Betaksim

Betaksim

Betaksim nedir ne için kullanılır, Betaksim nasıl kullanılır, Betaksim ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM/IV

Sefotaksim sodyum

Ambalaj: 

0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çözücü

: : 1 gr 1 Flakon ve 4 mL’lik çözücü.

Endikasyon: 

Duyarlı Bakterilerin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları, KBB enfeksiyonları,deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, ürogenital enfeksiyonlar,komplikasyonsuz gonore, bakteriyemi, septisemi, kemik ve eklem enfeksiyonları, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit,ventrikülit) ve cerrahi profilaksisinde endikedir.

Kontrendikasyon: 

Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: 

Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık yüksek olduğundan, sefotaksim tedavisi sırasında penisilineaşırı duyarlı olduğu bilinenlerde dikkatli olunmalıdır. Kreatinin Klirensinin 20 mL/dakikanın altına düştüğü hastalarda normal dozun yarısının verilmesi önerilir.Kesin gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır.Sefuroksim Anne sütüne geçer. Emziren kadınların kesin gerekmedikçe sefotaksim kullanmaları önerilmez.

Yan Etkileri: 

En çok görülen yan etkiler enjeksiyon bölgesinde, damar içi uygulamalarda enflamasyon,kas içi uygulamalarda ağrı, endürasyon ve duyarlılık nadiren görülebilir.Bazı hastalarda deri döküntüleri, kaşıntı, ateş ve eozinofili gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Kolit, diyare, bulantıve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, önerilen dozlarda vesürelerde kullanıldığında seyrektir.

İlaç Etkileşimleri:

 Sefotaksim Ve aminoglikozidler kombine edildiğinde aditif ya da sinerjik bir antibakteriyel etki elde edilmektedir. Bazı sefalosporinler,aminoglikozidlerle kombine edildiklerinde nefrotoksik etki artmaktadır.Kombine Tedavi sırasında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi:

 Gonore: 1 g/gün IM tek doz. Komplikasyonsuz enfeksiyonlar: 2 gün, 1 g IM ya da IV, 12 saat ara ile.Orta ya da ciddi enfeksiyonlar: 3-6 g/gün, 1-2 g IM ya da IV, 8 saat ara ile. Yüksek doz tedavi gerektiren enfeksiyonlar (septisemi gibi): 6-8 g/gün, 2 g IV 6-8 saat ara ile.Hayatı tehdit eden enfeksiyonlar: En yüksek 12g/gün, 2 g IV 4 saat ara ile. Günlük maksimal doz 12 g’yi geçmemelidir. Kontamine ya da kontaminasyon riski yüksek olgularda önerilen doz, ameliyattan 30-90 dakika önce ya da IV yoldan tek doz olarak uygulanan 1 g’dir. Sezaryen ameliyatlarında umblikal kordun kampından hemen sonra 1 Betaksim’in İV yoldan uygulanması önerilmektedir.İkinci ve üçüncü dozlar ilk dozdan 6 ve 12 saat sonra IM ya da IV yoldan verilmelidir.Betaksim Enjektabl İçin yenidoğanlar ile bebek ve çocuklarda önerilen doz şu şekildedir. Yeni doğan bebekler (0-1 ay): 0-1 hafta 50 mg/kg 12 saat ara ile IV. 1-4 hafta 50 mg/kg 8 saat ara ile IV. Prematüre bebekler için de aynı doz uygulanır. Bebek ve çocuklarda (1 ay 12 yaş): 50 kg’dan az bebek ve çocuklarda günlük doz vücut ağırlığına göre 50 mg/kg 180 mg/kg arasında değişir ve 4-6 eşit doza bölünerek IM ya da yoldan uygulanmalıdır. Günlük maksimal doz 12 g’yi geçmemelidir.Genelde antibiyotik tedavisinde olduğu gibi Betaksim Enjektabl Uygulanmasına hastanın ateşi normale indikten ya da bakteriyel eradikasyon saptandıktan sonra en az 46-78 saat devam edilmelidir. Grup A Hemolitik streptokokların rol oynadığı enfeksiyonların tedavisinde ateşli romatizma ya daglomerülonefrit komplikasyonlarını önleyebilmek için ilaca en az 10 gün devam edilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...