Bricanyl

Bricanyl

İnhaler

AstraZeneca

Terbutalin sülfat

Ambalaj: 0.25 mgx400 doz/10 mL.

Bricanyl

Ekspektoran Şurup

Terbutalin sülfat1.5 mg, gayakol gliseril eter 66.5 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Bricanyl

Tablet

Terbutalin sülfat

Endikasyon: Bronşiyalastım, kronik bronşit, amfizem ve bronş spazmının komplikasyon yapıcıbir etken olduğu diğer akciğer hastalıklarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Terbutalinekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Yeterli düzeyde kontrol altına alınamamış hipertiroidizmde,sempatomimetiklere duyarlığın artmış olduğu durumlarda, terbutalindikkatli kullanılmalıdır.b2-uyarıcıları,kan şekerinin yükselmesine neden olurlar. Hipertrofik kardiyomiyopatidurumlarında kullanılmamalıdır.b2-agonistler,özellikle ksantin türevleri, steroidler, diüretiklerle birliktekullanıldıklarında ya da hipoksi sözkonusuysa hipopotasemiyeyol açabilir. Gebeliğin ilk üç ayında çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.Terbutalin süte geçer, ancak terapö-tik dozlarda bebek üzerindeherhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

Yan Etkileri: Bugünekadar bildirilmiş olan yan etkilerin (örneğin tremor, baş ağrısı, tonikkas krampları, çarpıntı) tümü sempatomimetik aminlere özgü etkilerdir.Bazı olgularda eksantem ve ürtiker gö-rülebilir. Uyku ve davranışbozuklukları gelişebileceği bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer sempatomimetik aminler ya da adrenalinlebirlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitörleri ya da trisiklik antidepresanlarlatedavi edilen hastalarda, söz konusu ilaçların terbutalin sülfatınvasküler etkilerini güçlendirmesi mümkün olduğundan dikkatliolunmalıdır. Bronkospastik hastalık tedavisiyle birlikte hipertansiyontedavisi gö-renlerde, hipertansiyon tedavisindebadrenerjik blokerler kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:

Bricanyl İnhaler: Günlük doz erişkinlerdeher 4 saatte bir 1-2 inhalasyondur.

Bricanyl Ekspektoran Şurup: Günlük doz erişkinlerde 3 kez 2-3 ölçek ve çocuklarda3 kez 0.25 mL/kg.

Bricanyl Tablet: Bronkospazmdaerişkinlere ilk 1-2 hafta içinde günde 3 kez 1 Tablet önerilir.Doz gerekiyorsa daha sonra günde3 kez 2 tablete yükseltilebilir. 7-15 yaş arası çocuklara günde 2-3kez 1 Tablet önerilir. Erişkinlerde 24 saat içinde verilecek toplamdoz 15 mg’yi, çocuklarda 7.5 mg’yi geçmemelidir.

Bricanyl Turbuhaler: Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda 6 saattebir 0.5 mg (1 inhalasyon) ya da gerekli olduğunda kullanılır. Ağır olgulardabir kerede 3 doz verilebilir. 24 saat içinde 12 dozdan fazla kullanılmamalıdır.5-12 yaş arasındaki çocuklarda 6 saatte bir 1 inhalasyon ya da gerekliolduğunda kullanılır. Ağır olgularda, bir kerede 2 doz verilebilir.24 saat içinde 8 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.