Brufen 400

Brufen 400

Draje

Abbott

İbuprofen

Ambalaj: 400mgx30 draje.

Eşdeğeri: ArtrilDraje: 400 mgx30 draje(Eczacıbaşı);BiophenDraje: 400 mgx30 draje(İlsan);RofenFort Tablet: 400 mgx30 tablet(Akdeniz);SiyafenTablet: 400 mgx30 tablet(Günsa);SuprafenTablet: 400 mgx30 tablet(Atabay);Upren Tablet: 400 mgx30 tablet(CaSel).

Brufen 600

Film Tablet

İbuprofen

Ambalaj: 600 mgx30 film tablet.

Eşdeğeri: Artril Film Tablet: 600 mgx30 tablet(Eczacıbaşı).

Brufen Retard

Yavaş SalınımlıTablet

İbuprofen

Ambalaj: 800 mgx28 tablet.

Brufen

Supozituvar

İbuprofen

Ambalaj: 500 mgx10 supozituvar.

Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (seronegatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.

Uyarılar: İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık,skotomada ve renk belirlemesinde karışıklık gö-rüldüğünde tedaviyeson verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasından kaçınılmalıdır.Gebeliğin geç dö-nemlerinde uygulanmasındankaçınılmalıdır. Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadırve emzirilen çocuklarda olumsuz etki beklenmez.

Yan Etkileri: Nadirenciltte kızarıklık, deri dö-küntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.

Doz Önerisi: Brufen 400 Draje: Yetişkinlerdeağrılar ve ateş tedavisindeetkili tek doz 200-400 mg’dir. Günlükdoz 1200 mg’yi geçmemeli ve birkaç kerede, örneğin günde 2-3 kez 1 drajeolarak uygulanır.Romatizma tedavisindeönerilen doz aralığı, tek dozolarak maksimal 800 mg’dir. Günlük doz 1200 mg ile maksimal 2400 mg’dirve birkaç doza bö-lünerek örneğin 3 kez 1-2 draje olarak uygulanır.

BrufenRetard Tablet: Yetişkinleregünde 2BrufenRetardTablet,tercihen akşamları, yatma saatinden bir süre önce, bir kerede tekdoz olarak verilir. Tabletlerin bö-lünmeden, bütün olarak, bol su ilealınması önerilir. Ağır veya akut olgularda günlük doz 2 kerede verilmeküzere, 3Brufen Retardtablete çıkarılabilir. 12 yaşından küçük çocuklaraönerilmez.

Brufen Supozituvar: Akut ve kronik romatoid artrit ve osteoartritinsemptomatik tedavisinde günlük ortalama doz, bölünmüş dozlar halinde 1200 ve1800 mg’dir. Bazı hastalar için günlük doz 600-1200 mg’dir. Ağır ya da akutolgularda, toplam günlük dozun 2400 mg’yi aşmaması şartıyla (bölünmüş dozlarhalinde), doz akut faz kontrol altına alınıncaya kadar artırılabilir.Çocuklarda günlükBrufendozu, bölünmüş dozlar halinde 20 mg/kg vücutağırlığıdır. Ancak, juvenil romatoid artritte ağır olgularda doz 40 mg/kg vücutağırlığına kadar çıkartılabilir (bölünmüş dozlar halinde). Vücut ağırlığı 7kg’den daha az olan çocuklarda kullanılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.