Bleolem

Bleolem

Liyofilize Ampul

Atafarm

Bleomisin

Ambalaj: 15 IUx1 Ampul ve 5 mL’lik 1 çö-zücü ampul.

Eşdeğeri: Bleocin Liyofilize Ampul: 15 IUx1 ampul(Onko).

Endikasyon: Tek başına veya diğer uygun kemoterapö-tik ilaçlarınkanıtlanmış kombinasyonlarıyla kullanılması halinde aşağıdakineoplazmaların tedavisinde yararlı olduğu gösterilmiştir.Skuamöz Hücre Karsinomu: Baş ve boyun (ağız, dil, bademcik, nazofarenks, orofarenks,sinüs, damak, dudak, yanak mukozası, diş eti, epiglotis ve larenks dedahil olmak üzere), deri, penis, serviks ve vulva. Önceden ışın tedavisinemaruz kalmış kafa ve boyun kanserli hastalarda bleomisine verilentepki daha zayıftır.Lenfomalar: Hodgkin retikulum hücresi sarkomu, lenfosarkom.Testis Karsinomaları: Embriyo hücresi, koryokarsinomave teratokarsinoma.

Kontra Endikasyon: Bleomisine karşı aşırı duyarlıkreaksiyonu gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Antineoplastik ajanların kullanımındadeneyimli hekimlerin gö-zetimi altında uygulanmalıdır. Böbrekfonksiyonlarında ciddi bozulmalar gözlenen veya akciğer fonksiyonlarızorlanan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Bleomisininyol açtığı nonspesifik pnö-moni, pulmoner fibrozisle ve ölümle sonuçlanabilir.Sık sık röntgen çektirilmesi önerilir. Bleomisinin gebe kadınlardakullanımı henüz araştırılmamıştır.

Yan Etkileri: Bazan pulmoner fibrozise dö-nüşenpnö-moni görülebilir. Tedavi gö-ren hastaların yaklaşık %1’i pulmonerfibrozisten ölmüştür. Bleomisin tedavisi gö-ren lenfomalı hastalarınyaklaşık %1’inde klinik anafilaksiye benzer bir idiyosenkratik reaksiyonrapor edilmiştir; hipotansiyon, mental konfüzyon, ateş, üşüme ve hırlamayıiçerir. Eritemler, kızartılar, çizgiler, vezikülasyon, hiperpigmentasyonve deri duyarlığı görülebilir. Ayrıca hiperkeratozis, tırnak değişiklikleri,alopesi, kaşıntı ve stomatitis rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Daha önce bleomisin tedavisigö-ren hastalara genel anestezik uygulanması hızla pulmoner bozukluğayol açabilir. Diğer antineoplastikler ya da radyasyon, bleomisinintoksisitesini artırabilir. Sisplatinin neden olduğu renal bozukluk,bleomisin atılımını geciktirerek düşük dozlarda bile toksisiteyeyol açabilir. Vinkristinin bleomisinden önce uygulanması, hücrelerinmitoziste tutularak bleomisine daha duyarlı olmalarını sağlar.

Doz Önerisi: Bleomisin IM, IV veya SC olarak uygulanabilir.Önerilen Dozaj Programı: Skuamoz Hücre Karsinoması, Lenfosarkom, RetikulumHücre Sarkomu, Testis Karsinoması: 0.25 ile 0.50 ünite/kg (10 ile 20 ünite/m2)IV, IM veya SC olarak haftada bir veya iki kez uygulanır.Hodgkin Hastalığı: 0.25 ile 0.50 ünite/kg (10 ile 20ünite/m2) IV, IM veya SC olarak haftada bir veya iki kez uygulanır.%50’lik bir yanıttan sonra günlük 1 ünite olacak şekilde haftalık 5ünitelik bir sürek dozu IV veya IM olarak uygulanmalıdır.Bleolem’in toksisitesinin doza bağlıolduğu gö-rülür. 400 ünitelik toplam dozun üzerindeki dozajlar büyükbir dikkatle uygulanmalıdır. Bleomisinin diğer antineoplastikilaçlarla kombinasyon halinde kullanıldığı durumlarda, pulmonertoksisiteler daha düşük dozlarda meydana gelebilir. Hodgkin hastalığınınve testis tümörlerinin düzelmesi ani olur ve 2 hafta içinde fark edilir.Skuamöz hücre kanserleri daha yavaş yanıt verirler, bazan herhangibir düzelme belirtisinden önce 3 haftaya kadar bir zaman geçmesigerekebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.