Benzapen LA

Benzapen LA

Flakon IM

TümEkip

Penisilin G benzatin

Ambalaj: 1.200.000 IUx1 Flakon ve 4 mL’lik çözücü Ampul

: : 2.400.000 IUx1 Flakon ve 6 mL’lik çözücü ampul.

Eşdeğeri: Deposilin Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon, 2.400.000 IUx1 flakon(İ.E. Ulagay);PenadurLAFlakon: 1.200.000 IUx1 Flakon,2.400.000 IUx1 Flakon(Wyeth);PentinLA Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon, 2.400.000 IUx1 Flakon(Bilim).

Benzapen 6.3.3

Enjektabl FlakonIM

Penisilin G benzatin600.000 IU, penisilin G sodyum 300.000 IU, Penisilin G prokain300.000 IU

Ambalaj: 1 flakon ve 2 mL’lik 1 çözücü ampul.

Eşdeğeri: Deposilin 6.3.3 Flakon: 1.200.000 IUx1 Flakon(İ.E. Ulagay);Penadur6.3.3 Flakon: 1.200.000IUx1 Flakon(Wyet).

Endikasyon: Farenjit gibi üst solunumyolunun hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonları ve streptokoksalpiyodermi; sifilis, frambezi, bejel ve pinta gibi zührevi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Ayrıca romatizmal ateş ya da chorea nüksünüönlemede Benzatin Penisilin G’nin etkinliği kanıtlanmıştır. Romatizmalkalp hastalığı ve akut glomerülonefritte izleyici profilaktik tedaviolarak da kullanılır.

Kontra Endikasyon: Penisilinlerdenherhangi birine aşırı duyarlık göstermiş olanlar için kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin terapisindeki hastalarda bazen çokciddi ve şiddetli hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonlarınoluştuğu kaydedilmiştir. Penisilin müstahzarlarının önyankalçadadevamlı aynı bölgeye IM enjeksiyonu, atrofi ve dört başlı femorisfibrozu oluşturduğu rapor edilmiştir. Sinire ya da yakınına enjeksiyonkalıcı nö-rolojik hasar meydana getirir.Penisilin plasentaya hemen geçer;gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Penisilin G annesütüne geçer; emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Makülopapülererupsiyondan eksfoliatif dermatite kadar varan deri kızartıları;ürtiker; larenjeal ödem; titreme, ateş, ödem, artralji ve dayanıksızlıkdahil serum hastalığı reaksiyonları gö-rülebilir. Bazan gözlemlenentek reaksiyon ateş ya da eozinofili olabilir. Hemolitik anemi, lö-kopeni,trombositopeni, nö-ropati ve nefropati seyrek gö-rülen reaksiyonlardırve genellikle yüksek dozlarda parenteral penisilin ile bağlantılıdır.Sifilisin diğer reaksiyonlarında gö-rülen JarischHerx-heimer reaksiyonurapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Bakteriyostatik bir antibiyotikolan tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini antagonizeettiğinden, bu iki ilaç aynı anda kullanılmamalıdır. Penisilinlerinitrah hızı, probenesidle uygulanmaları sonucu azalır. Probenesid,penisilinlerin kandaki düzeylerini artırır ve uzatır.

Doz Önerisi: Benzapen Flakon: Streptokok enfeksiyonları tedavisinde: Farenjit, tonsilit, streptokokalboğaz rahatsızlıkları, erizipel, kızıl, vb.): Yetişkinlerde 1.200 000 IU'liktek enjeksiyon. Çocuklarda 900.000 IU'lik tek enjeksiyon. 30 kg'-nin altındakiçocuklarda: 600.000 IU tek enjeksiyon.Sifiliz: Primer, sekonder ve latent: 2.400.000IU'lik tek doz; Late (tersiyer ve nörosifiliz): 2.400.000 IU'lik tek doz 7 günara ile üç kez tekrarlanır; Konjenital (2 yaşın altındaki çocuklarda): 50.000IU/kg (vücut ağırlığı); 2-12 yaş arasındaki çocuklarda: Dozaj yetişkinlerin doztablosuna göre ayarlanır.Yaws, bejel ve pinta: 1.200.-000 IU'lik bir enjeksiyon uygulanır.Profilaksi: Romatizmal ateş ve glomerülonefritiçin; akut atağı takiben ayda bir kez 1.200.000 IU veya her iki haftada bir600.000 IU verilebilir.

Benzapen 6.3.3. Flakon: Streptokokkal (A grubu)enfeksiyonlar: Üstsolunum yolunun farenjit ve tonsilit gibi hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarındave kızıl, erizipel ve piyoderm gibi yumuşak doku enfeksiyonlarında çocuklardatek doz 1.200.000 IU yeterlidir. Yetişkinlerde 2-3 günde bir tek doz olarakuygulanır ve uygulamaya tedavinin gerektirdiği kadar devam edilir.Pnömokok enfeksiyonları(pnömokoksik menenjit dışında): Hafif ve orta şiddetteki otitis media ve pnömonide,hastalığın 1. ve 2. gününde tek doz uygulanır. Bu doz hastanın vücutsıcaklığı 48 saat süre ile normale dönene kadar 2 veya 3 gün aralıklarlatekrarlanır.Uygulama: GerekBenzapen LAgerekseBenzapen 6.3.34 cm uzunluğunda 1-2 no'lu iğne ile çö-zücü (enjeksiyonluksu) enjektöre çekilir ve Flakon baş aşağı tutularak kuvvetle içine enjekteedilir. Su ilavesi sırasında ve sonrasında süspansiyon homojen oluncaya kadarflakon devamlı çalkalanır ve süspansiyon hazırlandıktan sonra bekletilmedenkullanılır. Bir defada kullanılmayan kısım atılır.Benzapen 6.3.3veBenzapen LAderin IM enjeksiyon yoluyla kalçanınüst dış kadranına (yenidoğanlar, bebekler ve küçük çocuklarda ise tercihen üstbacağın ortalateral bölgesine) uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.