Biokadin

Biokadin

Standardize Solüsyon

Kansuk

Polividon iyot

Ambalaj: %10x30, 100, 250, 500 ve 1000 mL’lik polietilen şişe.

Eşdeğeri: Batticon Antiseptik Solüsyon: %10x30, 100, 250 ve 1000 mL(Adeka);BetakonAntiseptik Solüsyon: %10x1000mL(Aroma);İsosol Antiseptik Solüsyon: %10x30, 100, 250 ve 1000 mL(Merkez Lab.);PolyodAntiseptik Solüsyon: %10x30,100 ve 1000 mL(Drogsan);Poviod Antiseptik Solüsyon: %10x30, 100 ve 1000 mL(Saba).

Endikasyon: Antiseptikve dezenfektan etkilidir. Cerrahi el dezenfeksiyonu, cilt ve yaradezenfeksiyonu, operasyon sahasının hazırlanması, yara tedavisi,mukoza dezenfeksiyonu ve yanık tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Nontoksiknodüler guatrda kontrendikedir. Gö-ze değdirilmemelidir. Tiroidhastaları, yeni doğanlar, süt çocukları ve gebelerde dikkatliolunmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Seyreltmeden, tedavi edilecek yere sürülür. Islakkompres ve yıkamalar için seyreltik olarak kullanılabilir.

Biokadin

Gargara

Polivinilpirolidoniyot

Ambalaj: %7.5x100 mL’lik polietilen şişe.

Eşdeğeri: Batticon Gargara: %7.5x100 mL(Adeka);İsosol Gargara: %7.5x100mL(Merkez Lab.);Polyod Gargara: %7.5x100 mL(Drogsan);Poviod Gargara: %7.5x100 mL(Saba).

Endikasyon: Bakteriler,virüsler, mantarlar tarafından oluşturulan ağız ve boğaz mukozasının,ayrıca dişeti ateşli enfeksiyon hastalıklarının (örneğin farenjit,stomatit, aft, süperenfekte ve herpetik ülserler, pamukçuk, gingivit)tedavisinde kullanılır.Antibiyotik tedavisi uygulanan enfeksiyonelhastalıkların lokal tedavisinde takviye edici olarak kullanılır(örneğin tonsillit). Ağız ve boğaz boşluğundaki ameliyatlardan önceve sonra, yaralanmalarda ve soğuk algınlığı hastalıklarında enfeksiyonlarakarşı profilaktik tedavi için kullanılır. Ayrıca genel ağız hijyenindeyaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Kontra Endikasyon: Nontoksik nodüler guatrda kullanılmamalıdır.Gebelerde, emziren annelerde, 6 yaşından küçük çocuklarda, bilinenve kuşkulu iyot duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir.

Yan Etkileri: İdiyosenkratik mukozal irritasyonve aşırı duyarlık reaksiyonları gö-rülebilir. İyodun aşırı absorpsiyonuylametabolik asidoz, hipernatremi, renal fonksiyon bozukluğu gibisistemik yan etkiler gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Terapö-tik kullanım için, yarım bardak ılık suya2-4 çay kaşığıBiokadin Gargarakatılır ve çalkalanır. Bu uygulama hastalık geçinceyekadar en az 30 saniye olmak üzere her 1-4 saatte tekrarlanır. Günlükağız hijyeni için yarım bardak ılık suya 1 çay kaşığıBiokadinyeterlidir.

Biokadin

Vajinal Supozituvar

Polividon iyot

Ambalaj: 200mgx14 supozituvar.

Endikasyon: Dezenfektanve antiseptik olarak cilt ve mukoza membranlarının antisepsisiiçin kullanılır. Geniş spektrumlu bakterisid, fungisid, protosidve virüsid etkilidir. Karışık enfeksiyonların neden olduğu enfeksiyözvajinitte ve nonspesifik enfeksiyonlarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Uzun sürentedavilerde, manifest hipertiroid durum gösteren, özellikle dekompansekalp yetmezliği olan hastalarda, iyotun vajina tarafın-dan emilmesisonucu iyotun neden olacağı guatr meydana gelmesi ve ceninde hipotirodizmgö-rülme olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: İyoda karşı duyarlığı olanlardakullanılmamalıdır.Polividon iyottan, iyotun absorbe olması tiroidfonksiyon testlerini etkileyebilir. Ayrıca çeşitli tip testlerinpolividon iyot ile kontaminasyonu, feçeste gizli kan ve idrardakan aranması sırasında yanlış pozitif sonuç verebilir. İdiyosenkratikmukozal irritasyon ve hipersensitivite reaksiyonları oluşturabilir.İyodinin aşırı absorpsiyonu; metabolik asidoz, hipernatremi verenal fonksiyonlarda bozukluk oluşturabilir.

Doz Önerisi: Günlük doz 1 supozituvardır. Gerekli olduğundagünlük doz iki katına çıkarılabilir. Akşam yatmadan önce, iyice ıslatılansupozituvar, sırtüstü yatar durumda vajinanın derinliğine sokulur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.