Bleolem

Bleolem

Bleolem nedir ne için kullanılır, Bleolem nasıl kullanılır, Bleolem ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Liyofilize Ampul

Bleomisin

Ambalaj: 

15 IU 1 Ampul ve 5 mL'lik 1 çözücü ampul.

Endikasyon: 

Tek başına veya diğer uygun kemoterapötik ilaçların kanıtlanmış kombinasyonlarıyla kullanılması halinde aşağıdaki neoplazmaların tedavisinde yararlı olduğu gösterilmiştir.Skuamöz Hücre Karsinomu: Baş ve boyun (ağız, dil, bademcik, nazofarenks, orofarenks,sinüs, damak, dudak, yanak mukozası, diş eti, epiglottis ve larenks de dahil olmak üzere), deri, penis, serviks ve vulva. Önceden ışın tedavisine maruz kalmış kafa ve boyun kanserli hastalarda bleomisine verilen tepki daha zayıftır.Lenfomalar: Hodgkin retikulum hücresi sarkomu, lenfosarkom.Testis Karsinomları: Embriyo hücresi, koryokarsinoma ve teratokarsinoma.

Kontrendikasyon:

 Bleomisine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Antineoplastik ajanların kullanımında deneyimli hekimlerin gözetimi altında uygulanmalıdır. Böbrek Fonksiyonlarında ciddi bozulmalar gözlenen veya akciğer fonksiyonları zorlanan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Bleomisin Yol açtığı nonspesifik pnömoni, pulmoner fibrozis ve ölümle sonuçlanabilir.Sık sık röntgen çektirilmesi önerilir. Bleomisinin gebe kadınlardakullanımı henüz araştırılmamıştır.

Yan Etkileri:

 Bazan pulmoner fibrozise dönüşen pnömoni görülebilir. Tedavi gören hastaların yaklaşık %1’i pulmoner fibroziste ölmüştür. Bleomisin tedavisi gören lenfomalı hastaların yaklaşık %1’inde klinik anafilaksiye benzer bir idiyosenkratik reaksiyon rapor edilmiştir; hipotansiyon, mental konfüzyon, ateş, üşüme ve hırlamayı içerir. Eritemler, kabartılar, çizgiler, vezikülasyon, hiperpigmentasyon ve deri duyarlılığı görülebilir. Ayrıca hiperkeratoz, tırnak değişiklikleri,alopesi, kaşıntı ve stomatitis rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Daha önce bleomisin tedavisigö-ren hastalara genel anestezik uygulanması hızla pulmoner bozukluğa yol açabilir. Diğer antineoplastikler ya da radyasyon, bleomisin toksisitesi artırabilir. Sisplatinin neden olduğu renal bozukluk,bleomisin atılımını geciktirerek düşük dozlarda bile toksisiteye yol açabilir. Vinkristinin bleomisin den önce uygulanması, hücrelerin mitoz iste tutularak bleomisine daha duyarlı olmalarını sağlar.

Doz Önerisi: 

Bleomisin İM, İV veya SC olarak uygulanabilir.Önerilen Dozaj Programı: Squamous Hücre Karsinoması, Lenfosarkom, Retikulum Hücre Sarkomu, Testis Karsinomu: 0.25 ile 0.50 ünite/kg (10 ile 20 ünite/m2)IV, IM veya SC olarak haftada bir veya iki kez uygulanır.Hodgkin Hastalığı: 0.25 ile 0.50 ünite/kg (10 ile 20 ünite/m2) IV, IM veya SC olarak haftada bir veya iki kez uygulanır.%50’lik bir yanıttan sonra günlük 1 ünite olacak şekilde haftalık 5 ünitelik bir sürek dozu IV veya IM olarak uygulanmalıdır.Bleolem’in toksisitesinin doza bağlı olduğu görülür. 400 ünitelik toplam dozun üzerindeki dozajlar büyükbir dikkatle uygulanmalıdır. Bleomisinin diğer antineoplastik ilaçlarla kombinasyon halinde kullanıldığı durumlarda, pulmoner toksisite ler daha düşük dozlarda meydana gelebilir. Hodgkin hastalığı ve testis tümörlerinin düzelmesi ani olur ve 2 hafta içinde fark edilir.Skuamöz hücre kanserleri daha yavaş yanıt verirler, bazan herhangi bir düzelme belirtisinden önce 3 haftaya kadar bir zaman geçmesi gerekebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.