Betaksim

Betaksim

Flakon IM/IV

Mustafa Nevzat

Sefotaksim sodyum

Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü

: : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: ClaforanFlakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1Flakon(SanofiAventis);Doksetil Flakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Biofarma);SefagenFlakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Bilim);Sefoksim Flakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);SefotakFlakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları, KBB enfeksiyonları,deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, ürogenital enfeksiyonlar,komplikasyonsuz gonore, bakteriyemi, septisemi, kemik ve eklemenfeksiyonları, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit,ventrikülit) ve cerrahi profilaksisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık yüksek olduğundan, sefotaksim tedavisi sırasında penisilineaşırı duyarlı olduğu bilinenlerde dikkatli olunmalıdır. Kreatininklirensinin 20 mL/dakikanın altına düştüğü hastalarda normal dozunyarısının verilmesi önerilir.Kesin gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır.Sefotaksimanne sütüne geçer. Emziren kadınların kesin gerekmedikçe sefotaksimkullanmaları önerilmez.

Yan Etkileri: En çok gö-rülenyan etkiler enjeksiyon bölgesinde, damar içi uygulamalarda enflamasyon,kas içi uygulamalarda ağrı, endürasyon ve duyarlık nadiren gö-rülebilir.Bazı hastalarda deri dö-küntüleri, kaşıntı, ateş ve eozinofili gibiaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Kolit, diyare, bulantıve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, önerilen dozlarda vesürelerde kullanıldığında seyrektir.

İlaç Etkileşimleri: Sefotaksimve aminoglikozidler kombine edildiğinde aditif ya da sinerjik birantibakteriyel etki elde edilmektedir. Bazı sefalosporinler,aminoglikozidlerle kombine edildiklerinde nefrotoksik etki artmaktadır.Kombinetedavi sırasında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Gonore: 1 g/gün IM tek doz. Komplikasyonsuz enfeksiyonlar: 2 g/gün, 1 g IM ya da IV, 12 saat ara ile.Orta ya da ciddi enfeksiyonlar: 3-6 g/gün, 1-2 g IM ya da IV, 8 saat ara ile. Yüksek doz tedavi gerektirenenfeksiyonlar (septisemi gibi): 6-8 g/gün, 2 g IV 6-8 saat ara ile.Hayatı tehdit eden enfeksiyonlar: En yüksek 12 g/gün, 2 g IV 4 saat araile. Günlük maksimal doz 12 g’yi geçmemelidir. Kontamine ya da kontaminasyonriski yüksek olgularda ö-nerilen doz, ameliyattan 30-90 dakika önceIM ya da IV yoldan tek doz olarak uygulanan 1 g’dir. Sezaryen ameliyatlarındaumblikal kordun klampından hemen sonra 1 gBetaksim’in IV yoldan uygulanması ö-nerilmektedir.İ-kinci ve üçüncü dozlar ilk dozdan 6 ve 12 saat sonra IM ya da IV yoldanverilmelidir.Betaksim Enjektabliçin yenidoğanlar ile bebek ve çocuklarda ö-nerilendoz şu şekildedir. Yeni doğan bebekler (0-1 ay): 0-1 hafta 50 mg/kg 12saat ara ile IV. 1-4 hafta 50 mg/kg 8 saat ara ile IV. Prematüre bebekleriçin de aynı doz uygulanır. Bebek ve çocuklarda (1 ay12 yaş): 50kg’dan az bebek ve çocuklarda günlük doz vücut ağırlığına gö-re 50mg/kg180 mg/kg arasında değişir ve 4-6 eşit doza bö-lünerek IM ya daIV yoldan uygulanmalıdır. Günlük maksimal doz 12 g’yi geçmemelidir.Genelde antibiyotik tedavisinde olduğu gibiBetaksim Enjektabluygulanmasına hastanın ateşinormale indikten ya da bakteriyel eradikasyon saptandıktan sonraen az 46-78 saat devam edilmelidir. Grup Abhemolitik streptokokların roloynadığı enfeksiyonların tedavisinde ateşli romatizma ya daglomerülonefrit komplikasyonlarını önleyebilmek için ilaca enaz 10 gün devam edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.