz Önerisi: 

Benzapen Flakon: 

Streptokok enfeksiyonları tedavisinde: Farenjit, tonsilit, streptokokal boğaz rahatsızlıkları, erizipel, kızıl, vb.): Yetişkinlerde 1.200 000 IU liktek enjeksiyon. Çocuklarda 900.000 IU lik tek enjeksiyon. 30 kg'-nin altındaki çocuklarda: 600.000 IU tek enjeksiyon.Sifiliz: Primer, sekonder ve latent: 2.400.000 IU 'lik tek doz; Late (tersiyer ve nörosifiliz): 2.400.000 IU lik tek doz 7 gün ara ile üç kez tekrarlanır; Konjenital (2 yaşın altındaki çocuklarda): 50.000IU/kg (vücut ağırlığı); 2-12 yaş arasındaki çocuklarda: Dozaj yetişkinlerin doz tablosuna göre ayarlanır.Yaws, bejel ve pinta: 1.200.-000 IU lik bir enjeksiyon uygulanır.Profilaksi: Romatizmal ateş ve glomerülonefrit için; akut atağı takiben ayda bir kez 1.200.000 IU veya her iki haftada bir 600.000 IU verilebilir.

Benzapen 6.3.3. Flakon: Streptokokal (A grubu)enfeksiyonlar: Üst Solunum yolunun farenjit ve tonsilit gibi hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarında ve kızıl, erizipel ve pyoderma gibi yumuşak doku enfeksiyonlarında çocuklarda tek doz 1.200.000 IU yeterlidir. Yetişkinlerde 2-3 günde bir tek doz olarak uygulanır ve uygulamaya tedavinin gerektirdiği kadar devam edilir.Pnömokok enfeksiyonları(pnömokoksik menenjit dışında): Hafif ve orta şiddetteki otitis media ve pnömonide,hastalığın 1. ve 2. günde tek doz uygulanır. Bu doz hastanın vücut sıcaklığı 48 saat süre ile normale dönene kadar 2 veya 3 gün aralıklarla tekrarlanır.Uygulama: Gerek Benzapen LAgereks Benzapen 6.3.34 cm uzunluğunda 1-2 nolu iğne ile çözücü (enjeksiyonluk su) enjektöre çekilir ve Flakon baş aşağı tutunarak kuvvetle içine enjekte edilir. Su ilavesi sırasında ve sonrasında süspansiyon homojen oluncaya kadar flakon devamlı çalkalanır ve süspansiyon hazırlandıktan sonra bekletilmeden kullanılır. Bir defada kullanılmayan kısım atılır.Benzapen 6.3.3 Benzapen LAderin IM enjeksiyon yoluyla kalçanınüst dış kadranına (yenidoğanlar, bebekler ve küçük çocuklarda ise tercihen üst bacağın orta lateral bölgesine) uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...