Bricanyl

Bricanyl

Bricanyl nedir ne için kullanılır, Bricanyl nasıl kullanılır, Bricanyl ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İnhaler

Terbutalin sülfat

Ambalaj:

 0.25 mgx400 doz/10 mL.

Endikasyon: 

Bronşiyal Astım, kronik bronşit, amfizem ve bronşit spazmının komplikasyon yapıcı bir etken olduğu diğer akciğer hastalıklarında endikedir.

Kontrendikasyon: 

Terbutalinekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: 

Yeterli düzeyde kontrol altına alınamamış hipertiroidizmde,sempatomimetiklere duyarlığın artmış olduğu durumlarda, terbutalindikkatli kullanılmalıdır.b2-uyarıcıları,kan şekerinin yükselmesine neden olurlar. Hipertrofik kardiyomiyopati durumlarda kullanılmamalıdır.b2-agonistler,özellikle ksantin türevleri, steroidler, diüretiklerle birlikte kullanıldıklarında ya da hipoksi söz konusuysa hipopotasemiye yol açabilir. Gebeliğin ilk üç ayında çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.Terbutalin süte geçer, ancak terapötik dozlarda bebek üzerinde herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

Yan Etkileri:

 Bugünekadar bildirilmiş olan yan etkilerin (örneğin tremor, baş ağrısı, tonikkas krampları, çarpıntı) tümü sempatomimetik aminlere özgü etkilerdir.Bazı olgularda eksantem ve ürtiker görülebilir. Uyku ve davranış bozuklukları gelişebileceği bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diğer sempatomimetik aminler ya da adrenalinle birlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitörleri ya da trisiklik antidepresanlarla tedavi edilen hastalarda, söz konusu ilaçların terbutalin sülfat vasküler etkilerini güçlendirmesi mümkün olduğundan dikkatli olunmalıdır. Bronkospastik hastalık tedavisiyle birlikte hipertansiyon tedavisi görenlerde, hipertansiyon tedavisinde adrenerjik blokerler kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

Bricanyl İnhaler:

 Günlük doz erişkinlerde her 4 saatte bir 1-2 inhalasyon dur.

Bricanyl Ekspektoran Şurup:

 Günlük doz erişkinlerde 3 kez 2-3 ölçek ve çocuklarda 3 kez 0.25 mL/kg.

Bricanyl Tablet: 

Bronkospazmda Erişkinlere ilk 1-2 hafta içinde günde 3 kez 1 Tablet önerilir.Doz gerekiyorsa daha sonra günde 3 kez 2 tablete yükseltilebilir. 7-15 yaş arası çocuklara günde 2-3 kez 1 Tablet önerilir. Erişkinlerde 24 saat içinde verilecek toplam doz 15 mg’yi, çocuklarda 7.5 mg’yi geçmemelidir.

Bricanyl Turbuhaler: 

Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda 6 saatte bir 0.5 mg (1 inhalasyon) ya da gerekli olduğunda kullanılır. Ağır olgularda bir kerede 3 doz verilebilir. 24 saat içinde 12 dozdan fazla kullanılmamalıdır.5-12 yaş arasındaki çocuklarda 6 saatte bir 1 inhalasyon ya da gerekli olduğunda kullanılır. Ağır olgularda, bir kerede 2 doz verilebilir.24 saat içinde 8 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...