Betanorm

Betanorm

Tablet

aris

gliklazid

Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet.

Eşdeğeri: Diamicron Tablet: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet(Servier);GlumikronTablet: 80 mgx20, 60 ve 100tablet(Berksam);Oramikron Tablet: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet(Koçak).

Endikasyon: Beslenmeeksikliği olmayan bütün diyabet şekillerinde: Olgunluk çağı diyabeti,obezite diyabeti, yaşlılık diyabeti ve vasküler komplikasyonlarlabirlikte gö-rülen diyabetlerde kullanılır. Gliklazid, insülin tedavisigö-ren hastalarda insülin tedavisiyle birlikte kullanılabilir,fakat bu gibi olgularda devamlı tıbbi gözlem ve biyolojik kontrolşarttır.

Kontra Endikasyon: Ciddi renalve hepatik yetmezliği olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Gençlerdeve çocuklarda gö-rülen diyabetler, beslenme eksikliğiyle gö-rülenağır diyabet olguları, asidoketoz, prekoma veya koma, sadece gliklazidletedavi edilmez, başka tedbirler ve insülinle glisemik dengenin tekrarsağlanması şarttır.

Uyarılar: Biyolojik kontrolü sıklaştırmakşartıyla gliklazid, antikoagülan tedaviyle birlikte verilebilir.Böbrek yetersizliğinde, dozajı azaltmak veya oral tedaviyi tamamendurdurmak gerekebilir.

Yan Etkileri: Başlıcayan etkisi hipoglisemidir. Nadiren hepatik üre düzeyinde azalma,hepatitis gö-rülebilir. Bulantı, kusma, dispepsi, diyare ve konstipasyonoluşabilir. Kan tablosunda bozukluk, anemi lö-kopeni, trombositopenive granülositopeni gö-rülebilir. İlaca bağlı olarak cilt reaksiyonları,baş ağrısı ve mide bağırsak yakınmaları gibi etkilerin gö-rüldüğübildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Antibakteriyelsülfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenesid, dikumarolve MAO inhibitörleriyle birlikte verilmesi halinde bu ilaçlar gliklazidinetkisini artırabilirler; doz ayarlaması yapılmalıdır. Keza propranololgibi kardiyoselektif olmayanbblokerlerle birlikte kullanımında hipoglisemiketkiyi artırırlar. Kortikosteroidler, oral kontraseptifler, tiyazitdiüretikleri, fenotiyazin türevleri, tiroid hormonu ve laksatifkullanımı etkilerini azaltabilir.

Doz Önerisi: Glisemi normal bir düzeye gelinceye kadar, diyabetinönem derecesine gö-re, tedavi eden hekim tarafından belirlenmelidir.Birçok olguda günde 2 ile 3 Tablet, daha ağır diyabetlilerde günde3 ile 4 Tablet, hafif diyabetlilerde günde 1 Tablet önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.