Bleocin

Bleocin

Bleocin nedir ne için kullanılır, Bleocin nasıl kullanılır, Bleocin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Liyofilize Ampul

Bleomisin

Ambalaj: 

15mgx1 ampul.(1 mg=1 U)

Endikasyon: 

Tek başına veya diğer uygun kemoterapi-tik ilaçların kanıtlanmış kombinasyonlarıyla kullanılması halinde aşağıdaki neoplazmaların tedavisinde yararlı olduğu gösterilmiştir.Skuamöz Hücre Karsinomu: Baş ve boyun (ağız, dil, bademcik, nazofarenks, orofarenks,sinüs, damak, dudak, yanak mukozası, diş eti, epiglottis ve larenks de dahil olmak üzere), deri, penis, serviks ve vulva. Önceden ışın tedavisine maruz kalmış kafa ve boyun kanserli hastalarda bleomisine verilen tepki daha zayıftır.Lenfomalar: Hodgkin retikulum hücresi sarkomu, lenfosarkom.Testis Karsinomları: Embriyo hücresi, kor-yokarsinomave teratokarsinoma.

Kontrendikasyon: 

Bleomisine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Antineoplastik ajanların kullanımında deneyimli hekimlerin gözetimi altında uygulanmalıdır. Böbrek Fonksiyonlarında ciddi bozulmalar gözlenen veya akciğer fonksiyonları zorlanan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Bleomisin Yol açtığı nonspesifik pnömoni, pulmoner fibrozis ve ölümle sonuçlanabilir.Sık sık röntgen çektirilmesi önerilir. Bleomisinin gebe kadınlardakullanımı henüz araştırılmamıştır.

Yan Etkileri:

 Bazan pulmoner fibrozise dönüşen pnömoni görülebilir. Tedavi gören hastaların yaklaşık %1’i pulmoner fibroziste ölmüştür. Bleomisin tedavisi gören lenfomalı hastaların yaklaşık %1’inde klinik anafilaksiye benzer bir idiyosenkratik reaksiyon rapor edilmiştir; hipotansiyon, mental konfüzyon, ateş, üşüme ve hırlamayı içerir. Eritemler, kabartılar, çizgiler, vezikülasyon, hiperpigmentasyon ve deri duyarlılığı görülebilir. Ayrıca hiperkeratoz, tırnak değişiklikleri,alopesi, kaşıntı ve stomatitis rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Daha önce bleomisin tedavisigö-ren hastalara genel anestezik uygulanması hızla pulmoner bozukluğa yol açabilir. Diğer antineoplastikler ya da radyasyon, bleomisin toksisitesi artırabilir. Sisplatinin neden olduğu renal bozukluk,bleomisin atılımını geciktirerek düşük dozlarda bile toksisiteye yol açabilir. Vinkristinin bleomisin den önce uygulanması, hücrelerin mitoz iste tutularak bleomisine daha duyarlı olmalarını sağlar.

Doz Önerisi:

IV Enjeksiyon:

 15-30 mg Bleocin izotonik sodyum klorür veya %5’lik dekstroz çözeltisi gibi intravenöz enjeksiyon uygun bir çözeltinin 5-20 mL’si içinde ö-söndürülür ve IV yolla yavaş şekilde 10 dakika verilir. Yüksek Ateş görüldüğü takdirde, doz 5 mg veya daha altına düşürülür.IM veya SC uygulama: 15-30 mg Bleocin izotonik sodyum klorür gibi uygun bir çözeltinin yaklaşık 5 mL’si içinde çözündürülür ve IM ya da SC enjeksiyon yoluyla verilir. SC enjeksiyon durumunda konsantrasyonu maksimum 1 mg/ml veya daha düşük bir çözelti enjekte edilir.İntraarteriyel enjeksiyon: 5-15 mg Bleocin izotonik sodyum klorür ve dekstroz çö-zeltisi içinde çözündürülür ve bir kerede ya da devamlı infüzyon şeklinde uygulanır.Enjeksiyon sıklığı: Bleocin Genellikle haftada 2 kere verilir.Bu doz, hastanın durumuna bağlı olarak, günde 1 kereye (her gün) yükseltilebilir veya haftada 1 kereye düşürülebilir.Toplam doz: Bleocin’in toplam dozu, hedef tümörün kaybolması olmakla birlikte 300 mg’yi geçmemelidir.Doz: Bleocin Endike Olduğu olgularda 0.25-0.50 mg/kg (10-20 mg/m2) olarak IV, IM,SC yolla uygulanabilir. Hodgkin hastalığında %50 yanıt alındığında günde 1 ünite veya haftada 5 ünite IV veya IM sürek dozu verilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...