Betafact

Betafact

Flakon IV

ErKim

Faktör IX

Ambalaj: 500IUx1 Flakon ve 10 mL çö-zücü, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi ve 1hava alım iğnesi içeren ambalaj.

Eşdeğeri: Aimafix D.I. Flakon IV: 500 IUx1 Flakon(Koçsel).

End.: Faktör IXeksikliği olan (hemofili B), daha önce tedavi görmüş veya görmemişve Faktör IX inhibitö-rü gelişmemiş hastalardaki kanamaların tedavisindeve önlenmesinde veya ameliyatlarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Akut tromboz,miyokard enfarktüs riski olan durumlarda tedavi kararı dikkatlealınmalıdır.

Uyarılar: Allerjik veya anafilaktik reaksiyon oluştuğundatedaviye hemen son verilmelidir.Her durumda, Faktör IX tedavisinin potansiyelyararları, komplikasyon riskine gö-re değerlendirilmelidir. ÖzellikleFaktör IX inhibitö-rü gelişmiş veya inhibitör bulunmayan hemofiliB’de yerine koyma tedavisi, koagülasyon bozukluklarının tedavisindeuzmanlaşmış bir hekimin kontrolünde yapılmalıdır.Hemofili B hemen hemen sadece erkeklerde gö-rülenbir hastalıktır. Gebelik ve laktasyonda ancak kesin gerekli olduğudurumlarda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar (ürtiker,gö-ğüste sıkışma, wheezing, düşük kan basıncı ve anafilaksi); koagülasyonaktivasyon göstergelerindeki bir artışla birlikte potansiyeltromboembolik komplikasyon riski, Faktör IX alan hastalarda nadirengözlenmiştir.Bu semptomlar oluşursa ilacın kesilmesi gerekir.

Etkileş

-.: Diğer ilaçlarla karıştırılmaması önerilir.

Doz Önerisi: Yerine koyma tedavisinin süresi ve dozajı, koagülasyonbozukluğunun ve kanamanın şiddetine olduğu kadar, hastanın klinikdurumuna da bağlıdır. 1 enternasyonal ünite faktör IX, 1 mL normalinsan plazmasında bulunan faktör IX miktarına eşdeğerdir (%100).Faktör IX dozajının hesaplanması, vücut ağırlığının her kg’si için1 IUBetafact’in plazmadaki faktör IX aktivitesininormalin %1’i oranında artırmasına dayanmaktadır. Gerekli dozaj,şu formül ile belirlenir: Uygulanacak ünite sayısı=Vücut ağırlığı(kg)xFaktör IX düzeyinde istenen artış (%).

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.