BiProfenid

BiProfenid

BiProfenid nedir ne için kullanılır, BiProfenid nasıl kullanılır, BiProfenid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Ketoprofen

Ambalaj:

 150mg (dıştaki hızlı salınımlı tabakada 75 mg ve içteki değiştirilmiş salınımlı tabakada 75 mg) x 20 tablet.

Endikasyon: 

Erişkinler ve 15 yaşın üzerindeki ergenlerde;romatoid artrit, ankilozan spondilit veya Reiter Sendromu ve psöriatik artrit benzeri kronik enflamatuvar romatizmal hastalıkların uzun süreli semptomatik tedavisinde, bazı ağrılı ve düşkünlük yaratan osteoartritlerin uzun sürelisemptomatik tedavisinde; humeroscapular periartrit, tendinit, bursit gibi eklem dışı romatizmal hastalıkların akut alevlenmelerinin kısa süreli semptomatik tedavisinde; mikrokristalin artrit, osteoartrit, bel ağrısı, radikülalji gibihastalıkların akut alevlenmelerinin kısa süreli semptomatik tedavisinde;kas iskelet sisteminin iyi huylu, akut posttravmatik hastalıklarının kısa süreli semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Ketoprofene aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde, gebeliğin son üç ayında, ketoprofen ya da aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlar gibi benzer etkinliğe sahip ilaçların kullanımından sonra astım ortaya çıktığı bildirilen kişilerde,gastrointestinal, serebrovasküler veya başka bir aktif kanaması olan kişilerde,aktif mide ve bağırsak ülseri bulunan kişilerde, ciddi karaciğer yetmezliği bulunan kişilerde, ciddi böbrek yetmezliği bulunan kişilerde, kontrol edilemeyen ciddi kalp yetmezliği bulunan kişilerde ve glutene karşı aşırı duyarlılığı veya intoleransı bulunan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Astım ile birlikte kronik rinit,kronik sinüzit ve/veya nazal polipozis olan hastalarda, Aspirin ve/veya nonsteroid antienflamatuar ilaçlara (NSAİİ) karşı alerji riski bu hastalıkları bulunmayan kişilere göre daha yüksektir.Gastrointestinal kanama veya ülser durumunda derhal tedavi sonlandırılmalıdır. Laktoz içerdiğinden, konjenital galaktozemisi olan,glikoz ve galaktoz malabsorbsiyon sendromu olan veya laktaz eksikliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. NSAİİ'ler gebeliğin ilk beş ayında çok gerekli ise kullanılmalıdır. Çok dikkatli izlem gerektiren doğumdaki kullanımları dışında, NSAİİ'ler gebeliğin altıncı ayından sonra kullanımı kontrendikedir.NSAİİ'ler anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanılmamaları önerilir.Hastalar; baş dönmesi, uyku hali, konvülsiyonlar ve görme bozuklukları benzeri yan etkilerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarılmalı ve bu semptomlar ortaya çıkarsa araç ve makine kullanmaları önerilmelidir.

Yan Etkileri:

 En ciddi istenmeyen etkiler;gastroduodenal ülser, gastrointestinal kanama ve intestinal perforasyon dur.

İlaç Etkileşimleri: 

Yüksek doz salisilatlar dahil NSAİİ ler ile birlikte kullanımları önerilmez.Oral antikoagülanlar ve parenteral heparinle birlikte kullanımları önerilmez. Lityum plazmadüzeylerinin toksik düzeylere çıkması söz konusu olabilir. Ketoprofen kullanan hastalarda, metotreksat uygulamasından 12 saat önce ketoprofen kullanımı sonlandırılmalıdır. Metotreksat uygulamasından sonra ketoprofen uygulayabilmek için 12 saat geçmesi beklenmelidir. Diüretikler, ACE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör blokerlerinin antihipertansif etkileri azalır.Tedavinin başlangıcında hastalar rehidrate edilmeli ve böbrek işlevleri yakından izlenmelidir. Tiklopidin, klopidogrel, tirofiban, eptifibatide, absiksimab,iloprost gibi trombosit inhibisyonunda rol alan ilaçlar birbirleriyleetkileşebilir. Bu ürünlerin heparin, oral antikoagülanlar ve trombolitikler ile birlikte kullanılması kanama riskini artırır. Potasyum tuzları, potasyum tutucu diüretikler, ACE inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri, NSAİİ'ler,(düşük molekül ağırlıklı ve fraksiyone olmayan) heparinler, siklosporin vetakrolimus, trimetoprim gibi hiperkalsemiye yol açabilen ilaçlar bir arada kullanıldığında hiperkalemi riski artar.NSAİİ ile b bloker ilaçlar birlikte kullanıldığındabbloker ilaçların antihipertansif etkileri azalabilir. NSAEİ'ler rahim içi araçların (RİA) etkinliğini azaltarakgebeliği önleyici etkilerinin azalmasına neden olabilirler.

Doz Önerisi: 

Tabletler bir bardak su ile yemek aralarında alınmalıdır. Uzun süreli semptomatik tedavide günde bir kez bir tablet (150 mg)ya da günde iki kez ½ tablet (75 mg) dozunda kullanılır. Akut tedavide işe günde iki kez bir tablet (150 mg) kullanılır. Yaşlı hastalarda başlangıç dozu düşürülmelidir. Karaciğer ve böbrek bozukluğu bulunanlarda etkili en düşük dozlarda kullanılmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...